Izlazak iz kvazi-NVO tame?

Piše Dragomir Anđelković

Uloga Nataše Kandić i njoj sličnih aktivista kvazi-NVO sektora nema samo antisrpsku dimenziju, već je i pogubna po demokratski razvoj našeg društva. Dokle ćemo to tolerisati?

Sredinom februara, Dževad Galijašević, direktor Fonda za humanitarno pravo BiH, optužio je Natašu Kandić, direktorku Fonda za humanitarno pravo Srbije, da je vrlo dobro znala za otmice Srba na Kosovu, odnosno trgovinu organima, ali je o tome ćutala! Motive Natašinog ponašanja pravi borac za ljudska prava iz BiH – kome nije bitna vera i nacionalnost ugroženih ljudi – objašnjava na sledeći način: „Nju istina ne zanima. Ona želi da kaže – da, mi Srbi smo krivi, mi smo monstrumi“.

ASISTIRANJE GLOBALNOM ZLU
Važno je što je navedena osuda došla iz Sarajeva, a što se nas tiče ne bi trebalo ni trošiti reči na dokazivanje antisrpske uloge Nataše Kandić i sličnih. Njihova funkcija je da propagandno deluju protiv našeg naroda, odnosno da mu nameću kompleks krivice i tako sputavaju njegovu vitalnost, a ne da se zalažu za zaštitu ljudskih prava. Da i ne govorimo o njihovom asistiranju haškoj inkviziciji, stvorenoj da pred istorijom opravda američko agresivno, protivpravno ponašanje i podupre proces okupacije srpskih zemalja. Te da se u tom kontekstu ne bavimo učešćem Nataše Kandić – o kome su javno govorili pojedinci izloženi pritiscima – u haškom fabrikovanju osuda nedužnih ljudi.
Ono što ona radi služi srpskim globalnim i regionalnim neprijateljima, čiji je predstavnik Smail Čekić, direktor, navodnog, Instituta za istraživanje zločina protiv čovečnosti iz Sarajeva. U pitanju je čovek koji zastupa nakaradnu teoriju o Srbima kao „genocidnom i fašističkom narodu“, a skoro i da prepoznaje „velikosrpsku genocidnu ideologiju“ u pobedama naših tenisera. No, kao što sam rekao, bespredmetno je baviti se likom i delom Nataše Kandić. Bitan je odnos države Srbije prema dotičnoj gospođi, a ne ona sama po sebi. Tačnije, važan je odnos naše države prema samoj sebi, demokratiji i našim nacionalnim interesima, zbirno kristalizovan u kvazi-NVO tački o čijoj opakoj predstavnici govorimo.

IDEOLOŠKI APARAT
Svaka vlast, pa i u demokratskim zemljama, pod svojom kontrolom ima ono što su svojevremeno zapadni sociolozi marksističkog usmerenja nazvali ideološki aparat države. Njega čine institucije koje se bave oblikovanjem mišljenja građana. Tu spada obrazovni sistem, državni mediji i još mnogo toga. Primera radi, preko Ministarstva kulture ili odgovarajućih agencija, vlada može u željenom pravcu da usmeri rad mnogih nevladinih, kako profitnih tako i neprofitnih organizacija. Ko daje novac za snimanje filmova ili štampanje knjiga, pita se šta će se snimati i štampati, koliko god da se priča o nezavisnosti umetnika, izdavača, medija!
Uz pomoć ideološkog aparata države postiže se da ideje do kojih je stalo vladajućim strukturama postanu i ostanu dominante u društvu. A te ideje, nesumnjivo, imaju komponentu koja se odnosi na stranačke i lične interese vladajućih. Ipak, u normalnim zemljama važan je i sloj koji spada u domen nacionalnog interesa. Retke su države koje se ne trude da kod građana razviju patriotski duh i poštovanje prema nacionalnoj tradiciji. Uz državne institucije u tome značajnu ulogu imaju i nevladine organizacije. One su uključene u sveobuhvatni državni sistem rasprostiranja poželjnih ideja, a bar onoliko koliko su korisne na domaćem terenu, važne su kada se radi o borbi za nacionalne interese u tuđem dvorištu! Ne treba isticati ono što osećamo na svojoj koži: sve ozbiljne države, a naročito SAD, imaju delotvorne filijale svog ideološkog aparata u inostranstvu (medije i formalno tamošnje NVO koje, pod izgovorom da se bore za demokratiju, prava manjina i slično, zastupaju američke nacionalne interese).
No, propagandna ofanziva obično ne prolazi bez defanzivnih mera. Inostrane filijale ideološkog aparata SAD obično se suoče sa protivmerama ako na bilo koji način ugroze interese stranih država u kojima deluju. Bilo što se budno nadgleda njihovo finansiranje iz inostranstva (i to suštinski, a ne samo formalno) ili čak i tako da se direktno onemogućava njihova delatnost. Odlučne odbrambene mere protiv inostranog ofanzivnog ideološkog aparata ne preduzimaju samo zemlje koje zagovaraju koncept suverene demokratije, kao što su Rusija, Belorusija ili Kazahstan, već i neke države članice EU (npr. Grčka ili Kipar).

OBESMIŠLJAVANJE SEBE
Drugačije stvari stoje sa našom Srbijom. Nažalost, ona  spada u red malobrojnih zemalja koje ni  na svom terenu ne vode politiku zaštite i promocije nacionalnih vrednosti, odnosno pariranja delovanju inostranih ideoloških aparata, a kamoli da spada u red onih država koje vode (kontra)ofanzivu u inostranstvu. A morala bi na neki način i to da radi, s obzirom na to da spada među retke zemlje čiji je teritorijalni integritet direktno ugrožen.
Dok je deo vladajućih struktura posle petog oktobra nastojao da ne revoltira Zapad, pa je na mnogim poljima popuštao, računajući da će za naciju izdejstvovati milost, a drugi deo naših vlastodržaca imao ulogu američke „pete kolone“, Vašington i njegov manipulativni NVO-medijski servis u Srbiji delovali su energično i planski. Dok je naš nacionalni ideološki aparat „reformisan“, a to znači postepeno paralisan, Nataši Kandić i njoj sličnima dato je da razmahnu krila. Ne samo što je američki ideološki aparat u Srbiji metastazirao, već je i njegovim delatnicima dopušteno da, gotovo po svojoj volji, za vršenje antisrpske misije koriste i naše državne institucije. Uz to, počeli su i da se napajaju novcem iz naših fondova, tj. da protiv Srba rade delimično se finansirajući novcem srpskih poreskih obveznika.
I ne radi se tu jedino o bagatelisanju nacionalnih interesa, već i o potkopavanju demokratije i građanskog društva. Od vlasti koja je, dok god nije shvatila da je to uzaludan posao, pokušavala da nađe zajednički jezik sa Zapadom, postepeno smo došli do kvislinške garniture, a Srbija je počela da poprima konture marionetske države. Nije ni za očekivati da se, u takvim okolnostima, vlast mnogo bavi nacionalnim interesima. Ali, neshvatljivo je da oni koji tvrde da nisu zatočenici suvereniteta, zato što svojim prioritetom smatraju implementaciju „evropskih vrednosti“ i unapređenje „demokratskog ambijenta“, deluju protiv toga! A to rade tako što i dalje daju veliki medijski i svaki drugi prostor kvazi-NVO organizacijama, kakve su one koje vode Nataša Kandić i Sonja Biserko.
Te organizacije se ne bave onim što je u opisu njihovog posla. Ljudska prava su im samo izgovor za delovanje u prilog albanskih, bosansko-muslimanskih i hrvatskih ekstremista, i njihovih američkih mentora. Na taj način, u očima većine srpskih građana kompromituju čitav nevladin sektor. To bi bilo jako opasno i da smo zemlja sa mnogo većom demokratskom tradicijom. Nevladine, neprofitne organizacije – kao moderna središta samoorganizovanja građana – trebalo bi da doprinesu da društvo funkcioniše bolje, ali i da spreče da se država pretvori u monstruoznog, samovoljnog i svuda prisutnog oktopoda.
S druge strane, kvazi-NVO, koje vode propagandni i kulturni rat protiv Srbije, i tako u očima mnogih Srba blate čitav koncept građanskog društva, otežavaju da postanemo zemlja sa razvijenim, kredibilnim neprofitnim sektorom, te da se podigne kultura volonterskog rada i nepartijskog javnog angažovanja građana. A to su uslovi bez kojih naša demokratija neće postati stvarno razvijena. I to nije sve. Govorili smo o podrivanju demokratskih principa, a sada ćemo se osvrnuti i na njihovo, uz dopuštenje vlasti, totalno negiranje.

LEČENJE BOLNE RANE?
Uticaj NVO na vladu i društvene procese, kako kažu pisci knjige „Uvod u demokratiju“ – koja je deo programa obrazovanja o demokratiji i ljudskim pravima OUN – jedino bi trebalo „smatrati demokratskim ako potiče od masovnosti članstva, za razliku od onog koji potiče od koncentracije bogatstva ili moći u rukama nekolicine“. A koliko je masovno članstvo „Fonda za humanitarno pravo“ ili „Helsinškog odbora“ – znamo. Kao što znamo i kolika je moć onih čiju transmisiju predstavljaju te organizacije. Tu se radi o šačici ljudi koji, makar u duhovnoj sferi, terorišu čitavu naciju. To naši vlastodršci i oni koji pretenduju da ih zamene više ne bi smeli da tolerišu pa i pomažu. Valjalo bi o tome da razmisle sada kada očekujemo dolazak Vladimira Putina u Beograd. Ne samo zato što rusko iskustvo u vezi sa izlaskom na kraj sa sličnim kompleksom antinacionalnih i antidemokratskih organizacija, nasleđenim iz Jeljcinovog doba, za nas može da bude inspirativno, već i stoga što bi poseta ruskog premijera trebalo da nas podseti koliko se svet promenio.
Moć i globalni uticaj Amerike ni približno nisu više onakvi kakvi su bili. Ako naši vlastodršci nemaju hrabrosti, u skladu sa tim, da započnu geopolitičku tranziciju, morali bi da u sebi pronađu bar dovoljno mudrosti da otpočnu demokratsku transformaciju zemlje. Ne zaslužuju valjda Srbi manje od arapskih nacija medijsku otvorenost, istinsko uvažavanje ljudskih prava i svekoliko poštovanje demokratskih normi? Uz to, nastojanje da se naš narod i dalje drži u uslovima medijske okupacije i antinacionalne indoktrinacije, ozbiljno može da se obije o glavu vladajućih struktura. A dobar simbolički početak vraćanja države građanima, predstavljao bi radikalno drugačiji odnos prema onima koji na NVO sceni rade protiv njihove svekolike bolje budućnosti.
Da smo normalnija država možda bi se već uveliko posvetili i zakonskoj regulativi u vezi sa pitanjem veleizdaje. Zar pod njega ne spadaju oni koji podržavaju – čak i svojim prisustvom na sednici Skupštine Kosova na kojoj je usvojen secesionistički akt – separaciju dela naše teritorije? I koji na mnoge druge načine rade protiv naroda, Srbije i Republike Srpske? Ipak, da budemo realni i za sada ne idemo toliko daleko. Veliki korak napred biće već i to ako se prostor za društveni uticaj antisrpskih, antidemokratskih kvazi-NVO saobrazi, u skladu sa preporukama OUN, njihovoj bazi. A to znači da bi bile medijski i u svakom drugom pogledu marginalizovane. O finansiranju iz državnih fondova ne bi smelo da bude ni govora.
Sada kada se približavaju izbori, ma kakva nam bila politička ubeđenja, to tražimo od političara. Tu se radi o uvažavanju elementarnih demokratskih standarda, a ne o ma kojoj ideologiji. Da li želimo da živimo u posmodernoj polutotalitarnoj državi ili demokratskoj zemlji? Stoga, uporno pitajmo i vlast i opoziciju kakav stav imaju prema Nataši Kandić i Sonji Biserko – amblemima kvazi-NVO sektora – te kakvu politiku prema njima nameravaju da vode! Ne dopustimo da se bar ta „rak rana“ našeg društva ne leči. Nažalost, još se nisu stekli unutrašnji uslovi za sistematsko distanciranje Srbije od evroatlantizma, ali sigurno jesu za lečenje od zlokobnog „kandizma“.

22 коментара

 1. ” Stoga, uporno pitajmo i vlast i opoziciju kakav stav imaju prema Nataši Kandić i Sonji Biserko – amblemima kvazi-NVO sektora – te kakvu politiku prema njima nameravaju da vode! ”
  Pametno kaze Andjelkovic jer da vlast makne te pijavice sa ledja naroda – lakse bi se disalo.

 2. Problem je u “NVO” koje vrše indokrtinaciju, što je važno za narod koji treba opljačkati i satirati.
  Ko finasira NVO? Onaj ko ima interes.
  Ko ima interes? Onaj ko pljačka, kroji granice, pravi terorizam i ratove….
  Ko pljačka Srbiju? Najviše banke (repo operacije, odbrana kursa, zelenaške kamate, legalizacija privatnih uterivača; zatim uvoznici (koji insistiraju na zatvaranju domaće proizvodnje i otimaju državne subvencije)
  Ko je vlasnik banaka i korporacija? Vlasnik su lica sakrivena iza bezbroj firmi i tajnih računa u of šor zonama.

  Ako je nekom zaštićen identitet može li on da odgovar? Može jer takvi zločini ne zastarevaju, problem je samo što uz većinske vlasnike novca kojih je malo postoji i pregršt sitnih, ali odluke donose oni sa najvećim procentom što će se jednog dana sigurno i utvrditi.

 3. Hvala bogu da se neko setio da se kritički osvrne na rad naših NVO.Možda je autor trebao u analizu da ukljući još neke Soroševe aktiviste, bolje reći aktivistkinje-Borka,Micička ..Vrlo dobro je primećeno da je neko(Galijašević), iz okruženja koje nam nije naklonjeno kritikovao Kandićku.Jer, ona a i Sonja, kao i ostale “srpske jahačice Apokalipse” od naših protivnika uglavnom dobijaju pohvale.Kod Tačija,Zukorilća,Avdića, Srebreničanki i “hrvatskih branitelja”, ona i one su. čak heroji.
  Ali, manimo se njih.Šta o njima kažu naši.Ništa.Čak, ni opozicija i ona kao da se plaši, čak udvara Nataši.Da li se o Natašinom, antisrpskom delovanju, koje je po meni razorno,ikada izjasnila DS.Čak i onda kada je lupila šamar Pećancu(gospodinu iz Peči). Rekoh,Natašino razorno antisrpsko delovanje,ne ne preterujem.Da li je neki naš protivnik, o nama rekao toliko ružnih reći? Ohrabrujem Dragomira da nastavi ovu temu i objasni narodu, ko je još, pored Biserko(za nju se zna)tražio od NATO-a produženo bombardovanje.Ne ne mislim na strance i one nobelovce, koje je kasnije BU “častio” titulama počasnih doktora.Mislim na ove naše.Da li je na tom spisku i Kandićka.Voleo bih da znam, da li je na tom spisku i pok.Zoran Đinđić, o čemu se mnogo pričalo a i sada govori.

 4. Љубомор

  У оваквој констелацији снага на изборима тражити да се било шта доведе у нормалу илузорно је.
  Јасно је да Наташа Кандић, Бисерко, Борка, и дрге заједно са “Женама у црном” имају СТОМАКЕ ЛЕШИНАРА. Оне могу да варе сваку бљувотину и распаднуте цркотине. Њихова јетра прави противотров те им било каква зараза не смета. Ту се придодаје и доларска терапија, па кад нема цркотине оне једу живо тело српског народа. Но, ни ово неби било довољно (мањкале би) да немају у врховима “наше” власти моћне заштитнике.

 5. У вези поменутих несрећница увек се намеће неколико питања: Које националности су Вучо, Дерета, Кандић, Бисерко… По презименима рекло би се Српске ? Но да ли је заиста тако ? Да нису мајке или бабе са њима урадиле оно што су урадиле странкиње у харемима Абасидских калифа ? Да ли можда Империја поседује способ таквог испирања мозга ? Нема тог друштва без “расипа” квалитета у сваком смислу и правцу али ово је чудо невиђено ! Није нам ни на крај памети да овде, или било где заговарамо ма какав шовинизам. Напросто, ако су наше антихеројке заиста Српкиње и ако говоре из своје главе, онда су оне најверодостојнији весник о нашој коначној и неизбежној пропасти. Нема будућности за нацију која кандићке рађа! Можемо се још копрцати, протестовати, довијати се, рецимо да омогућимо појаву критичара патриотског усмерења а ове ругобе да спречавамо идр., али ако оне наставе да се рађају дугорочног спаса неће бити.
  Узгред, је ли ово нама казна од провиђења за оно таламбасање поводом ограниченог суверенитета у комунистичком лагеру ? Много смо тада лармали а стиже нас стократно горе !

 6. Joža Horvat

  Srpkinje sramite se svoje bebe ubijate gore ste od životinja . Po svjetskim istraživanjima oko 20 % hrvatica misli da je abortus u redu a čak 60 % srpkinja misli da je abortus sasvim normalan . Ne bojite se Boga udaljili ste se od njega šetate kerove i mace umjesto djece . Vozite bjesne aute dok siromašni Srbi umiru od gladi ,narod izumire ali ne zbog sirotinje . Već zbog oholosti , lakomosti , hedonizma i neodgovornosti . Nekad ste bili najbrojniji narod u Jugoslaviji ali sad je došao red da mi Hrvati vašom zaslugom postanemo najbrojniji na području bivše Juge . Kod nas se rađa oko 6.000 beba manje nego umire godišnje a kod vas 30.000 do 35.000 znači vi naš minus množite puta 5 . I mic po mic mi vas zamjenjujemo jer ste neodgovorni . Muškarci pijanice , drogeraši i ljenčine , žene neposlušne muževima jure lažne karijere , narod ne vjeruje u Boga i tu ste gdje ste a i za gdje ste niste .

 7. @ Joza Horvat
  Kazes da se kod vas ” rađa oko 6.000 beba manje nego umire godišnje”. Nakon sto ste izveli uspjesan genocid nad srpskim narodom- jos imas obraza da se hvalis sto ste zahvaljujuci tom genocidu na putu da postanete najbrojniji narod i trljas sol na ranu onoj naciji koja je bila predmet genocida. U tome si prestigao i naciste. Oni se bar nisu hvalili time sto su bili onemogucili Jevreje da se bioloski obnavljaju.

 8. Zasto Srbi rodoljubi ne iznesu u komentarima ko su te osobe ? Ko je su nacionalnosti ? Koje su nacionalnosti njihovi roditelji?Opisati njihovo ponasanje iz mladjih dana da ih bolje upoznamo.Da bolje shvatimo to satansko ponasanje.Ja sam se zaprepastio kada sam preko KOMETARA saznao da je Srpski Predsednik Tadic po majci Hrvat,a po ocu pola Srbin-pola Jevrejin.Konacno mi je jasno zasto vodi pogubnu politiku po Srbe,sto je okupio oko sebe Srbe kojima nije stalo do Srbije i ostale koji nisu Srbi.Hladan je prema srpskim majkama iz Srebrenice,a ispoljava veliku toplinu prema Hrvatskim politicarima,pevacicama?Dao je Xrvatskoj ikone iz…bez ikakvih uslova o povratku proteranih Srba.

 9. Pre više godina NATAŠA KANDIĆ je gostovala u R-emisiji “Slobodna Evropa”. Postavio sam joj pitanje – da li ima pravo da govori o Kosmetu, kada ništa nije uradila da upozna medjunar. zajednicu da je posle bombardovanja na stotine hiljada albanaca naseljeno na Kosmetu, a srbima, 25O hiljada proteranih se ne dozvoljava povratak (!)? Čuo sam uživo u program pitanje ali zanesen koncepcijom još jednog pitanja, propustio sam da čujem odgovor (O1.OO ć.) —– Setio sam se da ima repriza u O4.OO sati. Sačekao sam, i krenula je emisija. Čekao sam da čujem odgovor. —– POSLE pola emisije kada je došlo na red moje pitanje – prekinula se emisija (a signala je bilo) ! Volumen radi, emisije nema. Bio sam besan, i ubedjen da su namerno prekinuli program, rade sve na štetu Srbije a u korist albanaca! Sledi nastavak…

 10. … gornji komentar, greška, treba: “…na stotine hiljada albanaca iz Albanije je naseljeno na Kosmetu, a proteranim (25O.OOO) srbima se ne dozvoljava povratak (!). Bilo je 2OOO-e pokušaja srba na administrativnoj granici prema Kosovu za masovniji povratak – ali su zaustavljeni od DOS-demokratskih vlasti Srbije (!). ————— NVO – JAČE OD PATRIOTSKIH MEDIJA … Zašto je Srbija izgubila MEDIJSKI I POLITIČKI rat za Kosmet (a imala ga je 1OO% na početku vladavine S. Miloševića). Mnogi srbi, i iz vrha vlasti, kažu – albanci imali jak lobi, i tačka (!). Nerazumno je kako su tako naivni i politički neodgovorni! – Albanski lobi je zato jak – zato što je srpski medijski rat totalno defanzivan, u kontra smeru na svoju štetu (pored toliko silne diplomatije po svetu, ministra inostranih poslova, srpskih političara, skupštine, medija itd.). Problem je u Srbima. Beograd ne živi na Kosmetu a 5O godina vodi (umesto da zastupa) politiku kosmetskih srba. Kada je bio najpotrebniji medijski rat za Kosmet… nervirao me je ministar za inostr. poslove Vladislav sa svojom globalističkom politikom. Zamenio ga je sličan Živadin Jovnović. Zamenio ga je (ljudi kažu veleizdajnik) Goran Svilanović koji otvoreno podržava projekat Kosovo-država, a član je evroat. integracija. Zamenio ga je sličan Vuk Drašković koji ima patološku mržnju prema režimu S. Miloševića i stalno propagira da je on izgubio Kosovo 1999 god. sa ulaskom NATO trupa, što je drska laž i obmanjivanje javnosti (a podrška albancima koji čine monstruozne zločine nad srbima), jer je Kosovo (navodno) izgubljeno posle deset godina tj. 2OO8 god. sa jednostranim proglašenjem Kosovo-država. Što zači da je od lociranja UN trupe za mir 1999 god. pa do 2OO8. prošlo deset godina, i status je mogao da se reši na deset načina (autonomija, visoka autonomija, dva entiteta, podela, autonomija za srbe itd.). Posle Draškovića nastupa Vuk Jeremić koji je stvarno požrtvovan i energičan, ali su rezultati nula, ali nije on kriv, što se vidi iz mojih zaključaka a i iz sledećeg skraćenog priloga u nastavku…

 11. SAVET EVROPE – ČETIRI PRINCIPA ZA REŠAVANJE STATUSA KOSOVA. —- Od 1999. do 2OO8 god, u periodu od deset godina, Evropa je izglasala četiri principa da se reši status. Pošto je Srbija prihvatila te principe bez prigovora, dat je signal albancima da na bazi tih principa – proglase nezavisno Kosovo (čitaj – albanska država-Kosovo)! ———- PRINCIPI GLASE: Nema podele. Nema povratka na period pre 1999 god. Nema promene granica. I da se prihvati realnost na Kosovu (!). Neverovatno je da Srbija nije tražila od Evrope obrazloženje za nametnute principe, niti je imala svoj stav (!). Moj stav o principima glasi: Evropa ne da podelu Kosova da bi celu teritoriju dala albancima. Ne da povratak pre 1999. – jer je pre pripadalo Srbiji, a i da se sakrije realnost Kosova pod srpskim integritetom gde su albanci imali svu vlast (država u državi), nekoliko decenija dobijali velike fondove za nerazvieno Kosovo i sprovodili perfidno etničko čišćenje srba u mirnodopsko doba (vrlo lukavi albanci – vrlo naivni srbi). Treći princip – nema promene granica, a postavlja se granica… Četvrti: da se prihvati realnost na Kosovu (!). Ta “realnost” nije realna, nego je proizvedena pedesetogodišnjim albanskim separatističkim fašizmom i etničkim čišćenjem srba!!! – Zašto ovo Srbija ne kaže!? Zašto se Vuk Jeremić bori za Kosovo, a Srbija prihvata principe koji se tumače da Kosovo pripada albancima!? Ja sam na mitingu na Trgu Rebublike za zaustavljanje isporuke Miloševića u HAG nosio parole, izmedju ostalih: Srbima američka demokratija – albancima srpsko Kosovo. Nezavisno Kosovo = albanska država. Aalbanski separatistički fašizam – destabilizatorski faktor na balkanu.

 12. Zasto Srbi rodoljubi ne iznesu u komentarima ko su te osobe ?
  ————————————————————————————————————————————
  Upravo jutros, predstavnik izgnanih Srba iz RSK, kako je prenela B92…nakon predaje oko 45.000 potpisa,predsedniku Tadicu peticija, zahteva,,..je izjavio..*mi nemamo podrsku predsednika Tadica*..znaci, u Srbiji, su drustveni i politicki uslovi slicni kao u Hrvatskoj. Broj, od 45.000 potpisa je, trebalo bi da bude…*embrion i matica*..za sve obespravljene Srbe i Srpkinje..u periodu 1990-2o11.godine.

 13. Mićunović: Neprimereno da Srbija slavi jubilej nesvrstanih

  Predsednik skupštinskog Odbora za inostrane poslove i Političkog saveta Demokratske stranke Dragoljub Mićunović ocenio je da je neprimereno i nelogično da Srbija bude domaćin skupa povodom jubileja Pokreta nesvrstanih zemalja
  Mićunović je naveo da se zalaže za što bolje odnose sa svim narodima, ali za negovanje dobrih političkih odnosa samo sa onima koji poštuju ljudska prava i demokratske procedure.
  Micunović je istakao da nikakvi pragmatični motivi i “nacionalni interesi” ne smeju gurnuti u drugi plan privrženost ljudskim pravima i demokratiji.
  “Mi koji smo stvarali Demokratsku stranku bili smo bar oko toga ujedinjeni – da ne dozvolimo gaženje ljudskih prava i da gradimo demokratsko društvo po ugledu na slobodna i razvijena evropska društva i da nas niko više ne izvodi iz Evrope”, napisao je Mićunović.
  Povodom najave da će Beograd biti domaćin konferencije nesvrstanih, Mićunović je naveo da smatra “neprimerenim” da Srbija “slavi jubilej jednog pokreta koji je odavno odgirao svoju ulogu i više politički nema nikakav značaj”.
  Kao “ponižavjuće” i “nelogično” Mićunović je ocenio da Srbija slavi jubilej i organizuje konferenciju organizacije “koja ju je izbacila iz svojih redova” i “čiji nije ni član”.
  Mićunović smatra i da argumenti u prilog održavanja te konferencije nisu nimalo uverljivi ni kada se tvrdi da Srbija time učvršćuje države koje nisu priznale nezavisno Kosovo, kao ni kada se navode ekonomski interesi zemlje.
  On takođe ocenjuje da “ničemu ne doprinosi naša uloga servisera ili turističke agencije u međunarodnim dešavanjima”.
  “Smatram na kraju da je krajnje neracionalno, a možda i štetno, da se neposredno pred evropsko odlučivanje o davanju statusa kandidata Srbiji, kad je potrebna najveća agilnost naše diplomatije, usmerena ka najvažnijem strateškom cilju: statusu kandidata za EU, da tada razbacujemo snage na jednu nevažnu konferenciju”, piše Mićunović.
  Rasprava o ovim pitanjima kao i o najavljenoj konferenciji, dodaje se u tekstu, “treba da se vodi u Demokratskoj stranci, vladi i skupštini u potpuno demokratskoj atmosferi”.

 14. Naravno, izbacen je Micunovic i njegovi slebdenici, reinkarnatori kolonijalizma, nacionalne izdaje, pridruzivanje imperijalistima koji u krvi guse nesvrstane. Micunovicu bezi, najmanje u penziju…nemoj posle kad bude po usima….*nisam ja mame mi*..sa takvim, kolonijalnim slugeranjama, gaulajterima nema nikakve diskusije i razgovoa..vrti brojanice, kraj price je blizu !!

 15. Vi, koji ste stvarali DS..sve ste ucinili i cinite, da se skrse ljudska Srpska prava, da se skrsi i onemoguci samostalnost i suverenitet drzave Srbije..neminovno, bice po usima !!!

 16. gaulajter obuka,

  U siječnju 1975. Skupština SR Srbije donosi odluku kojom proglašava Dragoljuba Mićunovića, s još sedam profesora, politički nepodobnim za profesorski rad. To je značilo da mu je daljni rad na Sveučilištu onemogućen. Nakon toga Mićunović odlazi u Njemačku na Sveučilište u gradu Konstanzu. Nakon povratka u Beograd 1983. bavi se znanošću na Institutu za filozofiju i socijalnu teoriju na mjestu direktora. Članom Jugoslavenskog foruma za ljudska prava postaje 1988. Godinu dana kasnije (1989.) jedan je od osnivača Demokratske stranke, prve oporbene stranke u Srbiji. Na osnivačkoj skupštini 1990. izabran je za predsjednika stranke.

 17. Lukavo – SAD neće direktno da se mešaju u konflikt, pa su angažovale libijskog suseda

  Saudijci za Amerikance naoružavaju pobunjenike

  Vašington je zatražio od Saudijske Arabije da obezbedi oružje libijskim pobunjenicima u Bengaziju da bi izbegao direktno američko mešanje u eventualni produženi sukob protivnika i pristalica vođe Moamera el Gadafija, piše britanski „Independent”.

  Prema navodima tog lista, Saudijska Arabija, koja se suočava sa „Danom besa” svoje šiitske zajednice i koja je zabranila sve proteste i okupljanja, još nije odgovorila na ovaj poverljivi zahtev, iako kralj Abdulah lično prezire libijskog lidera, posebno nakon što je ekscentrični vođa pokušao da ubije monarha pre godinu dana.

  Kraljevska porodica u Džedi podržala je SAD u naoružavanju gerilaca koji su se borili protiv sovjetske vojske u Avganistanu 1980, a kasnije je, na razočaranje Vašingtona, pomagala i naoružavala talibane. Saudijci, međutim, ostaju i dalje strateški najbolje pozicioniran arapski saveznik sposoban da libijskim gerilcima da oružje.

  – Njihova pomoć omogućiće Vašingtonu da se odrekne svakog vojnog učešća u lancu snabdevanja, iako je oružje američko, a platili su ga Saudijci. Njima je rečeno da pobunjenicima trebaju protivtenkovske rakete i minobacači da bi se suprotstavili Gadafijevoj vojnoj sili, kao i rakete zemlja-vazduh da bi obarali borbene avione. Oružje može da dođe do Bengazija u narednih 48 sati, ali mora da bude isporučeno aviobazama u Libiji ili preko aerodroma u Bengaziju – navodi „Independent”.

 18. Sta lupetas Senka? Covek nam samo pokusava da otvori oci.Sve sto je napisao ziva je istina.J a tu nista ne vidim licemerno ni zlonamerno.Procitaj clanak gospodina Horvata jos jednom.

 19. te matore droljetine na celu nekakvih nevladinih organizacija koje zastupaju necija ljudska prava a ne svacija, treba preseliti u zemlje u kojima nema krsenja ljudskih prava.Sta im uopste dozvoljavate da se pojavljuju bilo gdje to su marginalne licnosti u nekim razvijenim zemljama. Sto vise o njima one sve sretnije, no takvih kurvetina je bilo u svim sistemima i drzavama pa eto sada se vraca nas seso, drzava ce postati ozbiljna i ovakve spodobe mogu da se ciste. Neka zive tamo gdje ih vole, kuces vece srece nego biti voljen od neprijatelja.

 20. @ Bozidar
  Procitala sam ja dobro komentar tog koji sebe naziva Jozom Horvatom.
  I ne mislim da nam otvara oci nego nas vredja i ponizava, a ako ti mislis da je ziva istina da ” Srpkinje idu na abortuse a da Hrvatice ne idu , da Srpkinje šetaju kerove i mace umjesto djece ,voze bjesne aute ….da su muškarci pijanice , drogeraši i ljenčine , žene neposlušne muževima i jure lažne karijere” a ti se onda preseli u ” njihovu lijepu” .
  Sigurna sam da takve sa imenom Bozidar- Hrvatice bas vole i jedva ih cekaju da im prave djecu i da s njima zive u stanovima i kucama otetih od Srpkinja i Srba i da idu nedeljom u crkvu da im Papa oprosti dosadasnje “sitne ” grijehe genocida.
  A kako se NVO , NATO i ostali ” dobronamjernici “odnose prema srpskoj djeci – zivo cudo sto jos i postoje.

 21. Joža Horvat

  Tko smije protiv Senke ako ti želiš izumrjeti u mraku kao noj s glavom u pjesku samo izvoli , Srbi to već rade na veliko . Godišnje Hrvata manje 6.000 bez vas Srba iz Hrvatske . Srba manje godišnje 35.000 i to s izbjeglim Srbima s Kosova , iz Hrvatske , iz Bosne , Crne Gore i Makedonije . To je katastrofa nad katastrofama za srpski narod uz ogroman gubitak teritorije koje je napustio izumire čak i u svojoj državi pa ćak i u užoj Srbiji . Primjer Hrvatske sa umjetnom oplodnjom Lani u Hrvatskoj rođeno 24 posto više djece
  Zagreb, 09.03.2011., 12:43 | B.V.

  Zahvaljujući novom Zakonu o medicinskoj oplodnji u Hrvatskoj je lani rođeno 1.019 djece što je za 200-tinjak djece, odnosno 24 posto više, nego 2009. godine, iznio je danas prve podatke o provedbi zakona koji je na snazi godinu i pol dana ministar zdravstva i socijalne skrbi Darko Milinović u Klinici za ženske bolesti i porode u Petrovoj.
  Iz DNEVNIKA: Lani u Hrvatskoj rođeno 24 posto više djece

  Najveći broj trudnoća – oko 93 posto ostvaren je iz tzv. svježih embrio transfera, a uspješnost 14 centara u kojima se provodi medicinska oplodnje kreće se od 20 do 47 posto. Uspješnost trudnoća iz zamrznute jajne stanice iznosio je lani 19 posto te je takvim embrio transferom ostvareno 30 trudnoća.

  Uspješnost bi, tvrde stručnjaci, bila i veća međutim s obzirom da zakon ne određuje dobnu granicu do koje se žene mogu podvrgnuti liječenju od neplodnosti, značajan je udio žena iznad 40 godina koje su na taj način liječile neplodnost (oko 19 posto). (Hina) Još malo podataka za razmišljanje srbima Rađa se sve više djece, ali Siščani se rjeđe upuštaju u bračne vode
  Najviši vitalni indeks među gradovima imaju Novska i Kutina. Stanovništvo je najstarije u Gvozdu
  Povećaj Rađa se sve više djece, ali Siščani se rjeđe upuštaju u bračne vode
  U Sisku se iz godine u godinu rađa sve više djece
  Foto: ‘Nikola Cutuk/PIXSELL’
  Vezani članci

  * Više rođenih nego umrlih samo u tri županije i Gradu Zagrebu

  Tagovi
  vitalni indeks u SMŽ, rođeni, umrli
  Piše: Jasmina Grgurić/VLM [email protected]
  povećaj slova normalna slova manja slova

  Sve je više rođenih na području Siska. Međutim, Siščani se rjeđe upuštaju u bračne vode. Dok je 2007. bilo samo 52 djece na sto umrlih osoba, preklani se ta brojka povećala na 64, a beba je čak oko 500 više. Lani je sklopljeno 198 brakova, od čega 82 crkvena, dok su četiri godine prije vjenčana 223 para.

  Pri sredini smo ljestvice

  Stoga se prvi put pojavljuje i podatak o broju izvanbračne djece u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2009. godinu, čak 179 na 1000 beba. Rastave su u blagom padu, a statistički, razilazi se svaki četvrti par. Tako je 2009. razvrgnuto 56, a sklopljeno 218 brakova. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, Sisačko-moslavačka županija u sredini je ljestvice prema vitalnom indeksu stanovništva, a u populacijski najrazvijenija područja i dalje među gradovima spadaju Novska i Kutina, s vitalnim indeksom koji gotovo izjednačava broj rođenih i umrlih.

  No, u cijeloj županiji samo je općina Lipovljani u plusu, a skok prema vrhu državnog prosjeka dogodio se u zadnje tri godine. Naime, 2007. godine vitalni indeks male općine iznosio je samo 53, da bi 2008. skočio na čak 135, kada su rođene 42, a umrla 31 osoba, a 2009. se ustalio na 114, i dalje s pozitivnim prirodnim prirastom.

  Razvodi se svaki treći par

  – Zadnjih nekoliko godina Općina daje naknade za novorođenčad, 600 kuna za prvo i drugo dijete te 1300 za treće. Pozitivan prirodni prirast vjerojatno uvjetuje i povoljan položaj Lipovljana uz autocestu i prugu, a samim time i blizina škole i fakulteta. I gospodarski se sve više razvijamo pa tako uz drvnu industriju imamo i velik broj obrta, što potiče zapošljavanje. Strateškim planom predviđeno je i otvaranje poduzetničke zone uz gradnju čvora za izlazak na autocestu Zagreb – Lipovac – navodi samo neke prednosti mladi načelnik Mario Ribar. U planu je i gradnja novoga vrtića, za što očekuju potporu Ministarstva i fondova. Sličan prosjek vitalnog indeksa imala je i Novska, kao jedina među gradovima koji su bili premašili stoticu, no sada se kreće oko 95. Zabrinjavajuće je u Petrinji, gdje je indeks godinama u kontinuiranom padu, sve više osoba umire, sve ih se manje rađa, a smanjen je i broj vjenčanih. Na dnu županijske, pa i pri kraju državne ljestvice, sa starijom populacijom je općina Gvozd. Ipak, s alarmantnim vitalnim indeksom 11, koliko ih je 2008. rođeno na gotovo stotinu umrlih, uspio se oporaviti na preklanjskih 20, dakle, s više beba. Daleko nije ni Dvor, gdje je lani rođeno samo 24 djece, a umrlih je 96. U najlošijim Hrvatskim općinama pet izumiru Srbi neodgovornost prema sebi i budućnosti ” tipični dinosari “

 22. @ Joza Horvat
  ” Tko smije protiv Senke?”
  Odgovor: onaj ko ima bolje argumente od Senke.
  Samo sto je ocigledno da ti bas i nemas argumente i tu ti ja ne mogu pomoci.
  Ovi tvoji citirani zbrda -zdola skupljeni clanci iz novina koji govore o natalitetu u Sisku, Petrinji, Dvoru su ocigledna misinterpretacija jednog drugog drustvenog fenomena koji se naziva ” Posljedice genocida nad Srbima u novoj drzavi Hrvatskoj” i moze da se sumira sa ovom zadnjom recenicom iz tog tvog bezveznog clanka:” U najlošijim Hrvatskim općinama izumiru Srbi neodgovornost prema sebi i budućnosti “ tipični dinosauri „
  Znaci, em su Hrvati u tim opstinama prepolovili stanovnistvo za vrijeme NDH, em su u toku kulturnog genocida stvorili uslove da ti ljudi izgube nacionalni identitet ( pojava izjasnjavanja kao Jugoslaveni) em su u devedesetim protjerali to vec prepolovljeno srpsko stanovnistvo a sad ovo malo preostalih staraca koji vise ni ne mogu da radjaju male Srbe- nazivaju dinosaurusima. Krasno.

  Definitivno postoji potreba da UN konacno pogleda sve te brojke iz proslosti i raskrinkaju hrvatski mentalitet sposoban za genocid i mentalitet sposoban da izvrgava ruglu prezivjele iz genocida koji su ucinili.

  Ovo tvoje bulaznjenje me je isto potsjetilo na novu sisacku biskupiju koja je prije par godina bila novinska senzacija. Navodno su Hrvati nakon hiljadu godina ponovo osnovali Sisacku biskupiju . I niko zdrave pameti nije u svijetu reagovao na cinjenicu da katolicka biskupija nije ni imala opravdane razloge za osnivanje i postojanje hiljadu godina iz prostog razloga sto ni nije bilo dovoljno katolika na tim prostorima da opravda postojanje biskupije.
  Ali kao i uvijek : cega se pametan covjek stidi – time se Hrvati ponose. Takve su i te tvoje nebuloze o padu nataliteta Srba.I to ne samo u novoj drzavi Hrvatskoj gdje se vidi ocigledna korelacija izmedju genocida i nataliteta nego i o padu nataliteta u Srbiji. Zar nikom nije palo na pamet da ovo svjetsko lincovanje Srbije- gdje je Srbija danonocno proglasavana za monstruma ( negativac u tipicnom holivudskom filmu nije vise Svabo nego je Srbin),sto se Srbima namece kompleks krivice sto su uopste zivi, sto se ova budeletina od Tadica izvinjava gorem od sebe za nesto sto Srbi uopste nisu krivi, osim sto su zivi, sto su bombardovali Srbiju zbog jednog covjeka( kakav bijedan izgovor od strane jacega)…ima toga jos tonu .
  Dakle, zar nikom nije palo na pamet da ce se sve to ocitovati u padu nataliteta i da bilo koja prosjecna Srpkinja ima sada vec opravdan strah da radja djecu i time automatski stavlja svoje dijete u situaciju nepogodnu za rast i razvoj dostojan covjeka?Nego ces nam jos i ti govoriti da je to sve zato sto prosjecna Srpkinja vise voli kuce i mace nego vlastitu djecu. E, nece moci!!!

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *