HUA JAFANG Snaga jedne zemlje je u moralu naroda

Razgovarao Zoran  Milošević

Odnosi naše dve zemlje odoleli su testu istorije i trajni su: Srbija i Kina su teritorijalno udaljene zemlja koje se u pogledu istorije i kulture, modela razvoja, društvenog sistema i drugih oblasti razlikuju, što ne predstavlja prepreku u razvoju njihovih bilateralnih odnosa

Hua Jafang (Hua Yafang) u Beogradu je već drugi mandat, a obavlja funkciju savetnika za politička pitanja i vršilac je dužnosti ambasadora NR Kine u našoj zemlji. Kao diplomata od karijere radila je u Ministarstvu inostranih poslova Kine, zatim u kineskoj ambasadi u Sofiji, potom u Skoplju, i sada – u Beogradu. Sa gospođom Jafang smo se nedavno sreli prilikom jednog razgovora o aktuelnoj političkoj situaciji na Bliskom istoku i u Severnoj Africi. Njeno razmišljanje je bilo veoma podsticajno i zanimljivo, pa se razgovor za „Pečat“ nastavio uz pomenute, ali i brojne druge značajne teme i pitanja vezana za Kinu, savremena globalna kretanja i odnose naše dve zemlje.

Zbivanja na Bliskom istoku i Severu Afrike, a pre toga zbivanja u Sudanu, danas su najaktuelnija svetska tema. Čini se da mnogi veruju da je reč o događanjima koja su „usmerena protiv rastućeg globalnog uticaja Kine putem povećanja stepena kontrole nad izvorima nafte“. Sada se međutim stiče utisak da kineska politika nemešanja i odsustva zaštite vlastitih investicija u svetu samo pomaže SAD i Evropskoj uniji?
Kineska strana poklanja veliku pažnju razvoju situacije u Zapadnoj Aziji i Severnoj Africi i smatra da što se pre uspostavi stabilnost u region koristiće svetskom miru i razvoju. Kineska strana poštuje svaki izbor naroda načinjen u skladu sa unutrašnjim potrebama razvoja tih zemalja i odluku o samostalnom rešavanju unutrašnjih pitanja bez mešanja spoljnih sila. Kineska strana je spremna da zajednički sa Međunarodnom zajednicom nastavlja konstruktivnu ulogu u održavanju stabilnosti i razvoja u regionu. Kineska strana obraća pažnju na najnoviji razvoj događaja u Libiji i žali zbog vojnog napada na Libiju. Ona je dosledna u svom stavu neodobravanja upotrebe vojne sile u međunarodnim odnosima i držanja ciljeva i principa Povelje UN, kao i normi Međunarodnog prava, uz poštovanje suvereniteta, nezavisnosti, unitarnosti i teritorijalnog integriteta zemalja. Nadamo se da će Libija brzo uspostaviti stabilnost, sprečiti vojni sukob i još više ljudskih žrtava.

Neverovatni socijalno-ekonomski uspesi Kine postali su jedan od važnijih događaja i tema svetske istorije. Ceo svet je praktično hipnotisan visokim tempom rasta BND i ogromnim deviznim rezervama vaše zemlje. Međutim, neki analitičari misle da „kineskog čuda“ nema, da je sve zasnovano na stranim investicijama?
Univerzalno priznata činjenica je da je poslednjih 30 godina, od sprovođenja politike reformi i otvaranja, kineski ekonomski i društveni razvoj ubrzan i da je život kineskog naroda očigledno poboljšan. Kineska ekonomija je za ovih nekoliko godina doživela velike promene i našla se na drugom mestu u svetu. Međutim, mi se neprekidno svesno odnosimo prema činjenici da je kineska populacija velika, osnovni uslovi loši, razvoj neravnomeran i da je Kina još uvek zemlja u razvoju. Mi smo izabrali put razvoja koji odgovara kineskim nacionalnim potrebama. Glavne karakteristike ovog razvojnog puta su: prvo, potreba da se u samoj srži ekonomske izgradnje održi snažno unapređivanje ekonomskog razvoja i društveni napredak; drugo, da se zadrži sveobuhvatno koordinisan i održiv razvoj koji je u službi naroda; treće, da se održi društvena pravda i očuvanje harmonije i stabilnosti društva; četvrto, da se zaštite demokratska prava građana i unapredi sveobuhvatni ljudski razvoj i podstakne entuzijazam i kreativnost naroda.
Pun naziv kineskog 12. petogodišnjeg plana je „12. kineski nacionalni petogodišnji plan ekonomskog i društvenog razvoja“ i predstavlja šematski plan za budući petogodišnji razvoj, pregled toka misli i smer budućeg kineskog petogodišnjeg ekonomskog i društvenog razvoja, razvoja života naroda i drugog napretka. Kada je reč o brzoj promeni vida ekonomskog razvoja, produbljivanje politike reformi i otvaranja, zaštita i promena života naroda, unapređivanje dugoročnog stabilnog i brzog ekonomskog razvoja i društvena harmonija i stabilnost imaju presudni značaj.

Kineski kapital se takođe „oplođuje“ u svetu. Kina je prema podacima među prvih deset investitora. U koji deo privrede Vaše zemlje najviše ulaže i čime se rukovodi pri investiranju?
Kineski razvoj se ne odvija odvojeno od sveta. Kineska vlada aktivno razvija međusobno korisne multilateralne i bilateralne ekonomsko-trgovinske odnose, jednako obraćajući pažnju i na uvoz i na izvoz, strani kapital i investicije u inostranstvu, podiže nivo otvorenosti prema inostranstvu, što predstavlja važnu pokretačku snagu za promenu pravca ekonomskog razvoja. Sprovodi orijentaciju aktivnog, efikasnog korišćenja stranog kapitala, pridaje veliki značaj uvođenju napredne tehnologije, talenata, intelektualnih resursa, ohrabruje internacionalne kompanije da u Kini osnivaju istraživačko-razvojne centre, ohrabruje strane investicije da ulaze u oblasti nove i visoke tehnologije, očuvanja energije i životne sredine, savremene uslužne delatnosti i u relativno nerazvijene zapadne krajeve zemlje. U domenu vladine nabavke usvojene su javne i transparentne mere koje se u potpunosti jednako odnose sa kompanijama u kojima preovlađuju i domaći i strani kapital i njihovom robom. Proces reforme i otvaranja nastavlja da podržava učešće stranog preduzetničkog kapitala, tako da su kompanije domaćeg i stranog kapitala u Kini ravnopravne.
Relevantne karakteristike kineskih investicija u inostranstvu: prvo, poslednjih godina količina kineskih investicija u inostranstvu neprekidno beleži nove rekorde. 2010. godine bilo je ukupno nefinansijskih direktnih investicija u inostranstvu u iznosu od 59 milijardi dolara, što predstavlja porast od 36,3 odsto. Krajem 2010. godine ukupna suma nefinansijskih direktnih investicija u inostranstvu iznosila je 258,8 milijardi dolara. Drugo, inostrana nabavka godišnje povećava broj investicija u inostranstvu. Godine 2010. u sferi nabavke direktne investicije iznosile su 23,8 milijardi dolara, što je u odnosu na iznos ukupnih investicija 40,3 odsto. Treće, područje investicija se neprekidno proširuje i pokriva oblast ekonomije i velikog broja industrija, poput rudarstva, proizvodne industrije, preduzetništva, finansija, veleprodaje i maloprodaje, transporta i skladištenja. Četvrto, proširuju se međunarodni uticaj kineskih investicija u inostranstvu. Kineska preduzeća u nekim zemalja u razvoju putem učešća u lokalnoj infrastrukturnoj izgradnji, slobodnog pružanja zdravstvene opreme i usluge, donacije lokalnom obrazovanju, besplatnog snabdevanja vode i struje, igraju važnu ulogu u lokalnom ekonomsko-društvenom razvoju i povećanju lokalnih radnih mesta. To sve ocrtava obostranu korist i zajedničku dobit kineskih investicija u inostranstvu. Kineske firme posebno obraćaju pažnju na rad i uslove života lokalnog stanovništva, tako da su naše investicije dobrodošle od strane vlada i naroda zemalja primalaca investicija.

Kreditno-valutna politika Kine izaziva oštre reakcije SAD i EU. Naime, predstavnici Vaše države tvrde da je juan 2010. godine porastao prema dolaru za 21 posto, a Zapad da je snižen za 40 posto. Zanimljivo pitanje je zašto juan nije konvertibilna valuta?
Kineska vlada će nastaviti da održava reformu mehanizma formiranja kursa RMB-a. Ukoliko računamo od 1994. godine reforma kursa našeg RMB-a se vodila već 3 puta. Kada se uporedi sa 1994. godinom sadašnji efektivan kurs RMB-a se povećao za 57,9 odsto. Glavna odlika ove naše reforme je promena jedinstvene vrednosti povezane sa dolarom, na osnovu tržišnih potreba i prema paketu svetskih valuta, implementiranje plivajući i upravljačkog kursnog sistema. Mi ćemo na osnovu promena tržišnih potreba usavršiti fleksibilnost kursa RMB-a. Međutim, istovremeno je neophodno razmotriti da je porast kursa RMB-a postepen proces, pošto je to povezano sa prihvatljivostima preduzeća i zaposlenjem. Mi moramo da štitimo celokupnu društvenu stabilnost.

Zapad se često žali da Kina ne poštuje intelektualnu svojinu i falsifikuje proizvode, a onda ih prodaje znatno jeftinije i time zarađuje ogroman novac?
Sistem zaštite prava na intelektualnu svojinu u Kini osnovan je krajem sedamdesetih godina XX veka. Za samo tridesetak godina Kina je postigla ono što su razvijene zemlje postigle za nekoliko stotina godina. Kineska vlada je stalno posvećena izgradnji ambijenta u kojem se poštuju prava intelektualne svojine i neprekidno usavršava sistem zaštite tih prava, čvrsto osuđuje kršenje prava, pirateriju i krivokletstvo.

Šta je težište i fokus interesovanja kineske spoljne politike danas?
Kao međusobno poštovanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta, međusobno nenapadanje, ne mešanje u unutrašnju politiku, jednakost i obostrana korist, miroljubiva koegzistencija osnovni su principi kineske spoljne politike i neće ih nikada promeniti. Trenutno, uprkos unutrašnjim i međunarodnim promenama kroz koje prolazi, Kina nastavlja da održi amblem mira, razvoja i saradnje, sopstvenu nezavisnu mirnu spoljnu politiku, da ide putem mirnog razvoja, teži strategiji obostrano korisnog i zajednički dobitnog otvaranja, nastavlja sa izgradnjom trajno mirnog, zajednički prosperitetnog i harmoničnog sveta. Kina će nastaviti da sa glavnim silama Amerike i Evrope, održava stabilan i zdrav razvoj, aktivno pospešuje dijalog i saradnju, proširuje zajedničke interese i produbljuje osnove saradnje. Održavanjem spoljne politike sa njenim okolnim zemljama uz moto „Dobar sused je susedu partner“, produbiti sa zemljama regiona dobrosusedsku i prijateljsku saradnju i odnose, unapređujući proces saradnje u regionu. Napretkom tradicionalno prijateljske saradnje sa širim zemljama u razvoju, implementirati i proširiti rezultate saradnje, stvoriti nove načine saradnje i usavršiti sistem izgradnje saradnje. Aktivno razvijati multilateralnu diplomatiju i iskoristiti samit Grupe 20 i druge samite kao glavne platforme za jačanje koordinacije makroekonomske politike, reformu međunarodnog ekonomsko-finansijskog sistema, u cilju jačanja snažnog, održivog i uravnoteženog rasta svetske ekonomije. Odigrati konstruktivnu ulogu u rešavanju aktuelnih zategnutih pitanja i globalnih problema, završavati odgovarajuće međunarodne obaveze.

Kina je u Šangajskoj organizaciji saradnje (ŠOS), osnovane 1996. godine, a pridružio se, između ostalih, i Uzbekistan sa ciljem osnivanja „zajedničkog ekonomskog prostranstva“. Međutim, do nas ne dopiru informacije da je to ostvareno. Šta se ovde zapravo događa?
Na šestom sastanku pet zemalja – Kine, Rusije, Kazahstana, Kirgistana i Tadžikistana – 14-15. juna 2001. godine u Šangaju, „šangajskoj petorci“ se kao ravnopravni član pridružio i Uzbekistan. Tom prilikom šest zemalja je održalo sastanak i potpisalo „Deklaraciju o osnivanju Šangajske organizacije za saradnju“, čime je i zvanično osnovana ova organizacija. Celokupna teritorija kojom se prostiru zemlje članice Šangajske organizacije za saradnju iznosi 30,189 miliona kilometara kvadratnih i broji 1,5 milijardi stanovnika.
Glavni ciljevi i zadaci Šangajske organizacije za saradnju su: unapređenje međusobnog poverenja i dobrosusedskih odnosa; očuvanje i unapređenje mira, bezbednosti i stabilnosti u regionu, zajednička borba protiv (ekstremnog) terorizma, (nacionalnog) separatizma, (verskog) ekstremizma, šverca toksičnih materija,  ilegalne trgovine naoružanja i drugog međunarodnog kriminala; razvoj saradnje u sferi ekonomije i trgovine, očuvanja životne sredine, kulture, nauke, obrazovanja, energetike, saobraćaja, finansija i drugih, podsticanje sveobuhvatnog, ravnomernog razvoja regionalne ekonomije, društva i kulture, neprekidno podizanje životnog standarda stanovnika zemalja članica; napredak u izgradnji demokratskog, nepristrasnog i opravdanog novog međunarodnog političko-ekonomskog poretka.
U okviru ove organizacije, kineska strana se zalaže za podsticanje usklađivanja politike i povećanje strateške saradnje. U skladu sa duhom „Sporazuma o dugoročnoj, dobrosusedskoj i prijateljskoj saradnji zemlja članica Šangajske organizacije za saradnju“, u odnosu na suverenitet, bezbednost, razvoj i druga suštinska pitanja za nastavak međusobne podrške i produbljivanje međusobne solidarnosti i poverenja.

Neki geopolitičari zastupaju stav da Kina nema autentičnu ideju i kulturu da ponudi svetu, već predstavlja samo popularizatora zapadnih dostignuća, vrednosti i kulture?
Snaga jedne zemlje ne leži samo u ekonomiji, nego u kvalitetu naroda, kulturnom razvoju i moralu i ponašanju. Kineska kulturna tradicija je duga 5.000 godina, posle mnogo oscilacija u svetu oslanja se na prenošenje i nasledstvo, što predstavlja kineski model. Kulturna tradicija je duša jedne zemlje, nosi i snagu uticaja i kohezije. Kina je uz potpun razvoj kineske tradicije, istovremeno aktivno učila i koristila znanja svetskih naprednih civilizacija, kako bi neprekidno razvijala kinesku kulturu.

Verovatno znate da mediji, pogotovo u zapadnom svetu, pišu kako u Kini nema slobode medija, a da se kontroliše i internet, pa čak i socijalne mreže. Ima li, dakle, cenzure u Kini?
Kineska vlada pridaje veliki značaj zaštiti i unapređenju ljudskih prava. Kineski Ustav i zakon poštuje i štiti ljudska prava. Danas su nivo otvorenosti kineskog društva i građanske slobode i prava bez presedana. O ljudskim pravima u Kini najbolje mogu dati svoj sud 1,3 milijarde Kineza. Naravno da kao velika zemlja u procesu reformi i razvoja, Kina na svom putu napretka i zaštite ljudskih prava je suočena sa teškoćama i izazovima koje mnoge druge zemlje teško mogu i da zamisle. Mi ćemo od početka do kraja integrisati nacionalne potrebe i želje naroda i neprekidno usvajati mere za napredak i zaštitu ljudskih prava.
Ustav NR Kine građanima pruža slobodu veroispovesti, međutim građanska inicijativa za prava verske slobode ne sme da ugrožava javne interese i poredak društva, kao i legitimna prava ljudi. Država štiti regularne verske aktivnosti. Kineski Ustav građanima omogućava slobodu govora, štampe, okupljanja i udruživanja, paradiranja i demonstriranja. Kineska vlada u skladu sa zakonom štiti slobodu govora građana i slobodu informisanja medija. Ne postoji institucija za ispitivanje medija. Međutim mediji moraju u skladu sa Ustavom i zakonom poslovati i sadržaje izveštavanja prikazivati verodostojno.
Kineska vlada u skladu sa zakonom štiti slobodu govora na internetu, brine o zdravom odrastanju maloletnika i zabranjuje korišćenje interneta za subverziju državne vlasti i podrivanje državnog ujedinjenja, za podsticanje nacionalne netrpeljivosti i podele, za propagiranje sekti i širenje skaradnih, nasilnih i zastrašujućih vesti.

Nacionalna struktura stanovništva Kine je veoma šarenolika. Koliko naroda živi u Kini i zašto se Ujguri stalno bune?
Kina je objedinjena zemlja sa mnogo nacionalnosti, ukupno 56. Kada se uporedi broj pripadnika nacionalnosti Han sa ostalim 55 nacionalnostima, on je neuporedivo veći, pa je prešlo u naviku da se ostale nacionalnosti zovu „nacionalne manjine“. Glavne karakteristike koncentracije kineskih nacionalnosti su velika mešovita naselja, mala naselja i isprepletana naselja. U području koje pretežno naseljavaju stanovnici nacionalnosti Han ima i naselja nacionalnih manjina, a na područjima sa nacionalnim manjinama ima i naselja gde žive stanovnici nacionalnosti Han. Broj stanovnika koji pripada nacionalnim manjinama je mali, ali su one široko teritorijalno rasprostranjene. U svakoj provinciji, autonomnoj pokrajini, gradovi pod rukovodstvom centralne vlasti imaju naselja nacionalnih manjina.
Kineska vlada je napravila adekvatnu nacionalnu politiku koja bi verno rešavala pitanja nacionalnih manjina i garantovala nacionalnu jednakost, udruživanje nacionalnosti, teritorijalnu autonomiju i zajednički razvoj svih nacionalnosti. Trenutno celu zemlju čini 155 autonomnih regiona koje naseljavaju nacionalnosti, od kojih je 5 autonomnih pokrajna, 30 autonomnih opština i 120 autonomnih okruga. Broj stanovnika koji pripadaju nacionalnim manjinama autonomnih područja u odnosu na celokupni broj stanovnika pripadnika nacionalnih manjina prevazilazi 70 odsto, a teritorija autonomnih oblasti etničkih grupa iznosi otprilike 64 odsto celokupne teritorije zemlje.
Kineska vlada sprovodi tolerantniju politiku planiranja porodice za nacionalne manjine nego za nacionalnost Han, što uslovljava veći rast populacije nacionalnih manjina u odnosu na prosečan nivo cele zemlje. Kineska vlada temeljno sprovodi politiku nacionalne jednakosti i ravnopravnosti jezika. Upotreba i razvoj jezika nacionalnih manjina ima zakonsku zaštitu.
Kineska vlada na osnovu zakona o građanskim slobodama veroispovesti iz „Ustava Narodne Republike Kine“, formira konkretnu politiku koja poštuje i štiti slobodu veroispovesti nacionalnih manjina i u potpunosti stoji u zaštiti svakodnevnih verskih aktivnosti nacionalnih manjina.

Svet ne zna koliko nuklearnog oružja ima Kina. Da li bi trebalo strahovati od Kine?
Od kada je u Kini eksplodirala prva atomska bomba 1964. godine, pa sve do sada, već četrdesetak godina stalno je na snazi nuklearna politika: ne koristiti prvi nuklearno naoružanje po svaku cenu; ne koristiti nuklearno naoružanje prema zemljama ili regionima koji ne poseduju isto; razviti ograničenu sposobnost uzvraćanja nuklearnog napada; suprotstaviti se razmeštaju nuklearnog naoružanja van sopstvene teritorije; zalagati se za sveobuhvatnu zabranu i potpuno uništenje nuklearnog naoružanja. Od toga se na centralno mesto nuklearne politike postavlja prva odrednica: „ne po svaku cenu“. Kinesko nuklearno naoružanje služi kao sredstvo za sprečavanje nuklearnog rata, a nikako nije sredstvo za dobijanje nuklearnog rata.

Kineski jezik na beogradskom Univerzitetu postaje sve popularniji. Kakva je trenutno situacija sa kineskim jezikom u svetu?
Poslednjih godina došlo je do velikog napretka u međunarodnoj popularizaciji kineskog jezika na čelu sa izgradnjom Instituta Konfučije, što je imalo aktivnu ulogu u približavanju kineske kulture svetu i u unapređenju prijateljstva naroda svih zemalja. Trenutno je Kina već u 80 država sveta osnovala više od 250 Instituta Konfučije i ukupno u stotinak zemalja poslala 4.000 profesora kineskog jezika. U više od sto zemalja već je počela nastava kineskog jezika na oko 3.500 visokoobrazovanih ustanova, a takođe je poraslo interesovanje za učenje kineskog u srednjim školama. Ukupan broj ljudi na svetu koji uče kineski jezik iznosi 40 miliona.

Gde je Srbija u kineskoj politici?
Srbija i Kina su teritorijalno udaljene zemlja koje se u pogledu istorije i kulture, modela razvoja, društvenog sistema i drugih oblasti razlikuju, što ne predstavlja prepreku u razvoju njihovih bilateralnih odnosa. Odnosi naše dve zemlje odoleli su testu istorije i trajni su. Posle potpisivanja strateškog partnerstva 2009. godine odnosi Kine i Srbije su pošli putem ubrzanog razvoja, bilateralna saradnja i komunikacija na svim nivoima i putem svih kanala je intenzivirana, ekonomsko-trgovinska saradnja se ponovo stabilizuje, a došlo je i do velikog proboja organizovanjem velikih projekata saradnje. Posle zvanične posete Vu Banguoa, predsednika Stalnog komiteta Svekineskog narodnog kongresa, Srbiji, jula meseca 2010. godine, strateško partnerstvo dve zemlje se još više produbilo. Mi smo posebno zadovoljni trenutnom situacijom odnosa Kine i Srbije i duboko verujemo u budućnost tih odnosa. Tok razvoja kinesko-srpskih odnosa je potvrdio da održavanjem principa međusobnog poštovanja, jednakosti, obostrane koristi i zajedničke dobiti, zemlje sa različitim nacionalnim potrebama u potpunosti mogu postati dobri prijatelji i partneri koje krasi prijateljska saradnja. Unapređivanje neprekidnog razvoja strateškog partnerstva Kine i Srbije ne samo da koristi izgradnji Kine i Srbije, nego doprinosi i svetskom miru, razvoju i saradnji. Mi želimo da sa Srbijom zajednički ulažemo napore, unapređujemo međusobno političko poverenje, produbljujemo saradnju u raznim oblastima, poput ekonomije i trgovine, kulture i obrazovanja, nauke i tehnologije, zdravlja i saradnje infrastrukturne izgradnje, kako bi želje i potencijali saradnje postali realni, a razvoj strateškog partnerstva Kine i Srbije bio još bolji i brži.
Stav NR Kine po pitanju Kosova je dosledan. Naš stav o poštovanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta Republike Srbije nije se promenio. Kineska strana od početka smatra da je pitanje Kosova od važnosti za mir, bezbednost i stabilnost regiona Balkana, kao i za celu Evropu. Ovo pitanja se jedino može rešiti putem pregovora između odgovarajućih strana u skladu sa rezolucijom Saveta bezbednosti UN-a, i pronalaženjem rešenja prihvatljivo za sve strane. Rezolucija „1244“ SB UN-a je osnova za razrešenje pitanja Kosova. Kineska strana podržava obnovu pregovora srpske i strane kosovske privremene institucije i nada se da će obe strane putem pregovora doći do rešenja svih otvorenih pitanja.

2 коментара

 1. Наслов је стварно сјајан и погађа у центар проблема! Снага земље (државе) директно зависи од моралних квалитета становника. А морални квалитет становништва зависи од разумевања и поштовања светлих традиција. А како настаје традиција – зашто је она важна?
  Зато што су некада давно, у ко зна које време, мудри људи – људи веома развијене свести спознали одређене природне законе и смислили начин како да се ти закони природе користе на најбољи начин и са највећим користима и за појединца и за цело друштво.
  Током векова, људи су чували те технологије за коришћење природних закона и то је преточено у традицију.
  Живот у складу са изворним традицијама – у складу са природним законима, омогућава складан и делотворан раст целе нације.
  Напуштање добрих традиција доводи до поремећаја у деловању природних закона и накупљању стреса, умора и напетости прво у појединцу, а затим и у читавој нацији.
  Тај накупљени колективни стрес доводи до сиромаштва, криминала, болести, ратова, елементарних непогода…
  Зато су морал и традиција стубови успешних друштава. А поштовање традиције и морала непосредно је повезано са степеном свести – развијенија свест – више етике и морала, нижа свест – мање етике и морала.
  Да ли ће Срби бар једном у историји пробати да проблем реше уздизањем своје свести, или ћемо опет кренути у неку нову буну, револуцију, рат… остаје да се види

 2. Јордан

  Инспиративно !

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *