ABOLGHASEM DELFI Svetska arogancija je ojačala Iran

Razgovarao Zoran Milošević

Bliski istok je najosetljiviji region sveta. Sve glavne religije sveta ovde su nastale i najvažniji božji poslanici odavde su. Ovde žive različiti narodi i obitavaju različite kulture. Najvažniji problem Bliskog istoka je Izrael nasilno udenut među islamske zemlje, koji je okupirao islamske teritorije

Razgovor sa njegovom ekselencijom gospodinom Abolghasemom Delfijem (1954, Teheran), ambasadorom Islamske republike Iran u Srbiji (od 2010. godine), započet je njegovom konstatacijom da su pitanja o kojima želimo da raspravljamo „u zapadnjačkom duhu, odnosno u kontekstu zapadnih medija i slike koju su isti ti mediji stvorili o Iranu“, ali da je „situacija  zapravo sasvim drugačija“.

Vaša ekselencijo, ako je tako, možemo razgovor, dakle, započeti pitanjem kako to zapadni svet čini, tačnije kojim metodama deluje u spinovanju odgovarajuće, i Zapadu poželjne, slike protiv Islamske republike Iran?
Iran je u proteklih 30 godina formirao novo društvo na osnovu islamske vere. Ovaj model je zasnovan na nezavisnosti države i na glasu naroda. Narod je u ovih 30 godina naučio da kaže svoju reč i da bira parlament i vladu. Vlada je u toku svih ovih godina delovala na osnovu vere. Drugim rečima, u Iranu vlada upravlja državom na osnovu iranske nacionalne i islamske kulture. Model se umnogome razlikuje od poznatih političkih modela u svetu. Ova vlast, kulturno, ekonomski i politički ne zavisi ni od jedne strane zemlje. Zapad misli da ukoliko ovaj model bude prihvaćen kao nešto novo i kao sistem ponašanja, onda to mogu i drugi da primene u praksi. Tu je problem, jer Zapad ne želi da se ovaj politički obrazac prenese na druge narode. Suština ovog obrasca je da on ne priznaje hegemonizam i ne dozvoljava mešanje u svoja unutrašnja pitanja. Drugim rečima, ovaj model eliminiše zapadnu dominaciju u regionu. Zato Zapad iskrivljuje sliku o Iranu manipulacijama, kako medijskim, tako i političkim, ekonomskim…

Činjenica je da je Iran vodio rat sa Irakom!
U prvoj godini posle Revolucije Iranu je nametnut rat (1980) sa Irakom, jer je ova država izvršila agresiju na moju državu. Naime, Zapad je podstakao i podržao Irak u ovoj agresiji, tačnije Sadama Huseina, jer su mislili da će Iran poraziti vojno. Posle osam godina rata uvidelo se da je volja iranskog naroda da sačuva državu i postojeći poredak nesalomiva i da predaje nema. Iran je i ranije bio suočen sa ratovima u kojima mu je oduziman deo teritorije, ali ovo je bio jedini rat tokom istorije Irana u kojem nijedan kvadratni metar državne teritorije nije uzet. Drugim rečima, rat, odnosno agresija Iraka na Iran bio je drugi metod delovanja Zapada, pored medijskog ocrnjivanja Irana. Treći metod delovanja su sankcije.
Na početku rata sankcije su se ogledale u uskraćivanju vojne opreme, čak čizama, oružja… To je bio razlog da krenemo da sami proizvodimo sve što je potrebno za armiju. Zapravo, sankcije su nas motivisale da počnemo da koristimo unutrašnje resurse i kapacitete, tako da danas svoje vojne potrebe sami obezbeđujemo. Uopšte, dakle, nema potreba da bilo šta uvozimo, odnosno da tražimo po ovom pitanju pomoć od bilo koga.

Iran sa Zapadom ima spor oko nuklearnog programa. O čemu je zapravo reč?
Pre Islamske revolucije zavisnost šahovog režima od SAD bila je ogromna, pa je to bio razlog da mu se isporučivalo svo vojno naoružanje i oprema. Tada je započeta i izgradnja nuklearnih postrojenja (što nije osuđivano – naprotiv). U tom periodu je izgrađen nuklearni reaktor za medicinske i naučne potrebe. Sami Amerikanci su obezbeđivali gorivo za ovaj reaktor. Takođe su dozvolili da počne izgradnja (u Bušehru) nuklearne centrale. To su, dakle, dozvolile SAD, a podržale vodeće evropske zemlje.

Povratak imama Homeinija posle 16 godina izgnanstva u Iran

Posle Revolucije i smene šahove vlade sve je ne samo obustavljeno, već i prikazano kao nekakav kriminalni pokušaj Irana da izgradi nuklearnu bombu.
Mi kao članovi organizacije za atomsku energiju, kao i potpisnici Sporazuma o neširenju nuklearnog oružja (NPT – Sporazum), obratili smo se Agenciji sa zahtevom da nam obezbedi gorivo za spomenuti reaktor (u međuvremenu potrošeno). Rad reaktora nama je bio važan pre svega zbog medicinskih potreba, jer je uz njegovu pomoć lečeno između 700.000 i 800.000 bolesnika. Zapadne zemlje su stvorile veliki problem oko nuklearnog goriva, uslovljavajući njegovu isporuku značajnim političkim ustupcima. Stoga smo bili primorani da sami proizvedemo potrebno gorivo – što nam je i pošlo za rukom.
Kao što znate danas u okviru miroljubivog korišćenja nuklearne energije nalazimo se u fazi posedovanja domaće tehnologije. I ovde su sankcije pomogle da situaciju prevaziđemo osloncem na sopstvene kadrove i tehnologiju, i sada to radimo apsolutno sami.
Pored činjenice da smo potpisnici Sporazuma o neširenju nuklearnog oružja, i kao odgovorni član Međunarodne agencije za nuklearnu energiju mogu reći sa ponosom i to da smo dostigli visok nivo zadovoljavanja naših potreba u miroljubivom korišćenju nuklearne energije. Iako, naglašavam to ponovo, u uslovima kada je Zapad i svetska arogancija bila protiv našeg nuklearnog programa i razvoja tokom proteklih 30 godina. Primenili su sve moguće mere da spreče svekoliki razvoj Irana i same Islamske revolucije.
Moram istaći i to da je odlučnost naroda tokom ovog perioda na otpor svim ovim pritiscima bila izuzetna, što je dalo unutrašnju stabilnost zemlji.

A ljudska prava? Vaša zemlja se, kao što Vam je poznato, u Zapadnim medijima najčešće proziva da, navodno, masovno krši ljudska prava.
Da. Tačno je da Zapad stalno pokušava da okrivljuje i kriminalizuje Iran po pitanju ljudskih prava. Ljudska prava su se danas, to je svakome jasno, pretvorila u politički instrument i instrument stalnih pritisaka i ucena. Moram reći da nijedna zemlja na ovom svetu ne može da tvrdi da je stanje ljudskih prava u njoj idealno. U svim evropskim zemljama, ali i u SAD, primećeno je kršenje ljudskih prava. Na primer, smrtna kazna se primenjuje i u SAD, a kršenje prava nacionalnih manjina je masovno. Svakodnevno preko medija možemo pratiti agresivno ponašanje policije prema tamošnjim građanima. U Evropi je slično. Pre samo nekoliko nedelja imali smo priliku da vidimo kako londonska policija postupa prema studentima-demonstrantima. Da li je usledilo usvajanje neke Rezolucije? Naravno, nije.
Postupak jedne od važnih članica Evropske unije prema građanima druge članice je takođe evidentno i jasno kršenje ljudskih prava. No, ovo nije bio razlog da se u međunarodnim organima koji se bave zaštitom ljudskih prava usvoji određena Rezolucija o kršenju ljudskih prava u Evropskoj uniji.
Drugi problem je to što Zapad ima jednostran pristup ljudskim pravima. On je zasnovan na vlastitom (zapadnom) viđenju ovog pitanja, koji se želi nametnuti čitavom svetu. Ko ne želi da prihvati takvo viđenje, proglašava se kršiocem ljudskih prava.
Ljudska prava su, međutim, pitanje koje je zasnovano na određenoj kulturnoj matrici i određenoj tradiciji, veri svake pojedine zemlje. Tu ima mnogo nijansi i razlika. U vezi sa ljudskim pravima, dakle, ne možemo usvojiti jedan obrazac za sve zemlje i za sve sredine.
Na primer, mi smo, ako poredimo stanje pre Islamske revolucije i sada, značajno unapredili ljudska prava u našoj državi. Pre Revolucije stopa nepismenosti iznosila je preko 60 posto, a tada smo imali samo oko 25 do 30 miliona stanovnika, i to u uslovima kada smo izvozili između četiri i pet miliona barela nafte. Danas Iran ima preko 70 miliona stanovnika, i praktično nema nepismenih. To znači da svi stanovnici zemlje imaju u praksi realizovano pravo na čitanje i pisanje, na obrazovanje. Sve to u uslovima kada proizvodimo četiri miliona barela nafte, a samo dva izvozimo. Od ta dva miliona barela vlada Irana sve ovo postiže.

Primer verske tolerancije: jermenska crkva Vang iz XVII veka u Eshafanu

Da li je pravo na slobodu govora ostvareno u društvenoj praksi i političkom životu?
U Iranu jeste prisutna sloboda govora. Posle 32 godine od Islamske revolucije svedoci smo da prosečno u Iranu svake godine imamo izbore za neki nivo vlasti (lokalni, gradski, centralni). Kandidati za političke funkcije imaju pravo da iznose svoja viđenja, to i čine, a narod na neposrednim izborima bira svoje predstavnike. To ne bi bilo moguće da u Iranu nema slobode govora. U takvim uslovima narod slobodno bira vođstvo islamske revolucije, predsednika, poslanike i odbornike za lokalnu vlast. Posebnost Irana je u tome da nema klasične partije, već se kandiduje određena ličnost. To ne znači da nema različitih političkih grupacija. Pojedini ljudi redovno deluju opoziciono i formiraju određenu grupu. Specifičnost Irana je i to da su oni ljudi koji su juče bili opozicija danas vlast, i obrnuto. A nas kritikuju da nam izbori nisu valjani, i to u uslovima kada u velikom broju država u regionu uopšte nema nikakvih političkih izbora. U tim zemljama žene još uvek nemaju pravo glasa, čak nemaju pravo da voze automobil, i gle čuda, ni u jednoj od tih zemalja ne govori se o kršenju ljudskih prava, a međunarodne organizacije uopšte zbog toga ne protestuju! I to sve samo zato jer imaju odlične veze sa kolonijalnim silama, a njih uopšte ne zanima tamošnje stanje ljudskih prava. Eto, to je razlog zašto mislim da se ljudskim pravima manipuliše, odnosno da ona služe kao sredstvo pritisaka na one zemlje koje su stvarno nezavisne.

Vaši stavovi nas uvode u pitanje o unutrašnjoj situaciju u Iranu, o verskim prilikama, pre svega. Bilo bi zanimljivo da nam pojasnite i kakav je položaj žena i stanje obrazovanja u Vašoj zemlji?
U današnjem Iranu narod i sve verske zajednice imaju svoje predstavnike u parlamentu. Napominjem svi, bez razlike da li pripadaju većinskom narodu ili verskoj manjini. Takođe, na lokalnom nivou nacionalne zajednice (u tom smislu i nacionalne manjine) imaju svoje predstavnike. Verske manjine (iranski Ustav propisuje da su priznate verske manjine, hrišćani, zoroastrejci, pripadnici jevrejske vere) imaju svoje nezavisne predstavnike (poslanike) u parlamentu. Na osnovu iranskih zakona, na 300.000 stanovnika bira se jedan predstavnik (poslanik), međutim mi smo Jevrejima kojih ima između 20.000 i 25.000 hiljada omogućili da imaju svog poslanika. I druge verske zajednice su predstavljene u parlamentu, hrišćani sa dva, a zoroastrijanci sa jednim predstavnikom.
Što se tiče žena, one su prisutne u svim nivoima izvršne i zakonodavne vlasti. Imamo žene ministre, zamenike ministara, kao i potpredsednicu vlade, žene su na mnogim funkcijama direktora, imamo poslanice u parlamentu i na svim ostalim nivoima – bez ikakvih ograničenja. Moram naglasiti da u Iranu više od 60 posto studentske populacije čine žene. Sa ponosom ističem da, na primer, u medicini imamo veoma kvalitetne stručnjake – žene. Takođe, tu je i niz istaknutih umetnica, rediteljki, producentkinja, fotografa, pesnikinja… Na fakultetima veliki broj žena su predavači, imamo žene-pilote, vozače taksija, pa čak i kamiona.
Naravno, po našem verskom ubeđenju najvažnija je uloga majke. Majka je jezgro porodice, osnova zdravog društva je zdrava porodica, a porodica je zdrava kada centralnu ulogu ima majka. Uloga majke veoma je važna, jer ona vaspitava decu.
Pre Islamske revolucije celokupni kapacitet naših Univerziteta bio je školovanje oko 200.000 studenata. Zato smo slali mnogo naših mladih ljudi željnih obrazovanja u inostranstvo. Danas je kapacitet iranskih univerziteta preko četiri miliona studenata. Takođe, mreža univerziteta je proširena i na manje sredine, odnosno gradove. Pre Revolucije i mnoštvo predavača na našim univerzitetima bili su stranci, a danas imamo sopstvene kadrove. Mi danas primamo i strane studente, praktično u sve oblasti obrazovanja. Moram naglasiti da su iranski univerziteti postigli visok kvalitet i da su zbog toga popularni u regionu među mladima koji žele dobro univerzitetsko obrazovanje.

Kakva je uloga države u ovim procesima?
Naravno, država ovo svesrdno podržava. Moram naglasiti da je kod nas obrazovanje do kraja srednje škole potpuno besplatno. Dalje obrazovanje je moguće na državnim i privatnim Univerzitetima. Na državnim školovanje se pokriva iz državnog budžeta.
Istakao bih da je Iran posebno napredovao na polju medicine. Na primer, ako se porede podaci pre i posle Revolucije vidimo da su se naši bolesnici lečili u inostranstvu, a danas je medicinska zaštita, kao i uslovi u bolnicima, na nivou međunarodnih standarda. To znači da u potpunosti zadovoljavamo domaće potrebe, ali i da smo omiljeno mesto i za lečenje ljudi iz inostranstva.
Što se tiče industrijske proizvodnje moram reći da je ona takođe posle Revolucije unapređena, tačnije da je doživela procvat. Nama je najvažniji naftni sektor. Pre Revolucije ovaj sektor bio je u rukama stranaca, kao i profit. Danas je ovo vlasništvo naroda, a zahvaljujući obrazovanju domaćih kadrova sistem upravljanja ovim sektorom je pokriven domaćim stručnjacima. Takođe, i eksploataciju nafte vrše domaći stručnjaci. Ova grana privrede je danas zapravo u službi razvoja zemlje u svim oblastima.
Što se tiče poljoprivrede moram istaći činjenicu da smo mi bili veliki uvoznici hrane, pre svega pšenice i pirinča. Danas obezbeđujemo svoje potrebe, ali i izvozimo pšenicu. Dakle, strateške poljoprivredne proizvode mi sami proizvodimo i obezbeđujemo celokupne potrebe stanovništva. U ovoj oblasti imamo dobru saradnju sa Srbijom.
Ovde je ljudima malo poznato da Iran ima razvijenu auto-industriju i da smo veliki izvoznici automobila, ali da, istovremeno, obezbeđujemo i domaće potrebe. Čak imamo pogone i u drugim zemljama.
Sve u svemu, činjenica je da je Iran posle Islamske revolucije čvrsto stao na sopstvene noge i uspeo da ostvari evidentan napredak i razvoj u svim oblastima života. Naravno, to ne znači da nema problema, ali zvaničnici Irana su voljni da se sa njima suoče i reše ih na najbolji način. Međutim, ako merimo dostignuća i nerešena pitanja, onda moram naglasiti da imamo više dostignuća nego problema.

Toranj u Teheranu, 435 metara visok

Prema pisanju zapadnih medija Iran zauzima drugo mesto u svetu po izvršenju smrtnih kazni. Da li je to tačno?
U okolnostima kada je Iran valjano rešio većinu problema, hegemonističke zemlje sa lupom tragaju za sitnim problemima, i njih medijski preuveličavaju. Na primer, pišu i pitaju zašto se u Iranu toliko primenjuje smrtna kazna. Da bi se ovo razumelo vi morate znati geografiju. Naša zemlja se graniči s Avganistanom, u koji su Zapadne zemlje i NATO ušle da iskorene terorizam i proizvodnju narkotika. Danas imamo situaciju da terorizam nije iskorenjen, već pregovaraju sa talibanima da se pomire i da ovi uđu u strukture vlasti. Takođe, počeli su da terorizam dele na dobar i loš. Dobar je ako se primenjuje u Avganistanu prema lokalnom stanovništvu, a loš ako se primenjuje prema Zapadnim zemljama. Danas veliki broj građana Avganistana svakodnevno gine usled toga, ali to Zapad ne zanima. Međutim, ako pogine samo jedan vojnik SAD to je nacionalna i svetska žalost.
Važno je napomenuti da je do 11. septembra i ulaska SAD i NATO-a u Avganistan tamošnja proizvodnja narkotika iznosila svega oko 200 tona, a sada 10.000 tona. Sva ta količina narkotika izvozi se u Evropu i na Zapad. Jedan od puteva kojim se narkotici transportuju je kroz Iran. Takođe, deo droge ostane u Iranu, kojom se zagađuje omladina. Naši zakoni za šverc narkotika predviđaju smrtnu kaznu. U strukturi smrtnih kazni više od 70 posto izvršenih je upravo prema švercerima narkotika. Neka Zapad spreči proizvodnju narkotika u Avganistanu (taj deo kontrolišu britanske vojne snage) i videćete koliko će se smanjiti smrtnih kazni.
Mi mislimo da je jedan od načina borbe Zapada protiv Irana upravo distribucija i tranzit narkotika u Iranu i preko Irana. Ovo ne govorim napamet. U borbi protiv narko-kartela do sada je poginulo preko 3.500 iranskih pripadnika službe bezbednosti i vojske. Sa druge strane, Zapad izbegava da nam isporuči elektronsku opremu za nadzor naše granice jer se nalazi na spisku zabranjene za isporuku Iranu. Ovo obrazlažu time da je ta oprema dvostruke namene, pa bi mogla da se zloupotrebi. Na taj način smo prinuđeni da izgubimo veliki broj mladih ljudi koji krenu stranputicom i započnu korišćenje narkotika, kao i veliki broj života organa bezbednosti, a da se ništa od toga ne smatra kršenjem ljudskih prava.
Međutim, kada te trgovce narkoticima, koji su, dakle, veoma opasni, uhapsimo i osudimo, onda Zapad ima primedbu na veliki broj smrtnih kazni.
Definitivna istina je to da se mi borimo sa narko-trgovcima da droga ne izađe iz Avganistana, i to plaćamo i moralno i materijalno i ljudskim životima, a sa druge strane nas osuđuju i neće da pomognu u ovoj borbi.

U delu naše javnosti još živi utisak da je Iran pomagao mudžahedine u Bosni, aktivno i pasivno.  Kako to komentarišete – danas kada je Iran zauzeo trezven stav u odnosu na secesiju KiM?
Kao što samo ime naše države kaže, mi smo verska država koja ima veze sa svim muslimanima u svetu i te veze su duhovnog i moralnog karaktera. Ova veza ne znači da se Iran meša u unutrašnja pitanja. U Srbiji smo u vezi sa predstavnicima svih vera, partija, tj. sa svima koji imaju priznat zakonski status. To isto važi i za Bosnu i Hercegovinu. Naš je stav da po pitanjima koja tište Balkan treba podržavati one snage koje žele da utvrde mir i stabilnost u regionu, i podržavaćemo sve mere koje vode ovim ciljevima. Moram naglasiti da mi u tom kontekstu imamo veze sa svim zemljama bivše Jugoslavije sa kojom smo imali odlučnu saradnju i robnu razmenu od 1,5 milijardi dolara, jer smo bili glavni snabdevač naftom ovog regiona.
Srbija ovde ima glavnu, odnosno centralnu ulogu, i predstavnici obe zemlje saglasni su da je odnose potrebno unaprediti. Prošle nedelje je ovde boravio zamenik ministra spoljnih poslova Irana i razgovarao je sa nekoliko srpskih zvaničnika. Tom prilikom su razmotrena važna pitanja. Takođe, postoji Komitet za ekonomsku saradnju i pokušaćemo da održimo sastanak, jer postoji veliki potencijal za saradnju u oblasti energije, poljoprivrede, nauke. Ovom saradnjom će se obezbediti deo nacionalnih interesa obe zemlje. Nadamo se da će posle ove posete i onih koje uslede biti uspostavljene solidne osnove za razvoj međusobnih odnosa.

Pozicija Irana povodom Kosmeta je veoma zanimljiva. Kakvim se principima Islamska republika Iran rukovodila kada nije priznala nezavisnost KiM?
Naš osnovni cilj je da u različitim regionima sveta, a samim tim i na Balkanu, pomognemo da se uspostavi mir i stabilnost. Stoga smo mišljenja da problem oko Kosova i Metohije treba rešavati dijalogom, kao što je to i naglašeno u adekvatnoj Rezoluciji Ujedinjenih nacija. Mi smo podržali tu Rezoluciju i delovaćemo u njenim okvirima, iako imamo određene primedbe koje smo i izneli tokom debate na Generalnoj skupštini UN. Drugim rečima, mišljenja smo da naš stav treba da pomogne da se uspostavi mir i stabilnost u regionu.

Iranski mediji pišu o uspehu domaćih obaveštajnih struktura u borbi sa obaveštajnim službama, pre svih sa izraelskim MOSADOM, zatim CIOM i britanskom MI-6. Ipak, iranske bezbednosne službe nisu uspele da spreče atentate (počinjene novembra 2010. godine) na dva vodeća naučnika iz oblasti nuklearne fizike!
Kao što sam već rekao, Zapad nije voljan da nam prizna pravo na miroljubivo korišćenje nuklearne energije, iako mi poštujemo Sporazum o neširenju oružja za masovno uništavanje, pa tako i nuklearnog. Naša nuklearna postrojenja se neprekidno kontrolišu. Mi smo član Agencije za nuklearnu energiju i po tom osnovu imamo pravo na tu energiju. Ova prava su garantovana i Agencija je dužna da nam u tome pomogne. Nažalost, zapadne zemlje koje poseduju nuklearno oružje onemogućavaju nam ovo pravo. One su iznele svoje predloge Savetu bezbednosti i pitanje nuklearne energije se pretvorilo u političko pitanje, iako je ovo, zapravo, tehničko pitanje iz nadležnosti Agencije za nuklearnu energiju. Usvojeno je nekoliko Rezolucija u Savetu bezbednosti. Zanimljivo je da je pre usvajanja ove Rezolucije u Savetu Bezbednosti, gospodin Saverz, direktor MI-6, koji je prethodno bio ambasador Velike Britanije zadužen za nuklearni program Irana, rekao u jednom intervjuu da se ne može samo diplomatskim sredstvima suprotstaviti iranskom nuklearnom programu, te da se moraju preduzeti i druge mere. Potom je usvojena Rezolucija u Savetu bezbednosti UN u čijem aneksu se, između ostalog, nalaze i imena iranskih naučnika iz oblasti nuklearne tehnologije. Po objavljivanju rezolucije, ona je bila svima dostupna, pa i terorističkim organizacijama koje su ubile dva naša vodeća naučnika.
Naše službe bezbednosti su otkrile izvršioce jednog ubistva i oni su priznali vezu sa izraelskom obaveštajnom službom. Priznali su da su boravili u Izraelu, da su tamo obučeni i odatle sa svim potrebnim sredstvima upućeni u Iran da izvrše ovaj teroristički čin. Iz ovog slučaja se vidi da su brojne svetske institucije iskorišćene u njegovom izvršenju. Izvršioci terora su, dakle, dostupni i međunarodne institucije moraju da odgovore na pitanje zašto su objavile podatke o našim naučnicima, kao i o mešanju Izraela.

Abolghasem Delfi, ambasador Islamske Republike Iran u Beogradu

Možete li pojasniti šta je podstaklo islamsku revoluciju u Iranu, kako se ona danas razume, odnosno šta je ona – prema tom viđenju – dala iranskom narodu?
Islamska revolucija je najnarodnija revolucija u ljudskom rodu, jer je narod predvođen verskim vođama svrgao nenarodni režim i proterao strance koji su se mešali u unutrašnji život zemlje. Drugim rečima, šahov režim je bio zavisan od stranog faktora, a koliko je ta zavisnost bila duboka svedoči podatak da je ondašnji parlament usvojio Zakon o kapitulaciji, kojim je Amerikancima dat sudski imunitet. To znači da kad Amerikanac učini kakvo krivično delo ne odgovara pred iranskim sudovima. Ovakva poniženja bila su brojna, i uz socijalnu ugroženost stanovništva činila su osnovu Revolucije. Moram reći da je tada narod izašao na ulice i bez primene sile i oružja svrgao nenarodni režim i politički sistem. Tada su najvažnije parole bile: nezavisnost, sloboda i islamska revolucija, ni Istok ni Zapad – već Islamska republika Iran. Podsetimo se da je to bilo vreme blokovske podele (1979. godine).

Međunarodna kompanija za rejting NYC „Partnership Consulting“ je, upoređujući ekologiju 245 megapolisa i prestonica, objavila da je Teheran jedan od najzagađenijih gradova i da zauzima 29 mesto u svetu. Odakle tako veliki ekološki problemi u Iranu?
Iran je usvojio sve Konvencije o zaštiti životne sredine i pokušavamo da ih primenimo u praksi. Međutim, kada se rasuđuje o ovom problemu potrebno je poznavati klimu i geografiju Irana. U Iranu je klima suva, sa malo vode. U ovoj činjenici sadržan je glavni razlog zagađenosti vazduha. Teheran ima poseban geografski položaj i okružen je planinama koje sprečavaju cirkulaciju vazduha. Takođe, Teheran ima oko devet miliona stanovnika, nekoliko miliona automobila se kreće gradom, što je, zajedno sa aktivnostima fabrika, rezultiralo zagađenošću vazduha. Vlada je preduzela rigorozne mere da deo fabrika iseli iz grada, usvojila je standarde za korišćenje i proizvodu ekološkog goriva, povećala zelene površine u gradu, i sprečava nove migracije stanovnika u Teheran.

Kurdi u Iranu vode oružanu borbu za odvajanje iranskog Kurdistana. Kako biste objasnili položaj Kurda u regionu i u Iranu?
Kurdi su podeljeni i danas žive u četiri države Bliskoistočnog regiona. U Iranu su oni građani koji pripadaju iranskom narodu, a Kurdistan je region kojem vlada posvećuje posebnu pažnju, posebno u ekonomsko-razvojnom smislu. Najveći broj Kurda u Iranu živi na osnovu principa koji vladaju u Iranu. Da bi oslabio poziciju Irana, Zapad pokreće i pitanje određenih nacionalnih zajednica, iako to u primeru Irana nema nekih posebnih razloga. Kurdi imaju prava na obrazovanje (na persijskom jeziku) i predaju im njihovu sunarodnici. Separatizam među iranskim Kurdima praktično ne postoji, iako neki zapadni mediji o tome pričaju i pišu, ali to su više metode pritiska i načini da se izazove problem, nego realnost.

Nije tajna da  deo muslimana – sunita vodi borbu protiv iranskih vlasti. Kako biste to prokomentarisali? Takođe, interesuje nas i viđenje položaja hrišćana u Iranu?
Islamska republika Iran je verska država čiji je Ustav zasnovan na šijitskom islamu, a sve ostale zvanične religije deluju slobodno. Šije i suni žive zajedno pod jedinstvenom državnom zastavom. Suniti žive u različitim delovima države i svi su oni državljani Irana, bez obzira na veroispovest. Naravno, da bi se izvršio pritisak na Iran, zapadni mediji konstruišu priču o razdoru između šijita i sunita. Ono što se dešava na istoku Irana je terorističko delovanje SAD, te nema veze sa sunitima. Uhapšene vođe tzv. „Rigijeve grupe“ priznale su da su u Avganistanu dobili instrukcije od Amerikanaca, i da su u direktnoj vezi sa narko-dilerima iz ove zemlje. Njihova uloga je zapravo u funkciji pritiska na Iran. Naglašavam da oni nemaju nikakve veze sa sunitima. To su klasične terorističke organizacije koje se kreću u pograničnom delu Avganistana i Irana, i uglavnom su izvan domašaja iranskih službi bezbednosti.

Zapadni mediji su danima pisali o slučaju „preljube“ Sakine Aštiani. Da li Vam je poznat taj slučaj i, ako jeste, šta je suština tog problema?
Ovaj slučaj je politizovan. Naime, ovde se radi o privatnoj tužbi rodbine ubijenog od strane Sakine Aštiani. Predmet je prosleđen sudu i posle dve godine suđenja presuđeno je da je kriva, pa je osuđena na smrt. Na osnovu iranskih zakona, osobi koja učini krivično delo ubistva izriče se smrtna kazna. Pritisak Zapada ide u smeru ukidanja smrtne kazne, dok rodbina ubijenog insistira na izvršenju presude. Moram reći da je sudska procedura ispoštovana, i da je krivica Sakine Aštiani utvrđena. Pored toga, Sakina Aštiani je učinila kao udata žena preljubu, i ona je to priznala, te joj i za to sledi odgovarajuća kazna. Ovde moram reći da iranski pravosudni sistem već godinama pokušava da na bazi društvenog dogovora neke kazne učini blažim. Među njima je kamenovanje.
Na nas je ovim povodom izvršen strahoviti pritisak, iako je, na primer, u SAD zbog istog dela na smrt osuđena jedna žena. Koliko se u medijima govori o ovom slučaju?

Verujete li u mogućnost rata između neprijatelja Irana i Irana?
Zašto rata? Mi ne ratujemo i nikada tokom istorije nismo nikoga napali! Uvek smo pokušavali da živimo u miru, ali to ne znači da nismo spremni da se branimo. Situacija u Iranu nije kao u Avganistanu i Iraku, i ko namerava da sa nama ratuje mora da zna naše mogućnosti. Ako neko napadne Iran, odgovor će biti odlučan i jasan. Međutim, sigurno je da ljudi u svetu ne razmišljaju o detinjastim potezima. To je više medijska konstrukcija.

U slučaju agresije na Iran na kog bi se saveznika oslonili?
Na Boga! Bog je uvek štitio Islamsku revoluciju. Vođstvo Islamske revolucije i iranski narod su uz Božju pomoć i svojom trezvenošću, hrabrošću i požrtvovanošću uspeli da savladaju probleme.

S obzirom na naraslu moć, da li bi Iran mogao postati stalni član Saveta bezbednosti?
Pitanje reforme Ujedinjenih nacija već godinama se razmatra. Kako sada stvari stoje sve članice UN imaju pravo da budu po određenom redosledu nestalne članice Saveta bezbednosti, i mi ovo pravo možemo da iskoristimo. Što se tiče reforme, naša zemlja iznosi svoje predloge, kao što to čine i ostale zemlje sveta. Mi smatramo da je reforma nužna, jer sadašnja situacija u svetu ne odgovara onoj kada se definisao Savet bezbednosti. To, dakle, treba menjati.

Globalizacija je izgleda proces koji ima perspektivu. Kako se Iran odnosi prema ideji „Velikog Bliskog istoka“ na čelu sa Turskom, jer koliko je nama poznato predsednik Irana je zagovornik ideje o stvaranju „Azijskog saveza“?
Bliski istok je najosetljiviji region sveta. Sve glavne religije sveta ovde su nastale i najvažniji božji poslanici odavde su. Ovde žive različiti narodi i obitavaju različite kulture. To što jedna zemlja izvan regiona (SAD) ima nameru da piše recept za taj region – u startu je osuđeno na neuspeh.
Najvažniji problem Bliskog istoka je država-tumor, odnosno Izrael nasilno udenut među islamske zemlje, koji je okupirao islamske teritorije. Veliki broj emigranta iz Evrope i SAD okupirao je teritoriju koja se zove Izrael, i to je najveći problem Bliskog istoka. Sve dokle se ne ostvare prava palestinskog naroda, i sve dok Zapad i SAD budu podržavali politiku okupatorskog režima, teško da se može učiniti nešto delotvorno za Bliski istok. Pravo rešenje za palestinsko pitanje je održavanje referenduma o budućnosti i o obliku vlasti u ovom području, za sve Palestince koji tu žive i one odatle proterane.

_________________

Abolghasem Delfi

Abolghasem Delfi (1954, Teheran) je završio studije sociologije na Univerzitetu u Teheranu. Oženjen je i ima dvoje dece. Govori francuski, španski i engleski. Radi se o diplomati koji je karijeru započeo 1980. godine kao pomoćnik direktora Iranske državne radio-televizije (za politička pitanja, ujedno i predstavnik Informativne redakcije iste medijske kuće u Parizu), zatim je 1985. godine imenovan u Ministarstvu spoljnih poslova na mesto „stručnjaka za pitanja afričkih zemalja francuskog govornog područja“. Godine 1986. do 1987. je politički savetnik Treće direkcije u Ministarstvu inostranih poslova, 1987. do 1988. godine radi kao pomoćnik Druge direkcije  generalnog direktora za Zapadnu Evropu. Zatim sledi ambasadorska karijera u Kolumbiji (1989-1991), Čileu (1991-1993) i Belgiji (1999-2004), gde je ujedno bio i šef misije Islamske republike Iran u Evropskoj uniji.  Potom se vraća u Iran na mesto pomoćnika generalnog direktorata za Zapadnu Evropu u MIP-u. Njegova ekselencija gospodin Abolghasem Delfi je uvek spreman za razgovor, deluje harizmatično i veoma racionalno, i smireno raspravlja o temama koje nisu uvek „prijatne“.

55 коментара

 1. Iran i SAD u svim dijelovima svijeta gdje ne ratuju muslimani izmedju sebe itekako tijesno saradjuju i zajedno djeluju. Na pitanje zašto su podržavali mudžahedine u BiH (koji su 100% bili teroristi), ambasador je odgovorio najglupljim objašnjenjem. Pa iranski vojni i obavještajni instruktori su zajedno sa američkim u BiH obučavali teroriste za likvidacije mekših muslimanskih političara i naravno svega što je srpsko (slučaj Pogorelica kod Kiseljaka).
  Pa su iranci i amerikanci zajedno obučavali pripadnike terorističke OVK-a na Kosmetu i Albaniji.
  Iran se samo deklarativno zalaže za pravdu tamo gdje amerikanci mute a gdje nisu muslimani, a tamo gdje su muslimani zajdno sa amerikancima pomažu muslimanske teroriste. Pa su zajedno sa amerikancima naoružavali Izetbegovića, kršeći embargo UN-a na isporuku oružja bivšim jugoslovenskim republikama, a vidim sad ambasador se poziva na UN, kakva ironija.
  Pa kada je Radovan Karadžić u haškom cirkus-sudu tražio od više zemalja pa izmedju ostalih i Irana da dostave dokumente o kršenju embarga na izvoz oružja u BiH, Iran se oglušio i vrlo brzo po ovom pitanju našao zajedničku riječ sa SAD.
  A vrhunac ovoga intervjua je kada se ovaj ambasador dotakao iranskog pravosudja, pa kad je rekao ublažavamo kazne, pa izmedju ostalog to se odnosi, e pazite molim vas ludila, na “kamenovanje”. Ma Iran živi u 17.vijeku u kojem postoji električna energija.

 2. Mislim da je srpsko Sarajevo malo pobrkao činjenice. Imao sam priliku da posetim Iran i da upoznam taj divan narod. O napretku Irana mi ovde možemo samo sanjati. Tamo žene su na najbolji način zastpuljene. To što mi ne znamo neke stvari, ne znači da imao pravo o tome komentarcomsati.

 3. Koje činjenice sam ja pobrkao Miroslave? Pa izgleda da ti ne vidiš šumu od drveća! Reče li ambasador da će se u Iranu raditi na ublažavanju nekih kazni, pa se to izmedju ostalog odnosi na, ponavljam: “KAMENOVANJE”. Pa je li to činjenica, izgovorena od strane ambasadora, ili je to po tebi nešto drugo? Pa još sociologa? I sad ispade kako je kamenovanje koristan društveno-humanitarni rad. Pa gdje je kamenovanje “normalna” pojava, a kamoli zakonska državna kazna, tj. pravosudna kategorija? Žao mi je samo što ambasador nije upitan za “AŠUR-U”. Pa to je iranski vjerski (šiitski) nacionalni praznik, koji je drastično ekstreman, odnosno tada se tokom proslave samobičuju i sabljama samopovrijedjuju tj.sjeku. Pa je li to normalno? I ova tvoja preporuka da nemamo pravo komentarisati je neshvatljiva, jer podsjeća na stare udbaške metode, odnosno cenzuru.

 4. Eh kad bi Srbi imali snage,za neku pravoslavnu revoluciju,pa i da nas ta revolucija vrati u 17-ti vek,mi bi brzo dosli do 21-og.Ovo sto nam se danas desava jeste,amerika i zapadna evropa nas polako ali sigurno tamo vraca,bez izgleda da se ikad vartimo u dvadeset prvi.

 5. Sa sigurnošću se može potvrditi da je Iran beta igrač na svjetskoj sceni što se tiče trgovine heroina. Alfa je SAD, a alfa i beta su najveći saradnici, naravno iza zatvorenih vrata, daleko od očiju javnosti. Iran je šijitska država, a malo kome je poznato da je sirijska dinastija Asad pripada sekti Alaviti koji se identifikuju sa šijitima. Dakle iako je Sirija većinski sunitska država, njom upravlja manjinska šijitska sekta Alavita i najistaknutije vojno krilo koje je takodje iz ove sekte. Ova manjinska sekta je na vlast došla pomoću partije Baas. Sirija je desna ruka Irana u kontroli jednog većeg dijela proizvodnje i distribucije heroina širom svijeta. Sirija kontroliše Radničku partiju Kurdistana, kojom, iako je većinsko sunitska rukovode manjinski pripadnici sekte Alavita. Kurdi su takodje važan faktor u svoj ovoj heroinskoj priči. Ova heroinska šijitska veza je još davno pružila niti i do Broza i njegove UDBE, pa je i Brozova tajna komunistička policija postala dio ove mafijaške strukture. Glavni igrači u Brozovoj državi bili su naravno Albanci čiji je centar u Preševskoj dolini. I naravno i kod šiptara iako su većinski suniti glavne rukovodeće strukture zauzimaju pripadnici šijitske sekte a zovu se “bektašiti”. Bektašiti imaju i svoju tekiju (džamiju) u Preševskoj dolini. Brozov povjerenik za kontrolu šiptarskog heroina je bio njegov pulen Fadilj Hodža koji je pripadao sekti bektešita, a takodje i dugogodišnji albanski predsjednik Enver Hodža je bio iz “plemena” bektešita, i naravno dio ove heroinske sage. Takodje treba napomenuti da ova heroinska šijitska hobotnica ima svoje pipke na Kavkazu tj. u Ingušetiji, Čečeniji i Dagestanu, kao i u Sudanu i Nigeriji. A glava ove hobotnice je u Iranu.
  Stoga što se tiče Irana i SAD, možemo slobodno reći “isto sranje a drugo pakovanje”!

 6. Iran i Sirija su glavni finansijeri medjunarodnog islamskog terorizma.
  U ovim zemljama na vlasti su pripadnici radikalnih, mentalno-bolesnih šijitskih sekti, koji vjeruju u dolazak novog proroka (posljednjeg) Mahdija, i ove sekte vjeruju da će se on pojaviti iz haosa, pa zato destruktivno i ekstremno djeluju. I vrlo je značajna činjenica da Iran finansira nuklearni program od medjunarodne trgovine heroinom.
  Iran je zlo država, i vjerujte da Iran uopšte nije prijatelj Srbiji i Srbima!

 7. Vlade dijaspora

  Podržavam Iran u nameri da sačuva nezavisnost i svoje nacionalne interese. Ali gospodo, Iran je pored Turske država koja se jako zauzeto bavi islamizacijom istorijskih srbskih prostora.
  Nekako u podsvesti osečam da će i tamo puknuti, ali ne kvazirevolucija nego agresija. Onaj mali crni predsednik je jevrejskog porekla i osećam da samo glumi i izaziva sa nekim skrivenim namerama.

 8. Pa,vec je pomenuto,mozda je u pitnju..*lesi se vraca kuci*..? Srbi, pardon nepriznati Serbovi zbog veroispovesti ?? a njih nije malo..trde da ih ima oko 8.000.000 zive u Turskoj..morali su da odu zbog..*casnog*..i tako to..neko ih je najurio..??
  ———————————————————————————————————————————
  Još je kralj Aleksandar Karađorđević izjavio da su Srbi izmirili sve račune sa Turskom 1912, pa ubuduće sa njima
  možemo biti samo prijatelji. To, ipak, niko nije uzeo za ozbiljno do pre pet godina.
  Društvo srpsko-turskog prijateljstva “Inat” ima oko 8.000 članova. Predsednik Dragoslav Milosavljević, koji živi na relaciji Pariz-Beograd, oženjen je Francuskinjom, ali nije bio zainteresovan da utvrđuje već čvrsto srpsko-francusko prijateljstvo, zato se posvetio neočekivanoj raboti. Takoreći iz inata je osnovao društvo koje će razvijati prijateljstvo s jednim od najnevoljenijih naroda na balkanskim prostorima. Petsto godina dug prinudni brak Srba i Turaka ostavio je za posledicu predrasudu da su nam Turci najveći neprijatelji.

  Ko je koga jahao

  – Jednom sam rekao jednom profesoru iz Ankare da je dovoljno što su nas jahali više od 400 godina, a on mi je odbrusio: “Pitanje je ko je koga tu jahao, vi Srbi ste imali izvršnu vlast kao veliki veziri, kakvi sultani!” Tako je samo u periodu od 1543. do 1612. Srbija doprinela vođenju carstva s 13 velikih vezira, sedam njihovih zamenika, 23 vezira, osam admirala (kapudin-paša), brojnim guvernerima provincija i s bezbroj velikih defterdara (šefova finansija) i najviših administrativnih službenika.

  U Srbiji nikad ranije nije postajala ni naznaka da bi ovakvo društvo prijateljstva bilo moguće. U Beogradu živi oko 1.000 Turaka, a pretpostavlja se da ih na Kosovu i Metohiji ima još oko 30.000, mada su mnogi od njih podelili sudbinu komšija Srba. U srpskom jeziku ima oko 8.000 turcizama, a u turskom 1.000 srbizama. Dok smo mi preuzeli od Turaka: inat (čvrsto verovati), organ, dušek, (“tuzla” na turskom znači “so”), Turci su od nas nasledili reči: kašika, dušman…

  Obećana zemlja

  – U 15. i 16. veku u Srbiji nije bila toliko razvijena svest o naciji. Srpski velikaš nikako nije musavog i dronjavog kmeta doživljavao kao brata po krvi! Vera se menjala kao što se danas menjaju političke stranke, a u islam je masovno prelazilo sitno plemstvo. U srednjem veku Turska je bila isto što i danas Amerika. Turska carevina je u svom sastavu imala 32 zemlje, nikad nije spaljivala veštice, a Jevreji su tu nalazili spas. Prva velika migracija Srba u Tursku odigrala se u vreme Berlinskog kongresa.

  – Naša istorija prećutala je da su na prostorima turske imperije u službenoj upotrebi bila čak četiri jezika: turski (za svakodnevne razgovore), arapski (jezik religije jer je njime napisan “Kuran”), zatim persijski (književni jezik) i – srpski, kao jezik diplomatije i vojske. I sultani su govorili srpski jer se smatralo da samo neobrazovani ne govore ovaj jezik.
  Dosad se društvu za pomoć u učenju jezika i upoznavanju turskih običaja i kulture obratio samo jedan srpski diplomata, koji se posle šest meseci uputio na dužnost i nikad se više nije ni javio.

  – U Ministarstvu dijaspore samo znaju gde ima dobre jagnjetine! Ovi naši ambasadori nisu nijednu vizitkartu doneli, a kamoli da su sklopili neki dobar posao. Hrvati su podigli svoju tekstilnu industriju zahvaljujući Turcima, a mi smo tu šansu propustili. I to zbog viza. Niko ne zna da Turčinu za dolazak u Srbiju treba garantno pismo i još da ga čeka prijatelj na aerodromu, inače će ga naši vratiti. Vize su uvedene devedesetih za vreme rata, a njihovo ukidanje vlada još nije stigla da stavi na dnevni red. Ma čak i Turčinu koji ima šengen treba tranzitna viza kroz Srbiju.

  Zamislite koliko Srbija gubi, oko tri miliona Turaka radi u zapadnoj Evropi. Kad bi samo milion prošlo kroz Srbiju na putu za otadžbinu, zaradili bismo više nego da imamo naftovod. A da ne pričam da sporazum o slobodnoj trgovini s Turskom stoji na razmatranju već 10 godina – priča Milosavljević, čije društvo svakodnevno dobija ponude za poslovnu saradnju s turskim firmama.
  Izgleda da je bivši ambasador Tuske u Beogradu Hasan Oktem bio u pravu kad je, predajući akreditive tadašnjem premijeru Vojislavu Koštunici, u šali rekao da je inat najpoznatija turska reč u Srbiji. Dok Srbija ne haje za brojnu dijasporu u Turskoj, njeni potomci nisu zaboravili zavičaj, pa se kod Istanbula prostire Beogradska šuma na 6.000 hektara, a grad se diči crkvom Beogradske Bogorodice. Dok Beograd ima Stambol kapiju, u Istanbulu je podignuta Beogradska kapija!

 9. Takodje vrlo je važno napomenuti optužbe Dika Martija protiv Hašima Taćija i njegove klike. Zašto se to upravo sad dogadja? Zašto sad napadaju krvnika, kad su mu do juče sve tolerisali i promovisali u “oslobodioca”? Koja je pozadina ovih optužbi? Pa vrlo vjerovatno da Dik Marti radi po nalogu Amerike, jer u suštini on ovim optužbama želi da obezglavi “bektešitsku mafiju” koja kontroliše kompletno evropsko tržište heroina. Hašim Tači, Agim Čeku, Ramuš Haradinaj i drugi danas visoko pozicionirani šiptarski zvaničnici pripadaju šijitskoj sekti “bektešiti”. Ova sekta se otrgla kontroli i sve vidljivije radi za interese svojih mentora šijitskih iranskih ajatolaha. Dakle ove optužbe Dika Martija predstavljaju početak borbe američke obavještajne službe protiv iranske obavještajne službe na Kosmetu. Amerika za ovu borbu sprema i operativne akcije na samom Kosmetu, a glavni operativac je Šefćet Krasnići.
  Šefćet Krasnići je vodja vehabija na Kosmetu, a vehabije su s’ druge strane islamska sunitska sekta koja bektešite smatra nevjernicima. Vehabije su produkt Saudijske Arabije koja je vjerni američki saveznik. Dakle ovo što vrlo vjerovatno zamaskirano radi Dik Marti, ustvari je obračun američke i iranske obavještajne službe, za kontrolu evropskog tržišta heroinom.

 10. Arapska pobuna (1916—1918) je izbila 1916. godine sa ciljem ostvarenja nezavisnosti Arapa od Osmanskog carstva i stvaranja jedinstvene arapske države od Alepa u Siriji do Adena u Jemenu. Pobunu je inicirao šerif Meke Husein ibn Ali.
  ————————————————————————————————————————————
  U Turskoj je 1908. izvršen državni udar kojim su na vlast došli Mladoturci, tj turska nacionalistička partija Mladi Turci. Preoteli su vlast od sultana Abdul Hamida II. Posle toga se bitno promenila otomanska politika, a povećala se diskriminacija prema onima koji nisu Turci. Osmansko carstvo se pridružilo Centralnim silama u Prvom svetskom ratu. Mnogi arapski nacionalisti bili su uhapšeni u Damasku i Bejrutu. Bili su mučeni i ubijeni. Arapima se pretilo i Hejaz železnicom, koja bi pomogla da se turska vojska lako pokrene duboko u arapske teritorije
  [uredi] Lorens od Arabije

  Šerif Meke Husein ibn Ali je bio vođa arapskih nacionalista. Sklopio je oko 8. juna 1916. savez sa Velikom Britanijom i Francuskom protiv Osmanskog carstva. Arapske snage su predvodili njegovi sinovi Abdulah I od Jordana i Fejsal I od Iraka. Britanska vlada u Egiptu je odmah poslala mladog oficira da radi sa Arapima. Bio je to T. E. Lorens, poznat kao Lorens od Arabije.

  Lorens od Arabije je mnogo doprineo arapskoj pobuni time što je ubedio arapske vođe (Abdulaha I od Jordana i Fejsala I od Iraka) da je potrebno koordinirati njihove arapske akcije sa britanskom strategijom. Uspeo je ubediti arapske vođe da ne napadaju Turke da bi ih isterali iz Medine, nego da napadaju njihove linije komunikacije, tj posebno Hedžaz železnicu. Time je bilo vezano jako mnogo turske vojske da štite i stalno popravljaju štete na železnici. Koristili su se gerilskom taktikom “udri i beži”.

  Lorens od Arabije je organizovao arapski napad na lučki grad Akabu, koja je bila bitna za Britance kao baza za opskrbu Egipatskoga ekspedicionog korpusa ali i za pomoć arapskoj pobuni. Arapi su zauzeli Akabu 6. jula 1917. godine. Tokom bitke Britanaca i Turaka na području Gaze i Biršebe Arapi su nizom malih napada napadali turske položaje. Pomogli su da general Alenbaj osvoji Jerusalim pre Božića 1917. godine.
  [uredi] 1918 – kraj borbi

  Tokom 1918. arapska konjica je postajala sve moćnija i značajnija. Ona je britanske snage stalno izveštavala o turskim pozicijama. Osim toga stalno su napadali turske jedinice za snabdevanje, male garnizone i uništavali su železničku prugu. Moguće je da je britanska zadnja ofanziva i bitka za Megido (1918) bila tako uspešna. Otomanska vojska je uništena za manje od deset dana borbe. Australijska laka konjica je bez borbe došla do Damaska 30. septembra 1918. godine. Lorens od Arabije je sa arapskom vojskom ujahao u Damask 1. oktobra 1918. da bi primio predaju grada. Na kraju rata Egipatski ekspedicioni korpus je zauzeo današnji Izrael, Jordan, Liban, južnu Siriju i veliki deo Arapskoga poluostrva.

  Arapske snage su brojale oko 5.000 pobunjenika. Glavni doprinos arapske pobune je da su vezali desetke hiljada turskih vojnika, koji bi inače bili upotrebljeni za napad na Suecki kanal.

  Velika Britanija i Francuska su sklopile tajni Sajks-Pikotov sporazum iz 1916. po kome dele interesne sfere na Bliskom istoku. Arapsko područje su podelili nepovoljno po Arape u suštini kršeći obećanja koja su im dali. Tajnom Sajks-Pikot sporazum priključila se i Rusija. Nakon Oktobarske revolucije Lenjin je objavio sadržaj tajnoga sporazuma.

  Osim toga i Balfurovom deklaracijom iz 1917. Velika Britanija je obećala Jevrejima državu u Palestini.
  [uredi]

 11. Politicki svesni

  Izgleda da se pri razmatranju drustveno-politicke situacije u vezi sa Iranom moze postaviti jedno pitanje:zasto se o tome raspravlja u terminima i na nacin koji to odredjuje US? Naime, US upotrebljava odredjenu terminologiju (ljudska prava, razni vidovi tolerancije, sloboda govora, slobodni izbori i demokratija) koju postavlja kao opstevazecu, implicitno namecuci niz svojih stavova u pogledu toga i podrazumevajuci da one u potpunosti zadovoljavaju te standarde za koje prozivaju druge. Da li je zaista tako? Sloboda izbora u US, u praksi znaci da se bira izmedju dve stranke koje zastupaju prividno razlicite stavove, a svaki se uklapa u “master-plan” realizacije njihovih interesa i takvu slobodu mozemo smatrati deklarativnim prividom, poput izbora izmedju dve istovetne stvari uvijene u razlicite omote. Sloboda govora u US znaci da imate pravo da iznosite svoje stavove koliko god hocete ukoliko se njihova (potencijalna) realizacija uklapa u interese US. U protivnom, bicete efektno kaznjeni ili diskretno i bez upozorenja sklonjeni u stranu i nikome se nece pravdati za takva krsenja slobode govora o kojoj oni sami nasiroko pricaju. Da ste pokusali da iznosite kritike u pogledu nezavisnosti Kosova, prosli biste kao glumica Seron Stoun, kojoj je, nakon javnog pruzanja podrske Srbiji u borbi za ocuvanje svog suvereniteta i teritorijalnog integritete, oduzeto pravo na staranje nad svojim usvojenim sinom, a nekim cudom je, iako izvanredna glumica, izgubila ulogu. Ili biste, poput Asanza, bili uhapseni. I u talibanskom Avganistanu postojala je takva sloboda govora: dok se ono sto pricate uklapa u njihovu politiku, imate pravo da pricate koliko god hocete. Kazite nesto sto ne odgovara vlastodrscima i dobicete “packe”. Zvati Srbe “zlocincima”, zitelje Severne Koreje odrednicom “those damn commies”, a iranski rezim kao “mullah regime”, kao i impliciranje, kroz sociolosku literaturu, da su siiti zli:”…not all the shiits are evil” je dozvoljeno; izjasnjavati se o americkom andjelu kao o ni malo milosrdnom, govoriti o progonu Srba i paljenju kosovskih manastira, slobodma koje gradjani Irana uzivaju i toleranciji koju je imam Homeini iskazivao prema hriscanima i judaistima je zabranjeno. Krse li US ljudska prava bombardujuci suverenu drzavu, ubijajuci njene gradjane i unistavajuci njene resurse? Nisu li one, a ne Iran, pretnja koje se treba plasiti?
  Licemerje prozivanja drugih za krsenje standarda koje su oni sami postavili i koje oni sami ne postuju ima svoj vrhunac u pitanju smrtne kazne. US precutkuju da su upravo oni ti koji izvrsavaju smrtne kazne nad maloletnicima kojima, ukoliko tako odluce, vec sa trinaest godina mogu da sude kao odraslima. Prema tome, poslednja su drzava na svetu koja drugima treba da skrece paznju na to. Sto se izvrsavanja smrtne kazne kamenovanjem tice, postavlja se pitanje njegove derogacije, tj. usaglasenosti sa aktuelnim drustveno-istorijskim kontekstom, koji ima svoje distinkcije u odnosu na onaj koji je bio aktuelan tokom nekoliko decenija Bozje Objave. Usiljeno unosenje izmena u do sada ustanovljeni proces sprovodjenja propisa Kur`ana moglo bi da dovede do izostavljanja sustinskih aspekata koji ga (prema autoru Tabataba`i)cine knjigom koja pomaze uskladjivanje coveka(i njegove drustvene svesti) sa autenticnom unutrasnjom prirodom. Hakikat bi trebao da ostane netaknut, a serijat da mu to omoguci zauzimanjem forme koja omogucava njegovu intaktnost kroz religioznu i drustvenu praksu. U tom smislu treba traziti ili se odnositi prema izmenama postojeceg nacina razumevanja zakonskih propisa u Islamskoj Republici Iranu. S tim u vezi, iranska vlada ne treba da se pravda za odluke koje donosi, niti da okvir principa koji cine okosnicu njihovih donosenja uskladjuje sa Zapadnim pogledima.
  Neki komentatori su spomenuli saradnju politicara izvan ociju javnosti. Svi politicari svih drzava sveta odrzavaju medjusobne interakcije, tesko dostupne saznanjima gradjana njihovih drzava. To ne znaci neminovno da je politicka struktura neke zemlje jednostavno produzena ruka dominantne globalne politicke struje. Postoje mnogobrojni interesi koje treba uskladiti, cinjenice koje treba sakriti od javnosti, ucene, a tu su i medjusobni ustupci koji obicnim gradjanima, zbog neznanja, izgledaju kao nedoslednosti ili iznenadne promene toka sprovodjenja neke odluke ili odustajanje od iste. Svaka zemlja se stalno pronalazi u novoj poziciji bure globalne mreze i mora da trazi nacine da ocuva svoju nezavisnost. Politicka situacija koja je na pocetku raspada bivse SFRJ bila u povoju, izgledala je kao da obecava realizaciju siroke palete razlicitih interesa, kako zapadnih, tako i nekih islamskih zemalja. Kasnije je postalo jasno da su sve zemlje koje su se umesale u sukob na prostorima bivse SFRJ pomazuci jednu stranu protiv druge, samo doprinele realizaciji upravo interesa US koje su dopustale drugima da ostvaruju svoje ciljeve u onoj meri u kojoj su smatrale da se uklapaju u njihove ili pogoduju njihovoj realizaciji. U grubim crtama, US je u to vreme odgovaralo da Jugoslavija bude rasparcana, jer ce tako moci da ostvare svoju dominaciju u tom podrucju. Tada su dopustale npr. Vehabijama da podjaruju rastucu versku netrpeljivost. Sada su se “setile” da svi ovi narodi, zapravo, koriste jedan jezik i da se razlike medju njima mogu svesti na razlike u dijalektima. “Setile” su se tolerancije kada je to njima odgovaralo. Uzecu primer Saudijske Arabije. Ova zemlja je raspirivala versku netrpeljivost na ovim podrucjima, to radi i danas i to ne samo ovde, vec i u svojoj drzavi nametanjem svoje verzije islama kao jedine religije koja na teritoriji njihovog delovanja sme da postoji. Njeni celnici mislili su da ce moci da nametnu drugima svoje vidjenje islama i stvore islamsku republiku, a ono sto su postigli je diskutabilnost sopstvenog teritorijalnog integriteta, pa i samostalnost donosenja odluka, s obzirom na to da su se amerikanci oglusili o neke vazne zahteve koji su bili pred njih postavljeni i sa kojima su se svojevremeno saglasili kao uslov dozvole koriscenja saudijske teritorije. U svojoj teznji ka osvajanju drugog, izgubili su sebe, a drugog nisu osvojili. US nastoji da osvojeno drzi pod kontrolom, a drugima dopusta delovanje na onaj nacin i u onoj meri u kojoj to pogoduje njihovim planovima(a oni umeju da gledaju unapred). Ko hoce da jede jabuku koju je pre njega drugi zvakao i pojeo najslasniji deo, neka izvoli. Javno ili tajno delovati protiv interesa neprijatelja svog glavnog neprijatelja, pogotovo ako ovaj i nije direktna opasnost ili prepreka zadovoljavanju sopstvenih interesa, znacilo bi dopustiti sebi da se bude sredstvo koje ce glavnog neprijatelja snaziti i olaksati mu da danas prokrci put koji ce ga dovesti vec sutra na prag onoga ko je tako nesto sebi dopustio. Sto se Irana tice, uocljiv je izvestan zaokret u njegovoj politici. Imao sam priliku da procitam komentar jednog Iranca u kom je izneo da misli da su iranske vlasti shvatile da rat na prostoru bivse Jugoslavije nikada nije bio “islam protiv hriscanstva” kako su to US navodile optuzujuci Srbiju za krsenje prava nad muslimanima, vec “pro-american vs. anti-american”. Moguce je da je Iran tokom dugogodisnjeg razvoja politicke situacije poceo da odbacuje takvu predstavu rata koju su nametale US da bi smanjile neprijateljstvo muslimanskih zemalja i iskoristile ih na “kartu islama” za ostvarenje sopstvenih ciljeva. To je sada ocigledno i moje licno misljenje jeste da je to jedan od glavnih razloga iranskog nepriznavanja nezavisnosti Kosova: priznavanje Kosova predstavljalo bi priznavanje americkih i saudijskih interesa i Iran, kao drzava sa odredjenim samopostovanjem, nece to sebi dopustiti. Takodje, takvo priznavanje bi stetilo jednom americkom neprijatelju i snazilo US, koji vec lupa na iranska vrata.
  Postoje nejasnoce u vezi sa praznikom Asura, a ne bi trebalo da ih bude. Praznikom Asure se obelezava mucenicka smrt imama Huseina(a.s.) koji ne samo sto se smatra jednim u nizu (od Boga) odabranih duhovnih vodja zajednice vec je, po predanju, ispoljavao izuzetne karakterne kvalitete kojima se, na ovaj nacin, izrazava postovanje. Ukoliko neki ljudi(npr. drugi komentatori ovog teksta) smatraju neobicnim to sto su vernici u stanju da idu tako daleko u izrazavanju sopstvene odanosti takvim ljudima, odnosno, kvalitetima koje oni ispoljavaju, podseticu ih na broj ljudi koji idu veoma daleko u povredjivanju drugih, borbi za novac i polozaj i ostvarivanju sopstvenih egoisticnih interesa. Njihove su ruke mnogo vise okrvavljene od ruku onih koji proslavljajuci Asuru svesno povredjuju sebe, a ne druge. Posmatrajuci ove ljude kako placu, cini mi se da bi svaki iskren i savestan covek mogao podeliti svoje suze sa njima zbog onih koji su polozili svoje zivote da bi nam darovali iskru plemenitosti. Ovakav duh smeta kriticarima Asure koji nastoje da uniste sve pozitivne vrednosti jednog naroda, jer neprijatelj je zaista pobedjen kada je porazen iznutra. Krajnji cilj je unistenje islama, kao sto je sada unisteno hriscanstvo. Postovani Iranski narode, Kuran, svetu knjigu u kojoj je receno da je prorok Issa(Isus) sin jedinog Boga, nastao bezgresnim zacecem Mejreme(devica Marija), nece spaliti ni jedan svesni pravoslavni niti katolicki hriscanin, niti je to ucinjeno sa njihove strane; tako nesto moze uciniti samo poneko od protestanata, duboko zalutalih na svom reformistickom putu na kom su izgubili esencijalnu nit monoteizma.
  Na kraju bih dodao da me situacija u kojoj se nalazi Iran podseca na situaciju u kojoj se nalazila Jugoslavija. Islamskoj Republici Iranu zelim da odoli spoljasnjim i unutrasnjim pritiscima i ocuva svoju samostalnost odlucivanja, bez pravdanja za svoje odluke i bez nastojanja da ih uklopi u okvire koje namece gramzivi Zapad.

 12. Politički (ne)svjesni ljudi, pa još su predpostavljam Srbi, iznose tako neshvatljive analize i zaključke. Izgleda da od izoštrene političke svijesti opet ne vide pojedini šumu od drveća, ili je ovo svjesna varijanta tipa “znam da su nam neprijatelji, al’ ih opet volim” što je svakako slučaj za psihijatra.
  Pa ovaj politički (ne)svjesni komentator je napisao i ovo: “ovakav duh smeta kritičarima ašure koji nastoji da uništi sve pozitivne vrijednosti jednog naroda (iranaca) jer neprijatelj je zaista poražen kada je pobjedjen iznutra”. Ovaj političko nesvjesni komentator nam kaže kako je Ašura malte-ne prihvatljiva dječija igrica. ‘Alo političko-nesvjesni, oni tokom te proslave sjeku i malu djecu, pa gdje je to normalno. Pa po tebi su onda i japanske kamikaze pozitivna duhovna vrijednost japanskog naroda! Pa po tebi kamenovanje baš ispade koristan društveno-humanitaran rad. Baš me interesuje kako bi ti reagovao da ti recimo tvoju neku prijateljicu kamenuju zbog preljube?
  Iranci su zla sekta. Iranci su formirali islamske terorističke ćelije i u BiH, i u Srbiji (Raškoj i Kosmetu) i u Makedoniji i u Albaniji. Iranci su naoružavali Izetbegovića da započne rat i ubija Srbe. Izetbegović je svoje nacističko djelo “Islamska deklaracija” napisao inspirisan upravo Iranskom islamskom revolucijom. Izetbegović je upravo inspirisan ovom islamskom iranskom revolucijom konvertirao u radikalni šijitski sektaški islam. Ista stvar se dešava u Raškoj, gdje sve više sunita muslimana konvertira u sektaški šijizam i to sve pod uticajem muftije Zukorlića, koji svojim radikalnim zapaljivim govorima sve više podsjeća na iranskog ajatolaha. Upravo Iran sad potencira sukob muslimana protiv nemuslimana na Balkanu, kako bi homogenizovao muslimane, jer je evidentno da se spremao sukob izmedju manjinski šijita protiv većinski sunita, a šijiti kao manjina u tom sukobu bi nestali. Pa iranci su zajedno sa njemačkom BND obučavali šiptarsku terorističku (šijitsku) OVK i sljedbenike Izetbegovićevog šijizma.
  Valjda će se pojedini poslije ovoga “zaista politički osvjestiti”!

 13. Користан је овај интервју, разбијени су многи стереотипи о Ирану , то о развоју,индустријализацији, развоју пољопривреде у неповољнојо клими ,условима(прим. где смо ми са пољопривредом!?) о правама жена(у односу на регион), факултетима,писмености,медицини… можда су остале неке недоумице за други пут.
  Једино ово “казна” за прељубу и сл., и то несрећно “каменовање”???, те казне за нека “дела” су стварно , врло, врло, врло проблематичне. Ајд што су строге за трговце дрогом на велико , јер те казне пракатикују и САД и Кина…мада…

  Вероватно се американци интересују за нафту, као и у овим земљама Блиског Истока и Либије , коју сад нападају. У неким земљама народ тешко живи, али то сад хоће да искористе американци, енглези и др. за своје интересе, ништа ново.
  Ипак један део утицаја из Ирана није баш разјашњен,евентуална повезаност са групама на Балкану, ко зна…

  Међутим занимљиво је стање Ирана под шаховим режимом како нам прича амбасадор, и тадашња сервилност Ирнаских власти према американцима, подсећа на ове наше режимлије и њихову сервилност. Као што је и занимљива информација о фантастичном порасту трговине дроге из Афганистана по доласку НАТО-а у Афганистан, под енглеским патронатом,зоном.!!!

  Иран је велика земља , култура са својим особеностима, дилемама, и наравно да ниједан мирољубив народ, земља није заслужила да јој се икада деси, као што се на жалост нама десило 1999 , срамна агресија мега силе НАТО-а на веселу Србијицу , када су велики грех начиниле силе осовине зла НАТО уз сатрапе( бинладенови муџахедини, и остали ).

 14. Iran je stara kultura, Persija..itd, ali, *beli covek* je uspostavljao svoje odnose,organizovao arape da istisnu Tursku, a onda *kastiguju* sami sebe i sa sve prirodnim resursima, sluze tudjinu. krstaskim ratovima,a u zadnjim vekovima imperijalisticke pohode na naftu, severna afrika je bila poriste ratova i satiranja naroda, i medjusobnih satiranja evropljana. Nesvrstani pokret je ponudio nesto, bez krvi i rata, medjusobnu saradnju koja se nije dopadala, nekim lelemudima u Srbiji. Srbija sada ucestvuje u mirovnim misijama…*proglasava* po stampi diktatore,sprema se u boj *za tudje kosovo*.

 15. Politicki svesni

  Neki komentatori krivca za sve traze u Iranu. U svojoj teznji svaljivanja krivice na tu stranu prelaze granice pristojne komunikacije, a sto se teme tice, ne primecuju cinjenice koje se kose sa onim sto po svaku cenu, zele da dokazu. U svojoj ostrascenosti, (pretpostavljam) nesvesno se uplicu u shemu politickog razmisljanja u koju US zele da ih upletu. Naime, jedan od bitnih elemenata delovanja US je kontrola (njihovim delovanjem) medjusobno zavadjenih strana, preko njihove medjusobne netrpeljivosti i manipulacijom njihovim verskim i nacionalnim osecanjima. Svako neprijateljstvo dve strane znacajno smanjuje mogucnosti njihove saradnje. Dok ti trosis svoju energiju na Iran kao svog neprijatelja, US “zavrcu siju” oboma. Kada se osvrnemo, mislim da ce svi narodi i narodnosti priznati da su vise sopstvene autonomije i moci odlucivanja imali pre jugoslovenskih ratova, da ni jedna strana nije ostvarila ono sto je zelela i da se ni jedna nije borila za ovo. Npr., siguran sam da niko od konstitutivnih naroda u BIH nije zeleo ovakvu “samostalnost” sa sve SFOR-om. I Albanci sa Kosova su se polakomili i nisu birali sredstva da ostvare/otmu “nezavisnost”. I dobili su je – sa sve KFOR-om koji nikada nece napustiti to podrucje, bar ne dok US ne ostvare potpunu svetsku dominaciju. Da li je to bilo ono sto su oni zeleli? Nije. Da li su i njih US iskoristile da bi finalno rasparcale Jugoslaviju, manipulisuci njihovim nacionalnim osecanjem? Jesu. Prodaju organa su pomenuli onda kada je to njima odgovaralo, iako su sve vreme znali za to. Taj model US koriste svuda u svetu i nadam se da sam to pojasnio i da ce ljudi postati svesni ovoga i da nece dopustiti sebi da im se nametne (ne)odgovarajuci okvir razmisljanja.
  U nadi da ce me (citiram) “osvestiti”, tj. privoleti na prihvatanje njegovih stavova, “Srpsko Sarajevo” navodi neke pogresne informacije. Zapocinjanje rata je, pre svega, americko “maslo”, isto kao i zapocinjanje mnogih drugih ratova i konflikata u svetu. Izetbegovic je bio inspirisan Saudijskom Arabijom, a ne Iranom. U Saudijsku Arabiju je i putovao, cak i pred smrt i bio je izuzetno prihvacen tamo. I nikada nije presao u siitizam. Licne asocijacije koje iridacijom ometaju logicko zakljucivanje ne bi trebale da se koriste: to sto te Zukorlic “svojim zapaljivim govorima” podseca na iranske ajatolahe, ne znaci da je pod njihovim uticajem. Pre svega, oni govori iranskih verskih vodja koje sam imao priliku da cujem neuporedivo su stalozeniji od govora Vehabija. Prema informaciji naseg poznatog politickog analiticara, koja je data u medijima, Zukorlic je Saudijski covek: na fotografijama protesta sa sajta mesihata, u prvom redu se mogu videti neke od vodja vehabijskog pokreta. Iran nije recju spomenut, a poznajuci coveka, znam da bi ga i te kako spomenuo, da je imao ma kakav povod za to. Iako znam da postoji netrpeljivost sunita prema siitima, ne verujem da bi do pravog sukoba doslo. Zvanican broj muslimana koji su prihvatili siizam je oko 3000, nezvanicno je veci.Siitizam se, na tvoju i zalost US siri, ali ne sa agresivnim tendencijama karakteristicnim za Vehabije, americke saveznike.
  “Srpsko Sarajevo” mozda, ne zna da praznici cije proslavljanje sadrzi elemente samopovredjivanja postoje i u hriscanstvu. Konkretno, u katolickoj crkvi(jezuiti). I biblijska tradicija navodi pricu o Abrahamu i Isaku, koju bi svaki hriscanin trebao da zna. Sto se Asure tice, taj praznik nikada nisam komentarisao na takav nacin da se moze zakljuciti da ga smatram (kako to “Srpsko Sarajevo” interpretira), decjom igricom. Naprotiv, smatram to vrlo ozbiljnom stvari, kao i ono cemu se tim praznikom izrazava postovanje.
  Da bi se razumela problematika smrtne kazne u iranskom drustvu, kao i sprovodjenje nekih drugih propisa, treba razumeti da svaka izmena postojece drustvene prakse povlaci za sobom implicitnu promenu u stavovima i postojecem drustvenom sistemu vrednosti i mora se pazljivo procenjivati u kom pravcu bi neka takva izmena mogla da povede drustvo. Ishitrene izmene mogu otvoriti vrata destabilizaciji drustva, na sta spoljni i unutrasnji neprijatelji i ciljaju. Zbog toga iranska vlada tome (treba da)pristupa polako i pazljivo, ne povodeci se za tim sta je ko rekao ili kavom kvalifikacijom je okarakterisao nesto.

 16. Zaista zle namjere u komentarisanju komentara “Politički svjesnog” s moje strane nije bilo. Iznosio sam činjenice i za kamenovanje, i za Ašuru, i za trgovinu heroina, i za naoružavanje Izetbegovića naravno i OVK, i za razvijanje terorističke mreže na Balkanu, i za slučaj Pogorelica kod Kiseljaka. I da je političko svijesni čitao moje prijašnje komentare jasno bi uočio da su SAD i Iran saveznici po mnogim pitanjima, samo ispod tepiha i naravno da se SAD boji Irana jer je upravo Iran potencijalna bomba koja se otima kontroli.
  -ŠERIJATSKI IRAN-
  U Iranu postoji smrtna kazna po šerijatu. Al’ vrlo je umobolno što se te smrtne kazne izvršavaju vješanjem ili kamenovanjem. Što se tiče kamenovanja to se najvećim dijelom odnosi na žene koje se u tom umobolnom činu zakopavaju u zemlju do vrata i onda kažnjenika razuzdana rulja gadja kamenjem do smrti. Kakav je to civilizacijski čin?
  Po iranskom šerijatu zabranjen je kontakt izmedju muškarca i žene koji nisu u braku, a to važi i za tinejdžere pa me samo zanima kako nadju sebi srodnu dušu. U najradikalnijem šijitskom iranskom gradu Komu zabranjeno je slušanje pop i rok muzike. U tom istom gradu se za glasno puštanu pop muziku u autu zaradi 75 udaraca bičem, od policijskog odjeljenja za čistotu. Kakva je to humana civilizacija koja ima želju da to sve nametne čitavom svijetu, a to je naravno umobolno.
  U Iranu je nedavno zabilježen slučaj dvije iranke koje su prešle na hrišćansko pravoslavlje i koje su iranske vlasti automatski osudile na smrt. Iranke su pobjegle u Tursku medjutim Turska ih je izručila Iranu. Kako je to humana nacija?
  Naravno ima i drugih liberalnijih struja u Iranu, a one su skoncentrisane u sjevernom Teheranu, u kojem živi obrazovano gradjanstvo. Tako da se ovaj šerijat sprovodi različito u Iranu.
  -IRAN I IZETBEGOVIĆ-
  Glavni politički Izetbegovićev operativac Hasan Čengić je prije rata, tokom rata i poslije rata bio konstantno na relaciji Sarajevo-Teheran i on je od Irana naoružavao Izetbegovićevu džihad armiju. Glavna filijala za skupljanje oružja i novca za džihad u BiH bila je u Beču, a na čelu te filijale bio je sudanski šijit. Najviše novca i oružja je donirao Iran, naravno sve uz saglasnost Klintonove administracije. Klinton je uvezao S. Arabiju i Iran i Al-kaida je produkt i S. Arabije i Irana i u BiH su 2 čovjeka ravnopravno glavna u Al-kaidi, jedan je sunit(vehabija) a drugi je imamitski šijit.
  -IRAN I OVK-
  U izvještaju BIA za Kosmet jasno stoji da je OVK naoružavala i obučavala iranska obavještajna služba u saradnji sa Klintonovom administracijom.
  -IRAN I BALKAN danas-
  Iran danas u potpunosti kontroliše Hrvatsku preko Tomislava Karamarka koji je konvertirao u šijitski islam i koji je badžo lideru šiptarskog narko klana Osmani. Iran kontroliše Federaciju BiH preko Izetbegovićeve stranke SDA. Iran kontroliše Albaniju, Kosmet i Makedoniju preko šiptarške šijitske sekte bektašiti. U Srbiji je tiha borba za uticaj izmedju ruske, američke i iranske obavještajne službe. U Republici Srpskoj je za uticaj borba izmedju ruske i američke obavještajne službe.

 17. I političko svjesni tvoja paralela primjera samopovrijedjivanja sa hrišćanstvom je tek neshvatljiva, jer naveo si primjer jedne hrišćanske sekte. Ne znam šta si sa ovim primjerom htio da kažeš? Pa ja i rimokatoličku crkvu smatram jeretičkom i sektom. I to je takodje zlo.

 18. upravo je americka politika zavadi pa vladaj. da bi ameri mogli da ubijaju arape na istoku, morali su ameri nekako da se dodvore muslimanima negde drugde. pa im je ko poručeno došlo da se dodvore upravo muslimanima u evropi, tj balkanu., a bogami i da im pomognu u ubijanju srba.takvom politikom su rešavali više stvari istovremeno-delimicno dobijali ovacije da su (ipak)prijatelji muslimanima , zatim pomažući im da ubijaju srbe ovde, ameri su direktno ostvarivali i SVOJ cilj okupacije srpskih prostora i sirovina, i konačno, uspeli su da na taj način teško zavade dve strane-muslimansku i srpsku , i tako, na lagan način , preuzeli zapravo teritoriju i jednih i drugih, i okrenuli oštricu i srba i muslimana od sebe, da se ovi međusobno kolju, umesto da se udruže i brane zajedno od amera. i eto, na kosovu su ameri voljeni , ali zato na bliskom istoku prave genocid nad muslimanima. prosto reečeno, da prostije ne mož biti. koliko god da u iranu terorizam ima jake zagovornike ( a ima li ih više od saudi arabije?), ne može ceo jedan narod , cela jedna milenijumske kultura i civilizacija da se podvede kao zločinačka.a iranski narod će se polako i postepeno izboriti da ukloni ono što ne valja kod njih. kad bismo i mi srbi to mogli kod nas,(naprimer ukloniti korupciju i proatlantsku servilnost) ja bih bila presrećna.

 19. Alija Izetbegović je konvertirao u iranski šijizam i to je notorna činjenica. To zna i američka a i ruska obavještajna služba. To svako u Republici Srpskoj zna. Izetbegović je u oktobru 1992. posjetio Iran-Teheran i tad je izvještavao o provodjenju islamske revolucije u BiH, takodje je dogovarao i isporuke naoružanja. Stalna veza sa Iranom mu je bio ambasador Hrvatske u Iranu koji je šijitski hrvatski musliman i isti taj ambasador je punac(tast) današnjeg hrvatskog ministra policije Tomislava Karamarka. Taj ambasador je tast i lideru šiptarskog narko kartela Osmani. Naoružavanje Izetbegovića je i išlo upravo preko Hrvatske (Šuška i Tudjmana) uz prećutno zeleno svijetlo Klintonove administracije. Čitav ovaj slučaj ispitivan je 1996. pred Američkim senatskim odborom i ostaće zapamćena izjava presjedavajućeg senatskog odbora koji je rekao: “znam da su ih naoružavali, ali zašto su to radili kada je Iran američki neprijatelj broj 1”!?
  Senatski odbor je ispitivao sve važnije funkcionere Klintonove administracije, ambasadora u Hrvatskoj Pitera Galbrajta, državnog sekretara Vorena Kristofera, izaslanika za Balkan Ričarda Holbruka koji je najviše umješan i upravo u tom ispitivanju ostaće upamćena Holbrukova abnormalna izjava koja glasi: “pacijentu kada je na izdisaju prvo se daje kisik, pa se tek poslije toga pita odakle mu taj kisik”?
  Klintonovu je političku karijeru spasio drugi mandat, a Galbrajt je zamjenjen, kao i Voren Kristofer sa Medlin Olbrajt koja je radila na Kosmetu isto što i Kristofer na Balkanu. Holbruk je povučen u Ujedinjene nacije.
  Takodje filijala u Beču koja je bila iranska ispostava za doturanje oružja Izetbegoviću je ugašena. Filijala se zvala Agencija za pomoć muslimanima u trećim zemljama i u nju je upala austrijska antiteroristička jedinica koja je zaplijenila dokumentaciju o iranskom debelom uticaju u BiH (švercu oružja, heroina i pranja novca) i vezama sa muslimanskim političarima u BiH pa izmedju ostalog i sa Harisom Silajdžićem i vjerskim muslimanskim poglavarom Mustafom Cerićem. Svu ovu dokumentaciju terorističke bečke filijale posjeduje i Republika Srpska.
  I notorna činjenica je da je Izetbegović bio vrlo čest gost u Teheranu i nakon proteklog rata.
  Takodje notorna je činjenica da je muftija Zukorlić u Rašku poslat od strane vjernog Izetbegovićevog kompanjona reisa Cerića koji je takodje fasciniran islamskom iranskom revolucijom. Zukorlić je muftija od zadatka i u Rašku je poslan iz sarajevske opštine Hadžići.

 20. Politicki svesni

  *Zaista zle namjere u komentarisanju komentara „Politički svjesnog“ s moje strane nije bilo.
  Da li si siguran? A sta cemo kazati o iskazima tipa:
  svjesna varijanta tipa „znam da su nam neprijatelji, al’ ih opet volim“ što je svakako slučaj za psihijatra(!!!)
  ovaj politički (ne)svjesni komentator
  Ovaj političko nesvjesni komentator
  ‘Alo političko-nesvjesni
  Izgleda da od izoštrene političke svijesti
  I ne radi se samo o ovim izjavama, vec i o posebnom nacinu komentarisanja i interpretiranja mojih izjava. Nisam se odredio o tome kao o zloj nameri, ne zelim da ovom prilikom ulazim u to, medjutim, evidentan je neprikladan nacin komunikacije uz veliku ostrascenost. Ponovo, ni ovo za sada ne uzimam za zlo, ali ti skrecem paznju.

  *Iznosio sam činjenice
  Iznosenje necega sto ima oblik cinjenica, a medju tome ima i dosta netacnih stvari na koje sam ukazao, samo je deo onoga sto si radio.

  *da je političko svijesni čitao moje prijašnje komentare
  Da je komentator „Srpsko Sarajevo“ pazljivo procitao moje predjasnje komentare, ne bi se vracao na stvari koje smatram da sam razresio.

  *Iran i Sirija su glavni finansijeri medjunarodnog islamskog terorizma.
  Ne bih se slozio. Koliko se secam, OVK su najveceg pomagaca imale u US.Da li si primetio i da Al-Kaida za zrtve bira uglavnom americke neprijatelje: siite u Iraku i Pakistanu, Iran i Rusiju?
  Sto se Sirije tice, izrazavam duboko postovanje ovoj divnoj zemlji na verskoj i etnickoj toleranciji. Na primer, u Siriji su, kao drzavni praznici jednako postovani i islamski i hriscanski. Alaviti, ostali siiti, sufiji i hriscani, pa i suniti, imaju zajednicki suzivot. Niko tu sufiju ne sece glavu. Takva tolerancija postoji i u Indiji. I u Iranu. Ali, US ne vole da se tako kaze.
  Evo velicanstvenog primera verske tolerancije Sirije:
  http://www.youtube.com/watch?v=ky8SBqD9VZc&playnext=1&list=PL2DBA968AF6290CF5
  Zoroastrijanci u Iranu, takodje, potpuno slobodno vrse svoju praksu.

  *Pa po tebi kamenovanje baš ispade koristan društveno-humanitaran rad
  Na osnovu cega tvrdis da se to moze zakljuciti iz mojih izjava? Nemoj mi pripisivati nesto sto nisam rekao.

  *vrlo je umobolno što se te smrtne kazne izvršavaju vješanjem ili kamenovanjem.
  Cuo sam za jedan nacin izvrsenja smrtne kazne koji se vrsio u nekom evropskim zemljama do ulaska u EU a koji se sastojao u tome da se zrtvi specijalnom spravom steze vrat do davljenja. Cak je i aparat posebno konstruisan samo za tu svrhu. Elektricna stolica je, takodje, vrlo surova, a gasna komora me podseca na koncentracione logore za vreme drugog svetskog rata. Da li je umobolno to sto gasne komore nisu “umrle” sa koncentracionim logorima u kojima su nastale?

  *Kakav je to civilizacijski čin?
  Dobro pitanje. Naime, zemlje poput pomenutih su deo zapadnog sveta i drugacije civilazacije nego Iran, pa ovo pitanje treba da plasiras takvim zemljama koje su do dvadeset prvog veka praktikovale stvari koje su u suprotnosti sa principima koje civilizacija ciji su deo proklamuje. Iran je svoje drustveno i drzavno uredjenje odlucio da zasnuje na drugacijem kontekstu. Tu se drustvena praksa formira na drugacijoj osnovi i ideali tog drustva ne moraju biti i nisu isti kao i zapadni, te nije uputno komentarisati ga SAMO sa te tacke gledista. Drustvena praksa u Iranu temelji se i uskladjuje sa Kur`anom i jos nekim povezanim izvorima. U vezi sa njenim odrzavanjem, sprovodjenjem i menjanjem postoje dva aspekta o kojima sam pisao u prethodnim komentarima:
  -Sto se izvrsavanja smrtne kazne kamenovanjem(kao i ostalih vidova drustvene prakse tice) tice, postavlja se pitanje njegove derogacije, tj. usaglasenosti sa aktuelnim drustveno-istorijskim kontekstom, koji ima svoje distinkcije u odnosu na onaj koji je bio aktuelan tokom nekoliko decenija Bozje Objave. Usiljeno unosenje izmena u do sada ustanovljeni proces sprovodjenja propisa Kur`ana moglo bi da dovede do izostavljanja sustinskih aspekata koji ga (prema autoru Tabataba`i)cine knjigom koja pomaze uskladjivanje coveka(i njegove drustvene svesti) sa autenticnom unutrasnjom prirodom. Hakikat bi trebao da ostane netaknut, a serijat da mu to omoguci zauzimanjem forme koja omogucava njegovu intaktnost kroz religioznu i drustvenu praksu. U tom smislu treba traziti ili se odnositi prema izmenama postojeceg nacina razumevanja zakonskih propisa u Islamskoj Republici Iranu.
  -Da bi se razumela problematika smrtne kazne u iranskom drustvu, kao i sprovodjenje nekih drugih propisa, treba razumeti da svaka izmena postojece drustvene prakse povlaci za sobom implicitnu promenu u stavovima i postojecem drustvenom sistemu vrednosti i mora se pazljivo procenjivati u kom pravcu bi neka takva izmena mogla da povede drustvo. Ishitrene izmene mogu otvoriti vrata destabilizaciji drustva, na sta spoljni i unutrasnji neprijatelji i ciljaju. Zbog toga iranska vlada tome (treba da)pristupa polako i pazljivo, ne povodeci se za tim sta je ko rekao ili kavom kvalifikacijom je okarakterisao nesto.
  Dodatan razlog za opreznost i polaganost izmene drustvene prakse jeste i neprekidan medijski rat koji se vodi protiv Irana. Posledica svake greske moze biti upotrebljena protiv Islamske Republike.
  Iransko drustveno uredjenje je pokusaj sprovodjenja islamskih zivotnih nacela u modernom vremenu. Ono je bitno razlicito od uredjenja talibanskog Avganistana ili onog u (americkog saveznika)Saudijske Arabije. Saudijska Arabija deklarativno uvazava Kur`an, ali to vrsi vrlo selektivno. Dok u Iranu i judaisti i hriscani zive i javno obavljaju svoju religioznu praksu, sto je samim Kur`anom dozvoljeno i sa cim iranski ajatolasi nikada nisu imali problem, dotle Saudijska Arabija vrsi necuveni progon i to ne samo judaista, vec i hriscana kojima je zabranjeno slavljenje Bozica i Uskrsa, a svoje prohibicije sire i na muslimane. Naime, siiti su morali da potpisu da svoju religioznu praksu nece vrsiti ni u svojim kucama(!!!) sto se nije desavalo ni u tvrdokornim komunistickim drzavama (mozda u onima crveno-kmerskog kalibra).Sufiji i Alaviti rizikuju kaznu odsecanja glave. Naravno, US nije briga za prava siita, a ni hriscana, pa po tom pitanju proracunato cute i zaboravljaju na suprodstavljenost takvih zabrana kako modernim ljudskim pravima, tako i verskoj praksi vekovima sprovodjenoj u muslimanskim zemljama. Evo kako sve to izgleda:
  „Pitanje prava religijskih, nacionalnih i etničkih manjina danas u različitim zemljama svijeta predstavlja jedno od najvažnijih pitanja.
  Nažalost, pojedine zemlje ne poštuju prava manjina, naročito vjerskih i mezhebskih, koja su izložena raznim vidovima diskriminacije. Stanje šiita u Saudijskoj Arabiji je najasniji primjer nepoštivanja religijskih manjina. Šiiti u Arabiji nemaju osnovna prava, jer vlada ove zemlje ide u korak sa Zapadom koji ni najmanje ne iskazuju interes za zaštitu ljudskih prava šiita u toj zemlji.
  Iako ne postoje precizni podaci o pripadnicima šiitske populacije koji žive na teritoriji Saudijske Arabije, od ukupnih 24 miliona stanovnika, 10 do 15 posto su šiiti koji pretežno naseljavaju istočne krajeve ove zemlje a odre]en broj je nastanjen u Medini.
  Sa historijskog pogleda šiizam u Saudijskoj Arabiji je star koliko i sam islam na arabijskom poluostrvu. Iako su tokom historije bili pod sunitskim vladarima manjinska šiitska zajednica imala je zadovoljavajuću poziciju.
  Međutim, početkom 20 stoljeća kada je porodica Al Saud došli na vlast, pojačao se pritisak nad sljedbenicima šitskog mezheba. Saudijci, pripadnici vehabijskog pokreta, pojedina šiitska vjerovanja imenuju širkom, čak su pojedini vehabijski vjerski prvaci izdali i fetve za ubijanjem šiita.
  Vrijeme gušenja šiita u Arabiji, manjim ili ve’im intenyitetom, traje blizu jednog stolječa.. Tokom ovog perioda saudijska vlada je, koiko je to bilo moguče, ponižavala šiite i zanemarivala sva njihova prava u ovoj zemlji. Pritisci traju i danas tako da se šiitima ne dozvoljava čak ni da u svojim kućama namaz klanjaju u džematu. Hasan al Maleki, jedan od saudijskih šiita, je pod gore navedenom optužbom i uhapšen. On nije jedini koji je uhapšen pod tom optužbom.
  Džemal Said, direktor Arapske mreže podataka za ljudska prava u Kairu, je akt Saudijske Arabije kojim primorava šiite da se pismeno obavežu da neće u džematu klanjati u svojim domovima ocjenio nemilosrdnim i rasističkim.
  Naravno, zabrana klanjanja namaza u džematu u kućama šiita ne znaći da oni namaz u džematu mogu obavljati u džamijama.
  Ibrahim El-Mokitibi, član Odbora za ljudska prava u Saudijskoj Arabiji ističe: „Šiiti u Saudijskoj Arabiji ne mogu u svojim džamijama klanjati namaz i obavljati druge vjerske obrede. Nemaju prava obavljati namaz ni u sunitskim džamijama.“
  Imam u regionu Hobar, hudžetul- islam Muhamed Bakir El- Nasir, je u izdatom saopćenju pojasnio zabrani objavljanja namaza u džematu šiitima u toj zemlji. Pojasnio je da su nakon zabrane klanjanja namaza u šiitskim džamijama, pokušali klanjati u sunitskim za imamom, ali im nisu ni to dozvolili.
  “Mi šiiti Saudijske Arabije, ako želimo klanjati u džematu, moramo ponaosob ići u različite džamije i klanjati bez oslanjanja na šiitski fikh“, stjalo je u njegovom saopćenju.
  Šiiti u Saudijskoj Arabiji, kako ne mogu obavljati namaz u džematu, u svojim kućama ne mogu činiti ni druge vjerske obrede.
  Obredi žalosti i oplakivanja u mjesecu Muharemu i danima Ašure obilježavaju svi šiiti na svijetu. Mjesec Muharem i Ašura za sve šiite širom svijeta ima veliki značaj jer to je mjesec žalosti kad je ubijen imam Husein, unuk posljednjeg Božijeg poslanika s.a.w.s. Obilježavanje Ašure uSaudijskoj Arabiji je zabranjeno, tako da je prošle godine tokom pokušaja obilježavanja, uhapšeno 30 osoba.
  S druge strane, saudijske vlasti nastoje ovoj manjini oduzeti sva moguća prava. Ministar unutrašnjih poslova Saudijske Arabije, Najf Bin Abdulaziz je naredio zatvaranje devet šiitski džamija u ovoj zemlji. Zatvaranje šiitskih vjerskih objekata natjeralo ih je da u gradu El-Hobor da upute peticiju saudijskom kralju sa zahtjevom ponovnog otvaranju džamija i izdavanja dozvole za obavljanjem namaza u istima.
  Također, pored molbe za otvaranje džamija zatražili su i oslobađanje rodbine i prijatelja koji godinama borave u zatvorima širom zemlje. U zatvorima Saudijske Arabije boravi mnogo šiitskih sljedbenika koji su uhapšeni iz političko-vjerskih razloga i nalaze se u vrlo teškom stanju. U protesttima za obustavu diskriminacije , Komitet za religijske slobode u Americi oštro je osudio izvršenje pritiska i progona šiita u Arabiji, te zatražio oslobađanje najstarijeg šiitskog zatvorenika, Hadija El- Mutajefa.
  Jasno je da sve dok traje diskriminirajući odnos prema šiitima Saudijske Arabije vlasti im istovremeno ne dozvoljavaju aktivno učešće u društveno-političkim aktivnostima ili zaposlenje u vojno policijskim snagama.
  Skoro sve visoke i ključne pozicije u Saudijskoj Arabiji su u rukama kraljevske porodice. S druge strane, šiiti su od dana rođenja do smrti suočeni s mnogobrojnim problemima. Šiitski lideri također nemaju prava drugima prenositi nauku i znanje. Na univerzitetima je situacija slična. Svi su protiv šiizma i šiita, a studenti se često optužuju za mnogobrojna lažna nedjela. Šiiti također nemaju dozvolu da izdaju ili prodaju svoje knjige. Istovremeno Saudijska Arabija troši milione dolara za izdavanje knjiga protiv šiitskog mišljenja, kako unutar tako i van zemlje.
  Šiiti u Saudijskoj Arabiji pretežno naseljavaju područja bogata naftom. U američkoj firmi za eksploataciju nafte „Aramko“ više od 40 posto uposlenika čine šiiti, koji se i dalje nalaze u nepovoljnom ekonomskom položaju jer Vlada ne pomaže područja naseljena šiitima. Isto tako, usljed pritisaka i propaganda, saudijci vrlo malo trguju sa i ionako malim brojem šiitskih trgovaca i biznismena.
  Osnovni razlog nepoštivanja i ponižavanja šiita je politički. Saudijci šiite smatraju neprijateljima i vjeruju da su pod uticajem Irana, gdje se dogodila Islamska revolucija. Nakon posljednjih uspjeha šiitskih pokreta u Iraku, Libanu i Jemenu ovo neprijateljstvo u Saudijskoj Arabiji je još izraženije.Ekstremni i uski pogledi saudijske vlasti razlogom su što Vlada u Rijadu i dalje slijedi politiku diskriminacije i ponižavanja šiita.
  Iako su šiiti mislili da će se situacija poboljšati nakon dolaska na vlast Abdullah Bin Abdulaziza 2000. godine, ništa se nije promijenilo.
  Nema sumnje da bi prihvatanje šiita, kao dijela društva, bilo u nacionalnom interesu ove države jer bi aktiviranjem uloge svih njenih stanovnika doprinijelo njenom napredku.”
  Kada govorimo o ljudskim pravima, dodacu da zene u Iranu mogu da:voze kola, glasaju, rade i ucestvuju u radu parlamenta. Slobodno se krecu, a kodekls oblacenja ukljucuje hijab, nikako nikab(veo preko lica) i policija ima pravo da bez obrazlozenja zaustavi i legitimise zenu koja nosi nikab. U Saudijskoj Arabiji nema nista od toga, a zene nose burke. Pre izvesnog vremena, promovisana je prva zena-vojni pilot u Iranu. Transseksualci se operativno lece promenom pola o trosku drzave, sto je u Saudijskoj Arabiji nezamislivo.

  *Po iranskom šerijatu
  Serijat nije produkt iranske islamske revolucije iz 1979. godine i ne sprovodi se samo u Iranu.

  *zabranjen je kontakt izmedju muškarca i žene koji nisu u braku, a to važi i za tinejdžere pa me samo zanima kako nadju sebi srodnu dušu.
  Ovo ne treba da shvatas tako striktno. Srpski sportski trener koji se vratio iz Irana reagovao je na izjave poput tvoje da, ako neko hoce, moze u sred Tehrana ziveti kao u EU. Cak i da nije u potpunosti tako, muskarci i zene se svakako druze. Samo sto sebi ne dopustaju da vode ljubav ili da se nepropisno dodiruju na javnom mestu. Zene ni u Grckoj ne idu razgolicene i u suknjama koje otkrivaju donji ves. Cak i EU takvo oblacenje zabranjuje u institucijama.

  *Kakva je to humana civilizacija koja ima želju da to sve nametne čitavom svijetu
  Onaj ko, pre svih drugih namece svoju volju drugima je US. Tebe pitam:da li smatras da su vama u BIH nametnuli svoju volju? Price o „nametanju volje“ predstavljaju deo americke strategije o kojoj sam sire pisao u prethodnim komentarima. Jedan hriscanin koji u Homeinijevom Iranu slobodno ispoveda svoju veru i ne mora da posedjue bioelektronsku dokumentaciju ima daleko vise ispostovana prava nego sto ce u Srbiji i BIH(pod US cizmom) ikada vise imati.
  Zanimljiv je i pogled jednog Basij-a po tom pitanju. Probaj ovaj link:
  http://www.youtube.com/watch?v=rr23r7cPIHw

  *Naravno ima i drugih liberalnijih struja u Iranu, a one su skoncentrisane u sjevernom Teheranu, u kojem živi obrazovano gradjanstvo
  Sta znaci „obrazovano“ gradjanstvo? Obrazovani su isto koliko i oni u nekim drugim zemljama koji su mislili da su im zapadne zemlje veci prijatelji nego sto su sami sebi. Zbog cega povezujes obrazovanje sa pogledima karakteristicnim za liberalni neo-kapitalizam? Medju Irancima koji postuju islamska nacela ima dosta (uistinu)obrazovanih ljudi, medju njima i velikih filozofa i autora.

  *U Srbiji je tiha borba za uticaj izmedju ruske, američke i iranske obavještajne službe.
  Mozes li da napises nesto vise o tome ili da navedes izvor?

 21. “Treba slijediti činjenice bez obzira na to kuda te one odvedu – ENTONI FLU”.
  Puno napisa a ništa ne kaza “političko svjesni”. Pa opet ti kažem iznosim činjenice, a ti opet isto kao da hoćeš da ubjediš nekog da 2+2 nisu 4 već “5”. Pa mi nije jasno zašto ti navodiš primjere iz nekih evropskih zemalja o smrtnoj kazni, i još neshvatljivije iz vehabijske S. Arabije. Slične primjere si navodio i za hrišćanske sekte a to mi je bukvalno neshvatljivo. Čini mi se da uporno želiš da relativizuješ iranske umobolne zakone i običaje sa gotovo identičnim idiotima. Pa ja i vehabijsku S. Arabiju smatram umobolnom i Ameriku. Pa da si čitao moje komentare vidio bi da za Iran i Ameriku, a sad u taj paket stavljam i vehabijsku S. Arabiju sam rekao ponavljam: “isto sranje drugo pakovanje”.
  Kažeš da sam čitao tvoje prijašnje komentare ne bi se vraćao na ono što si ti (po tebi) razriješio. Ama ti samo paušalno iznosiš svoje stavove koji su površinski i koji nemaju veze sa činjenicama, konkretno veze izmedju Irana i Izetbegovića. Ja ti uporno iznosim činjenice a ti samo paušalno plasiraš parabolu. Alija Izetbegović je u proljeće 1991. bio u posjeti Teheranu i tada dogovarao i planirao sa iranskim ajatolasima islamsku revoluciju u BiH. Izetbegović je uoči rata, tokom rata i nakon rata stalno govorio da je Iran najveći i najvjerniji prijatelj BiH. Pa vidim da nisi upoznat sa činjenicom da je Iran prva muslimanska zemlja u svijetu koja je neosnovano priznala nezavisnost BiH.
  Ponovo ti navodim primjer iranskog terorističkog kampa “Pogorelica” u BiH.
  Pa zašto Iran nije dostavio dokumente Radovanu Karadžiću o kršenju embarga i naoružavanja Izetbegovića? Zašto su po tom pitanju našli zajedničku riječ sa Amerikom? I zašto zašto zašto … što sam već napisao a ti pišeš o neshvatljivim primjerima koji su isto umobolni kao i u sektaškom idiotskom Iranu i koji nisu suština onoga, a to je činjenje neizmjerljivog zla nama Srbima u BiH, a to zlo su činili u saradnji sa Klintonovom administracijom koja je takodje zlo za Srbe.
  I opet kažem Iran je zlo za Srbe, gotovo isto kao i Amerika.

 22. Za zajedničke akcije Irana i Klintonove administracije u naoružavanju Izetbegovića i razvijanju iranske džihad terorističke mreže, u Americi su sprovedene dvije istrage. Jedna istraga od strane Odbora američkog Kongresa za vanjsku politiku, a odborom je presjedavao kongresmen Bendžamin Gilman.
  Druga istraga je sprovedena od strane “Odbora američkog Senata za obavještajni rad”.
  Pred odborom Kongresa 30. maja 1996. godine saslušana su svjedočenja Čarlsa Redmana koji je bio izaslanik Amerike u Njemačkoj i Pitera Galbrajta američkog ambasadora u Hrvatskoj. MUP Republike Srpske posjeduje stenograme sa toga svjedočenja, a ti stenogrami su objavljeni u medijima Republike Srpske. Pomenuti svjedoci su potvrdili da je Klintonova administracija zajedno sa Iranom iza zatvorenih vrata naoružavala Izetbegovića i da su odobravali razvoj iranske terorističke mreže u BiH.
  Istraga senatskog odbora (o kojoj sam već pisao) početa je u aprilu 1996. a završena je u novembru 1996. godine. U tom ispitivanju dokazana je “čudna” (kako je to senatski odbor naveo) veza izmedju Teherana-Sarajeva-Zagreba i Vašingtona.
  Kroz brojna saslušanja prošao je sam vrh američke administracije, civilne, vojne i obavještajne. Svjedoci su izmedju ostalog bili direktor CIA “John Deutsch”, zamjenik državnog sekretara “Strobe Talbot”, pomoćnik državnog sekretara “Richard Holbrooke”, ambasador u Hrvatskoj “Peter Galbraith”, bivši ambasador u Njemačkoj “Charles Redman”, tadašnji ministar odbrane “William Perry”, vrhovni komadant američkih oružanih snaga general “John Shalikashvili”, i mnogi drugi visoko pozicionirani američki zvaničnici. Svi su potvrdili da je Klintonova administracija zajedno sa Iranom naoružavala Izetbegovića, čak šta-više da su tjesno gotovo prijateljski radili na tome.
  Pomenuti svjedoci su potvrdili da su glavne karike ovih radnji bili tadašnji (već pomenuti) hrvatski ambasador u Iranu Osman Muftić, Izetbegovićev ambasador u Iranu Omer Behmen zajedno sa Hasanom Čengićem, a sve se odvijalo preko Turske.
  Stenograme svjedočenja Senatskog odbora takodje posjeduje MUP Republike Srpske i oni su takodje javno prezentovani u Republici Srpskoj.

 23. uhhh, sunce ti hebem, da arkan nije nabavio neutronske bombe…od zirinovskog…sve bi propalo, imali ste veliku srecu.

 24. ‘Srpsko Sarajevo’, kad govori o Iranu, trebao bi da se zove ‘Jevrejsko Sarajevo’ jer vodi pasionantnu propagandu Izraela koji bjesomucno pokusava da izprovocira jos jednu kasapnicu kao u Iraku.
  Desava se da sam zivio i radio u Iranu punih pet godina i ne mogu da razpoznam nijedan detalj, ove anti-Iranske propagande, kao istinu.
  Iranci su jedan sharmantni narod koji je vrlo tolerantan. Zene im se uopste ne osjecaju podcinjene, vrlo su elegantne-i zgodne. Iran ocigledno smeta Izraelu za supremaciju u regionu, sto nije apsolutno razlog za Srbe da se izbezume oko toga.
  Srbima ne treba vise neprijatelja, Amerika nam je zasad-dovoljna.
  (Nama ni Izrael nije bio veliki prijatelj kad je aplaudirao nasem bombardovanju- a americki Jevreji -Olbrajt ,Holbruk itd – jos manje)

 25. Pa ja pojedinim komentatorima navodim primjere i činjenice tjesne saradnje izmedju američkih jevreja i iranaca u nanošenju zla Srbima, a oni kao nojevi zabijaju glavu u pijesak. Evo sad da budem jasniji, uopšte me ne interesuje kakvi su zakoni u Iranu da li su liberalni ili nisu, da li su normalni ili nisu, daleko im lijepa kuća, ovde sam iznosio činjenice da su iranci i njihovi mudžahedini nanijeli neizmjerljivo zlo Srbima u BiH, a da bi ironija bila veća to su činili zajedno sa američkim jevrejima što sam i naveo. I preporučio bi’ svima da pažljivo čitaju šta sam napisao.
  Preporuka ne važi za intelektualnog pigmejca čiji je moral na nivou liputanca i koji je bolesni komunista, ima govornu manu (hm, hmm) i zbog toga bi naravno trebao da posjeti logopeda.

 26. Politicki svesni

  *Puno napisa a ništa ne kaza „političko svjesni“.
  *Ama ti samo paušalno iznosiš svoje stavove koji su površinski i koji nemaju veze sa činjenicama,
  Govorio sam na nivou globalnih aspekata drustva, nesto manje struktura, a nesto vise promena. Ti govoris jezikom istorije, ja jezikom sociologije.

  *Pa opet ti kažem iznosim činjenice
  Zasto ne bi izneo svoje vidjenje celokupne iranske situacije?

  *nije jasno zašto ti navodiš primjere iz nekih evropskih zemalja o smrtnoj kazni, i još neshvatljivije iz vehabijske S. Arabije. Slične primjere si navodio i za hrišćanske sekte a to mi je bukvalno neshvatljivo
  *Čini mi se da uporno želiš da relativizuješ iranske umobolne zakone i običaje
  Celokupna situacija u vezi sa Islamskom Republikom Iran me podseca na situaciju sa Jugoslavijom, kada se trazila “dlaka u jajetu” i izmisljalo sve i svasta da bi se nasa zemlja stavila na “stub srama” pri tom ne zeleci da se primete znatno krupnija krsenja istih standarda koje sprovode druge zemlje i za koje ne dobijaju opomene. Ono sto relativizujem jeste smisao optuzbi. Mislim da je bilo dosta dvostrukih arsina i selektivnog tolerisanja, odnosno sankcionisanja. Dosta je bilo prozivanja samo jedne strane za nesto sto se mnogo gore radi na svim drugim, ukljucujuci i one koje prozivaju.

  *Pa ja i vehabijsku S. Arabiju smatram umobolnom
  Nesto slicno kazu i navodne organizacije za zastitu ljudskih prava. Ali se to ne potencira kao za Iran, vec samo stidljivo pomene i to tek uz podsecanje.

  *Pa vidim da nisi upoznat sa činjenicom da je Iran prva muslimanska zemlja u svijetu koja je neosnovano priznala nezavisnost BiH.
  Kao ni ti sa nagradom koju je Izetbegovic primio od saudijskog kralja Fahda.

  *Alija Izetbegović je konvertirao u iranski šijizam i to je notorna činjenica.
  Mozes li da navedes izvor te informacije ili link?

  *da bi ironija bila veća to(“neizmjerljivo zlo”, videti tekst komentara) su činili zajedno sa američkim jevrejima
  Raditi sa US na unistavanju njenih neprijatelja, znacilo bi naci se na istoj strani sa njima i trositi svoje resurse radi ostvarenja ciljeva US. Koja islamska zemlja moze da kaze da je (NATO/SFOR) okupacija BIH ostvarenje cilja koje je prizeljkivala? Da li bi bilo pametno trositi svoje resurse na to? Da ne govorimo o tome sto se tako slabi neprijatelj US i time se olaksava put njihovog daljeg sirenja upravo prema onim zemljama koje bi im pomagale na takav nacin.

  *Iran je pored Turske država koja se jako zauzeto bavi islamizacijom istorijskih srbskih prostora.(citat dela komentara komentatora “Vlade dijaspora”)
  Ako je to tako, zar cak i to ne bi bilo efektnije bez podstrekivanja rata, tj. u mirnodopskim uslovima.”Tiha voda breg roni”. Pri tom bi se sacuvali i zivoti i resursi i ugled.

  *Zukorlić je muftija od zadatka
  Saudijskog, ne iranskog.

  *Preporuka ne važi za intelektualnog pigmejca čiji je moral na nivou liputanca i koji je bolesni komunista, ima govornu manu (hm, hmm) i zbog toga bi naravno trebao da posjeti logopeda.
  Samo jos i za ovaj svoj komentar kazi da je bez ikakve zle namere, kao i prethodni.

 27. Ti opet po starom, ko o čemu baba o uštipcima!
  Teroristička bečka filijala?
  Teroristički kamp Pogorelica?
  Teroristički kampovi u Visokom, Zenici, Bočinji?
  Zašto nisu dostavili dokumente (a obavezni su bili) Radovanu Karadžiću?
  Naveo sam ti detaljno istrage i američkog Kongresa i Senata o zajedničkom naoružavanju Izetbegovića od strane Klintonove administracije i iranske vlade.
  -ALIJA I IRAN-
  Nije sporno da je Izetbegović išao i bio miljenik i kod arapa. Ali takodje nije sporno da je on bio iranski štićenik i da mu je mentor bio Homeini. Izetbegović je konvertirao u iranski sektaški šijizam, a da bi se uvjerio u to pročitaj njegovo nacističko djelo “Islamska deklaracija”.
  U ljeto 1982. godine u Sarajevu Alija Izetbegović i Omer Behmen su preko Teufika Velatića muslimanskog ekstremiste iz Austrije ostvarili kontakt sa iranskim ambasadorom u Beču. Upriličen je sastanak, koji se desio oktobra 1982. godine i tom prilikom Izetbegović i Behmen su iranskom abasadoru uručili primjerak “Islamske deklaracije”. Iranski ambasador je iste godine ugovorio sastanak Izetbegovića i njegove klike sa vjerskim i političkim vlastima u Iranu i to sve o trošku iranske države. Iste te godine pomenuta BiH šijitska sekta je posjetila Iran i tada se Izetbegović i klika sastala sa iranskim vrhovnim vodjom ajatolahom Homeinijom i tadašnjim predsjednikom Irana i pazi slučajnosti tadašnji predsjednik Irana bio je današnji iranski vrhovni vodja ajatolah Ali Hamneji (azer).
  Izetbegović je tada dobio maksimalnu podršku Irana i tada je sklopljen sporazum da se islamska revolucija sprovede na Balkanu.
  Evo šta izmedju ostalog piše u pomenutoj islamskoj deklaraciji: 1″Muslimansku inteligenciju treba mobilisati za borbu protiv Srba, i na tu borbu treba se oslanjati na političku i ekonomsku moć Irana i njegovo posjedovanja nafte”,
  2″Islamska revolucija u Iranu pozitivno će uticati na poboljšanje položaja muslimana u Jugoslaviji koji se neće mjeriti sa sadašnjim. Pobjedom islamske revolucije u Iranu nastupilo je renesansno doba za islam i muslimane u Jugoslaviji”. -e to renesansno doba smo mi Srbi u BiH osjetili na svojoj koži kada su mudžahedini medju kojima je bilo iranaca (a koje je obučavala iranska vojna obavještajna služba) na Ozrenu i Vozući sjekla glave srpskim civilima i vojnicima i sa njima bolesno igrali fudbala. Oni su ovaj bolesan čin snimali i na toj video kaseti koju je mogao svako podići u Domu kulture u Zavidovićima jasno se vidi čin odsjecanja 54 srpske glave i na kojem iranski oficir govori 27 glava je dar za Izetbegovića a 27 za Iran kao izvještaj o provodjenju islamske revolucije na Balkanu. Pa vidim da si i ti sociolog kao i iranski ambasador i eto ti iranske sociologije, a poznajući tvoje komentare (koji su sve više autošovinistički) vrlo vjerovatno da će uslijediti relativizacija, tipa to su radili US, što uopšte nije sporno. Pa mi nije jasno kad si napisao zašto bi Amerika pomagala Iran (ovo parafraziram) kad su im oni neprijatelji i kad će se morati s’ njima obračunati. Pa i Sadam Husein je pomagan od strane Amerike pa ga je ista ta Amerika dotukla i ima takvih slučajeva koliko god hoćeš.
  No da se vratim Aliji i Iranu. U jednom komentaru si rekao kako (opet ću parafrazirati) iranski ajatolasi imaju baš umjerene i smirene govore i kako nisu zapaljivi, i evo ti jednog govora njihovog vrhovnog vodje Ali Hamnejia kada ga je Izetbegović posjetio 1992.: “Naredjujem ministru odbrane i šefu iranske revolucionarne garde da se odmah pošalju oružje i finansije muslimanskoj braći u BiH, koji su napadnuti od krstaša”. E baš je ovo smirujući govor. A upravo su Izetbegović i njegovi sektaši zajedno sa irancima napali Srbe starosjedioce u BiH.
  Izetbegović je bio iranski štićenik i svojevremeno je i Izetbegović izjavio da je Iran Miloševiću platio nekoliko stotina miliona dolara da utiče na generala Perišića kako JNA ne bi stavila pod svoju kontrolu Mostar, takodje je izjavio da je Iran Klintonovoj administraciji posebno Holbruku uplatio milijarde i milijarde dolara.
  I još jedna činjenica vezana z Iran i Izetbegovića, uoči izbijanja rata u BiH Aliju Izetbegovića u Sarajevu je posjetio iranski ajatolah Ahmed Janati, on je sa sobom doveo 50 instruktora iranske revolucionarne garde koji su ostali u BiH. Kasnije su stizali u hiljadama.
  Slične stvari Iran je radio i na Kosmetu!

 28. *testo* za ustipke, mesili su zajedno sa amerima svi *antikomunisti* u Jugoslaviji..a medju njima i lopine, uhvacene lopine..Radovan, Krajisnik su izmakli ruki pravde zbog lopovluka..hma, hmm ucescem u *pobunama i demokratizacijama*..jer, pre Radovana, Srbe je vodio jedan drugi lekar, mislim ginekolog..pa je *izguran* od *jaceg patriote*..itd…ali, ti to bolje znas..
  ————————————————————————————————————————————
  Srbi ponovo izabrali Hašima Tačija

  Srpski poslanici u Skupštini Kosova podržali su po drugi put formiranje nove vlade čiji će predsednik ponovo biti Hašim Tači.
  ————————————————————————————————————————————
  Njihovi Radovani,Babici,Martici,..Stanimirovici su odmaglili punih dzepova, a oni moraju da zive..da se ne vucaju kao prosjaci,izbeglice, nanicari, pecalbari..jasno…??

 29. Prištinski dnevnik: Bogoljub Karić je na Kosovu

  Bogoljub Karić koga Srbija tereti da je oštetio budžet za 60 miliona evra, boravi na Kosovu, ali ne može biti izručen Beogradu zbog nepostojanja saradnje Kosova i Srbije u oblasti pravosuđa, piše danas prištinski dnevnik Ekspres
  List dodaje da Karić ne može biti izručen iako je za njim raspisana crvena Interpolova poternica.
  Ekspres navodi da su njegovi novinari telefonom razgovarali sa Karićem i da im je on rekao da dolazi na Kosovo.
  “Ja sam rođen u Peći, imam kosovsku ličnu kartu i pasoš, i niko me ne može sprečiti da dolazim na Kosovo”, rekao je Karić.
  Prema njegovim rečima, za vreme vlade Vojislava Koštunice srpska vlast ga je optužila zbog posete Tirani sa još 150 poslovnih ljudi, zbog poseta Brezovici, ali i zbog toga što je kompaniju Mobtel “stavio na raspolaganje” Kosovu.
  “Prema njima (institucijama Srbije) preko Mobtela smo prisluškivali visoke zvaničnike, navodno sam špijunirao za Albance, o čemu oni govore”, rekao je Karić.
  Ekstradicija je, prema Ustavu Kosova, u isključivoj nadležnosti Ministarstva pravde i tu ne mogu da se mešaju ni Euleks niti bilo koja druga međunarodna organizacija na Kosovu.
  “U ovakvim slučajevima Euleks ima samo ulogu nadziranja”, kazao je za dnevnik Ehat Miftari, rukovodilac odeljenja za međunarodnu pravnu saradnju u Ministarstvu pravde, ističući da sa Srbijom nemaju nikakvu saradnju.
  Interpol je, prema Miftariju, od zvaničnika Kosova zatražio objašnjenje zbog nepostupanja po crvenoj poternici za Karićem, ali je ustanovljeno da je on državljanin Kosova i da ga zbog nedostatka saradnje ne mogu izručiti.
  U Ustavu Kosova navodi se da se državljani Kosova ne mogu izručiti zemljama sa kojima Kosovo nema međudržavne sporazume o izručivanju.

 30. Intervju je licemjeran i patetična demagogija iranskog ambasadora u Beogradu.
  Zaista se ne mogu načuditi licemjerstvu iranskog ambasadora u Beogradu. Da budem potpuno jasan Amerika je zlo identično kao i Iran, ali Amerika je priča ispričana, ona javno na silu zavrće uši narodima širom svijeta, gdje god stigne koristeći se najgnusnijim metodama, dok s’ druge strane Iran sve to isto radi, i Iransko licemjerstvo je bez premca zato što on javno iznosi kako Amerika krši suverenitete raznih zemalja u svijetu (što je apsolutno tačno), a kao Iran je borac za slobodu u svijetu, za očuvanje suverenih država, e to je tek patetična demagogija i licemjerstvo. Te floskule mogu plasirati samo onima koji boluju od “odnjegovane amnezije”.
  -LICEMJERSTVO IRANA-
  Iranski ambasador u Beogradu je u ovom intervjuu bio itekako ciničan i licemjeran na pitanje veze Irana i BiH, evo tog licemjerstva izgovorenog od strane ambasadora:
  “Duhovne veze Irana sa muslimanima u drugim državama Svijeta, ne znači da se Iran miješa u unutrašnja pitanja tih zemalja (drugim riječima Iran poštuje suverenitet tih zemalja)”.
  E ovo je apsolutno vrhunac iranskog licemjerstva i cinizam. Iran uopšte nije poštovao suverenitet SFRJ, već je upravo potkopavao ustavni poredak i suverenitet preko Izetbegovića i njegove klike, a to je radio i finansijski i oružjem, i ideologijom, i vojno, i teroristički, ma na sve moguće načine. A o tome sam iznio “niz” činjenica.
  Iran takodje apsolutno nije podržavao suverenitet i ustavni poredak SRJ-odnosno Srbije, već naprotiv podrivao je ustavni poredak identično kao što je to radjeno u BiH preko Izetbegovića, na Kosmetu je to radjeno preko šiptarskih terorista Hašima Tačija. A sve je ovo dokumentovano u izvještajima BIA-e.
  -IRAN I OVK-
  Paradoksalno je što su se rame uz rame na Kosmetu našli Klintonova administracija, Al Kaida i Iranska revolucionarna garda, a svi su “zvanično” u tom periodu bili “neprijatelji”. E u periodu 1998. ovi “neprijatelji” su zajedno obučavali teroriste OVK i zajedno učestvovali u zločinima protiv Srbije i Srba.
  U martu 1998. godine tadašnji šef albanske obavještajne službe je potvrdio i javno izjavio, da je lider Al Kaide Osama Bin Laden u februaru 1998. godine u Teheranu sklopio sporazum sa iranskim vrhovnim vodjom Ali Hamnejiem da se organizuje džihad na Kosmetu protiv nevjernka. Sve ovo je aminovala i Klintonova administracija.
  I na kraju da konstatujem da je Iran u poziciji vele sile kao što je to danas Amerika, nikakve razlike izmedju njih ne bi bilo. Iran bi se isto ponašao kao danas Amerika, možda čak i gore, ako može gore od ovoga danas biti.

 31. Politicki svesni

  *poznajući tvoje komentare (koji su sve više autošovinistički
  Objasni mi kako to mislis.

  *iranski sektaški šijizam
  Siitizam nije sekta. On ukazuje na znacaj koji njegovi sledbenici pridaju postovanju volje proroka Muhameda pri izboru svog naslednika. Sledbeniici ovog pravca islama su malobrojniji, ali to ne negira njegovu ortodoksnost. Sledbenika Theravade budizma je znatno manje nego sledbenika drugih pravaca, koji su i poznatiji, ali je ovaj pravac, ipak, ortodoksni budizam. Pravoslavlje je pravo, ortodoksno hriscanstvo, iako je po mnogim parametrima znatno manje zastupljeno od katolicanstva ili protestanizma.

  *Pa mi nije jasno kad si napisao zašto bi Amerika pomagala Iran (ovo parafraziram) kad su im oni neprijatelji i kad će se morati s’ njima obračunati. Pa i Sadam Husein je pomagan od strane Amerike pa ga je ista ta Amerika dotukla i ima takvih slučajeva koliko god hoćeš.
  *U jednom komentaru si rekao kako (opet ću parafrazirati) iranski ajatolasi imaju baš umjerene i smirene govore i kako nisu zapaljivi,
  Nisam tako kazao. Naveo sam sledece:”Pre svega, oni govori iranskih verskih vodja koje sam imao priliku da cujem neuporedivo su stalozeniji od govora Vehabija.” Prvi navod si do te mere izvrnuo da nisam mogao da pronadjem recenicu koja je bila osnova. Nemoj vise parafrazirati moje navode. Ocigledno nisi u stanju da argumentovano odgovoris na njih, ukoliko im parafraziranjem ne das drugaciji smisao.Koji tebi odgovara, razume se.

  Izetbegović je bio iranski štićenik i svojevremeno je i Izetbegović izjavio da je Iran Miloševiću platio nekoliko stotina miliona dolara da utiče na generala Perišića kako JNA ne bi stavila pod svoju kontrolu Mostar, takodje je izjavio da je Iran Klintonovoj administraciji posebno Holbruku uplatio milijarde i milijarde dolara.
  Iran po tebi ispade najbogatija drzava sveta, a US najpametnija, jer je lukavo izvlacila drugim zemljama novac kojim su, kako se na kraju ispostavilo, placani upravo ciljevi US. Pri tom ta drzava, placajuci ciljeve svojih neprijatelja nije ostvarila one koje si ti naveo kao njene.

  Slične stvari Iran je radio i na Kosmetu!
  To bi znacilo da je trosio velike resurse na borbu protiv jedne male zemlje, koja je uz to i neprijatelj njihovog najveceg neprijatelja i uz sve to, radio na ostvarenju nauma linije US-Saudi-Izrael, koji mu inace rade o glavi. Da li bi to bilo logicno sa njegove strane? Pa sada, posle svega, jos i ne priznaje to isto Kosovo!

  *Pitanja za komentatora “Srpsko Sarajevo”:
  -da li (po tebi) hriscani imaju veca prava u BIH ili u Iranu?
  -da li (po tebi) muslimani imaju veca prava u BIH ili u Iranu?
  -da li mislis da je Iran zadovoljan razvojem situacije u BIH i da smatra da muslimani tamo imaju jednako dobre uslove za zivot na islamski nacin kao i u Iranu? Da li mislis da je to ono sto je Iran zeleo da ostvari?
  -zasto (po tebi) Iran ne priznaje Kosovo?
  -da li mislis da bi bilo racionalno od neke islamske zemlje da veruje da ce moci ostvariti nekakvu revoluciju usled prisustva medjunarodnih vojnih snaga i da pri tom svojim delovanjem slabi neprijatelja tih snaga? Ne bi li bilo logicno najpre se boriti protiv veceg neprijatelja i ne dopustati mu da jaca (i ubira razloge za svoje vojno prisustvo) slabeci njegovog neprijatelja?
  -mozes li da se odredis prema ukupnoj iranskoj situaciji, buduci da je to bila tema intervjua?

 32. Ti političko svjesni izgleda sam se svadjaš sa sobom. Ja ti uporno sječem drveće ne bi li konačno ugledo šumu, al’ džaba. Uopšte ne bježim od činjenica, dok ti s’ druge strane tvrdoglavo bježiš od suštine teme i mojih komentara, a to je ponavljam po ko zna koji put: “Iran je nanio neizmjerljivo zlo nama Srbima u BiH” i za to iznosim argumentovano činjenice, a ti bi najzadovoljniji bio kad bi ja rekao da su nam iranski dželati dobri i prijatelji. Ja ti iznosim suštinu iranskog zla, a ti uporno o “Markovim konacima”. Pa me pitaš zašto smatram da su ti komentari autošovinistički?-pa izosim ti primjer sječenja srpskih glava, kampa Pogorelica i još mnogih drugih od iranaca a ti ništa, čak šta više sve relativizuješ sa debilnim “US”, a vrhunac relativizacije je kada si za samopovrijedjivanje tokom Ašure rekao, e to ću da citiram: “posmatrajući ove ljude kako plaču čini mi se da bi svaki iskren i savjestan čovjek mogao podjeliti svoje suze sa njima koji su položili svoje živote da bi nam darovali iskru plemenitosti”, -svaki iskren i savjestan a prije svega normalan čovjek bi im preporučio neuropsihijatra, a iskru plemenosti nam je darovao Hrist Spasitelj koji je razvijao svijest nepovrijedjivanja ni sebe ni drugih, koji je širio i propovjedao mir i ljubav a ne ratove (džihad). Pa tako bježiš od suštine uhvatiš se za parafrazu (još sam naglasio parafraziram) i kažeš da nisi rekao da su govori ajatolaha umjereni i smireni, već kako si me ti ispravio “staloženi” (a još sam naglasio parafraziram). Pa šta si sa ovim htio reći? Ti si sa ovim ustvari rekao jeste šija nije vrat. I ti se uhvatiš parafraze, umjesto da izneseš stav, komentar, analizu ili već bilo šta po pitanju govora Ali Hamnejia za naoružanje i krstaše. I ti uporno tražiš da ti se navedu činjenice i kad ti se navedu onda uopšte se istih ne dotičeš, već pričaš Markove konake, relativizuješ primjerima identično umobolne S. Arabije i drugih zemalja koje ja ne simpatišem niti ih branim. Zatim skrećeš sa teme i plasiraš pogrešne, informacije a to sam ti već rekao kao npr. veza Izetbegovića i Irana. Pa ne komentarišeš odsječene srpske glave od strane oficira iranske revolucionarne garde, već gdje muslimani i hrišćani imaju veća prava.
  Pa kad smo raspravljali o umobolnim (ja smatram umobolnim koji me opet ponavljam ne dotiču) zakonima u Iranu iznesem ti umobolan primjer konkretno u gradu Komo o 75 udaraca bičem za glasno puštanu pop muziku, ti to uopšte ne komentarišeš, već po starom svom metodu skreneš sa suštine baciš parabolu i ufatiš se za nešto što bi svako pismen trebao znati pa mi vrijedjaš inteligenciju sa pitanjem “šta podrazumjevam pod obrazovanim gradjanstvom” pa evo da ti i na to odgovorim podrazumjevam fakultetski obrazovano gradjanstvo ili ako hoćeš preciznije akademsko gradjanstvo. I da ti odgovorim zašto Iran nije priznao Kosovo, isključivo zbog Rusije jer bi u tom slučaju izgubio podršku zemlje koju je poželjno imati na svojoj strani, pogotovo kad si na nišanu Amerike. Ova pitanja za prava su smješna … al’ eto da ti kažem u BiH svi imaju veća prava nego u Iranu. Pa u BiH nema kamenovanja, vješanja, bičovanja, smiješ slušati koju god hoćeš vrstu muzike i glasno koliko god hoćeš, dozvoljena je konzumacija alkohola, na fudbalske utakmice dozvoljeno je da idu i žene i još mnogo toga. A ti ako odeš u Komo i ako kojim slučajem nosiš na sebi na vidljivom mjestu hrišćansko obilježje, dobro to obilježje sakrij jer ako ti ga šijiti vide automatski ti slijedi vješanje.
  Nego da se vratimo na suštinu relacije sektaškog Irana i Srba.
  -Teroristički kamp Pogorelica?
  -Teroristička bečka filijala?
  -Sakrivanje dokumenata od Radovana Karadžića?
  -Izetbegovićeva islamska deklaracija?
  -Vozuća i Ozren?
  A najbolji dokaz pored “Pogorelice” i ovih navedenih slučajeva je knjiga “Državna tajna” od Samira Halilovića sina komandanta muslimanske vojske Sefera Halilovića, koga su još 1993. Izetbegović i iranski VEVAK pokušali likvidirati. U tom atentatu stradala je Samirova majka a Seferova žena.
  I još nešto BiH me apsolutno ne interesuje već samo suverena i nezavisna Republika Srpska.

 33. naravno suverena Republika Srpska..ali u okviru nje da ne bude gore nego pod Alijom i Homeinijem !!

  http://banjalukain.com/media/pictures/2011/01/05/116d41deac860779cc42ddeec9b1528e.jpg

 34. Politicki svesni

  *vrhunac relativizacije je kada si za samopovrijedjivanje tokom Ašure rekao, e to ću da citiram: „posmatrajući ove ljude kako plaču čini mi se da bi svaki iskren i savjestan čovjek mogao podjeliti svoje suze sa njima koji su položili svoje živote da bi nam darovali iskru plemenitosti“

  Ono sto sam rekao bilo je:”Posmatrajuci ove ljude kako placu, cini mi se da bi svaki iskren i savestan covek mogao podeliti svoje suze sa njima zbog onih koji su polozili svoje zivote da bi nam darovali iskru plemenitosti.” Nisi tacno citirao moj navod. Ipak, objasnicu ti. Ovo ima siri smisao i odnosi se na dublji razlog njihovih suza. Medju plemenitima Isus svakako zauzima neosporno veoma znacajno mesto. Ali, postoje i drugi ljudi koji se mogu smatrati plemenitim. Njihova dela i kvaliteti medjusobno se ne iskljucuju. Pa, cak i medju obicnim ljudima, nasim savremenicima, postoje oni koji su u granicama sopstvenih mogucnosti iskazali plemenitost i koji zasluzuju odavanje postovanja, pa i suze, ukoliko su dali polozili svoje zivote za vise principe.

  *iskru plemenosti nam je darovao Hrist Spasitelj

  To niko ne porice. Cak je i neko od komentatora naveo da Iranci izuzetno postuju Isusa. Kako rece jedna muslimanka:”Ko ne postuje Isusa, ne postuje ni Muhameda.”.

  *Uopšte ne bježim od činjenica, dok ti s’ druge strane tvrdoglavo bježiš od suštine teme i mojih komentara, a to je ponavljam po ko zna koji put: „Iran je nanio neizmjerljivo zlo nama Srbima u BiH“

  Jedini si od svih dosadasnjih komentatora koji to vide kao sustinu. Intervju je napravljen da bi se obradila drugacija tematika i to je jasno svima osim tebi. Npr. komentator “Vera” je prakticno, poentirala moju misao. Samo je ti shvatas kao relativizovanje (citiram te) “iranskih umobolnih zakona”.

  *Pa tako bježiš od suštine uhvatiš se za parafrazu (još sam naglasio parafraziram) i kažeš da nisi rekao da su govori ajatolaha umjereni i smireni, već kako si me ti ispravio „staloženi“ (a još sam naglasio parafraziram).

  Sada je dosta vise distorzije nad mojim iskazima. Nisam to rekao. Rekao sam:”Pre svega, oni govori iranskih verskih vodja koje sam imao priliku da cujem neuporedivo su stalozeniji od govora Vehabija.”.Dobro procitaj navod pre nego sto uputis komentar.

  *Ova pitanja za prava su smješna … al’ eto da ti kažem u BiH svi imaju veća prava nego u Iranu. Pa u BiH nema kamenovanja, vješanja, bičovanja, smiješ slušati koju god hoćeš vrstu muzike i glasno koliko god hoćeš, dozvoljena je konzumacija alkohola, na fudbalske utakmice dozvoljeno je da idu i žene i još mnogo toga. A ti ako odeš u Komo i ako kojim slučajem nosiš na sebi na vidljivom mjestu hrišćansko obilježje, dobro to obilježje sakrij jer ako ti ga šijiti vide automatski ti slijedi vješanje.

  Sloboda ne znaci razuzdanost.Nije istinska sloboda moci raditi sta ti se prohte, ne obaziruci se na druge: lumpovati preglasno pustenom muzikom, vrsiti preljubu(kurvati se), kockati se, psovati Boga bez ikakve kazne, piti.S druge strane, cast je u Iranu jedna od vrednosti, kako muslimana , tako i hriscanina i ona se ne sme kaljati.Postujuci te okvire, imas slobodu da cinis sta zelis i niko te ne cipuje. A ako ti se ne dopada, slobodan si da odes u BIH da te zigosu u ime slobode i borbe protiv “terorizma” koji su sami ONI stvorili i koji napada SAMO njihove neprijatelje(Libiju, siite u Iraku, Iranu I Pakistanu, kao i Rusiju).
  Evo zanimljive tabele sa wikipedije koja govori o broju zatvorenika na 100 000 stanovnika. Zanimljivo je da najvise zatvorenika ima u anglosaksoonskim zemljama i u Rusiji jer su u njima i zakoni najrepresivniji i najsuroviji.

  United States
  of America 756
  Russian
  Federation 611
  New
  Zealand 186
  Australia 126
  United
  Kingdom 148
  Turkey 91
  Canada 107
  Germany 95
  Italy 104
  France 85
  Vietnam 105
  Sweden 105
  Denmark 77
  Japan 82

 35. Tebe bi “političko svjesni” najbolje opisala jedna narodna izreka, koja glasi: “Ko je šupalj pod uši, taj se drži za uši”!
  Tvrdoglavost nije vrlina već mana a ti izgleda tvrdoglavost smatraš vrlinom.
  Pa kažeš suština intervjua nije ono što ja komentarišem. E ako ne vjeruješ meni vjeruj svojim očima pa vidi pitanje u intervjuu vezano za mudžahedine i BiH. E to je meni bio povod da komentarišem licemjerstvo Irana, o kojem sam iznio niz činjenica, al’ ti po starom običaju zabijaj ko noj glavu u pijesak. Samo postavljaš pitanja i analiziraš odgovore na neki jeftin i demagoški način, kao na nivou jednog prosječnog osnovca, a kao izvore navodiš pa pazi molim te “Vikipediju”, pa načinješ opet neku novu temu, novom parabolom “zatvorenicima”. Za ovu tvoju novu parabolu ću ti reći: “Kakve veze imaju zatvorenici sa prostitucijom stoke u Panonskoj niziji”? E tvoje skretanje sa suštine je ravno ovom mom pitanju, drugim riječima “niđe veze”!
  Ti treniraš tvrdoglavu dječiju afirmacijsko-negacijsku debatu, u kojoj ti je samo bitno da bez obzira na sve i činjenice, ubijediš sebe da su tvoji stavovi pravi i to guraš kao kakav tvrdoglavi osnovac. Postavljaš neka pitanja koja se uče malte-ne u osnovnoj školi, tipa “objasni mi šta podrazumjevaš pod obrazovanim gradjanstvom”, ako to do sad nisi naučio onda ti preporučujem da upišeš večernju školu. Pa onda pametuješ za parafrazu, kao nisam rekao smireni već “staloženi”. Pa evo da te još malo obrazujem, staložen ustvari znači smiren, al’ ti ćeš opet po starom običaju plasirati svoje parabole, tipa “jeste šija nije vrat”.
  Evo sad ti opet ponavljam ne zanimame kakvi su zakoni u Iranu, kako žive, šta rade, da li su liberalni ili nisu, a isto me to ne zanima za Ameriku, S. Arabiju i slične zemlje.
  Nego hajde se ti “političko svjesni” konačno očituj o umješanosti Irana u neizmjerljivom činjenja zla Srbima u BiH, a za koje sam ti iznio niz činjenica, a nemoj pričati o “Markovim konacima”.
  -Teroristički kamp Pogorelica?
  -Teroristička bečka filijala?
  -Ne dostavljanje dokumenata Radovanu Karadžiću u haškom cirkus sudu?
  -Vozuća i Ozren?
  -Izetbegovićeva islamska deklaracija?
  -Govor “staloženog” Ali Hamnejia za naroružavanje Izetbegovića i krstaše?
  I pokušaj da ne komentarišeš ništa drugo osim ovih zadnjih pitanja, i vjeruj mi tad će se sve iskristalisati.

 36. Politicki svesni

  *„Ko je šupalj pod uši, taj se drži za uši“!
  Ono sto govoris o drugima, govors o sebi, bio toga svestan ili ne.

  *Tebe bi „političko svjesni“ najbolje opisala jedna narodna izreka, koja glasi: „Ko je šupalj pod uši, taj se drži za uši“!
  i analiziraš odgovore na neki jeftin i demagoški način, kao na nivou jednog prosječnog osnovca,
  dječiju afirmacijsko-negacijsku debatu
  Postavljaš neka pitanja koja se uče malte-ne u osnovnoj školi, ako to do sad nisi naučio onda ti preporučujem da upišeš večernju školu.
  svjesna varijanta tipa „znam da su nam neprijatelji, al’ ih opet volim“ što je svakako slučaj za psihijatra(!!!)
  ovaj politički (ne)svjesni komentator
  Ovaj političko nesvjesni komentator
  ‘Alo političko-nesvjesni
  Izgleda da od izoštrene političke svijesti
  Preporuka ne važi za intelektualnog pigmejca čiji je moral na nivou liputanca i koji je bolesni komunista, ima govornu manu (hm, hmm) i zbog toga bi naravno trebao da posjeti logopeda.

  Pa, uz sve gore navedeno “komentator “Srpsko Sarajevo” kaze:”Zaista zle namjere u komentarisanju s moje strane nije bilo”
  Ocigledno nisi svestan svog ponasanja.

  * Pa onda pametuješ za parafrazu
  Savetujem ti da ne izigravas intelektualca, jer to ocigledno nisi, a postoji mogucnost da obrazovani ljudi prate nasu diskusiju. Ako ne poznajes dovoljno znacenja odredjenih termina i nacin koji njihovu upotrebu cini adekvatnom, savetujem ti da ih ne upotrebljavas. Obrazovani ljudi(npr. sociolozi) umeju da naprave razliku izmedju kvazi- i autenticnog intelektualca.

  *prostitucijom stoke u Panonskoj niziji“?
  Moras li da budes tako banalan?

  *Pa onda pametuješ za parafrazu, kao nisam rekao smireni već „staloženi“. Pa evo da te još malo obrazujem, staložen ustvari znači smiren, al’ ti ćeš opet po starom običaju plasirati svoje parabole, tipa „jeste šija nije vrat“.
  Da bi shvatio moj argument moras da razumes uticaj sintaksicke strukture na formiranje znacenja iskaza

  *Pa kažeš suština intervjua nije ono što ja komentarišem. E ako ne vjeruješ meni vjeruj svojim očima pa vidi pitanje u intervjuu vezano za mudžahedine i BiH. E to je meni bio povod da komentarišem licemjerstvo Irana
  Bas tako kako sam rekao. Ti si onaj “orator” koji stalno govori drugima da od drveta ne vide sumu, a ti od jednog jedinog pitanja na vidis intervju kao celinu.

  *Evo sad ti opet ponavljam ne zanimame kakvi su zakoni u Iranu
  Zbog cega onda pratis ovaj intervju? Dao si sebi povod za to zbog jednog-jedinog pitanja koje uporno nameces kao centralnu temu. Niko vise to ne shvata na takav nacin kao ti. Ni Vera, ni Lune, ni Peter RV, ni Miroslav…ni ostali. Sam si u svojoj temi koju ni novinar, ni komentatori ne obradjuju.(Uzgred, dopadaju li ti se slicice koje ti je Lune postavio?)

  *Pa evo da te još malo obrazujem, staložen ustvari znači smiren, al’ ti ćeš opet po starom običaju plasirati svoje parabole, tipa „jeste šija nije vrat“.
  Ponovo od jedne jedine reci ne vidis ceo iskaz, uporno zeleci da mi stavis u usta nesto sto nisam rekao.

  *Nego hajde se ti „političko svjesni“ konačno očituj o umješanosti Irana u neizmjerljivom činjenja zla Srbima u BiH
  Uporno zelis da svi prihjvate tvoje navode i tvoje poglede, neprestano ih naturajuci drugima. Posto gledas iskljucivo daleko u proslost, nisi u stanju da adekvatno sagledas sadasnju situaciju, a to ukljucuje i izvestan zaokret u iranskoj politici koji ne treba kontaminirati.

  „objasni mi šta podrazumjevaš pod obrazovanim gradjanstvom“
  Kao covek koji poseduje nivo obrazovanja veci od onoga koji obezbedjuje osnovna skola, znam za psiholoski pojam “slozenih ekvivalencija”.Izgleda da nisi svestan da povezujes obrazovanje sa pro-zapadnim nacinom razmisljanja.

  * u sjevernom Teheranu, u kojem živi obrazovano gradjanstvo
  „šta podrazumjevam pod obrazovanim gradjanstvom“ pa evo da ti i na to odgovorim podrazumjevam fakultetski obrazovano gradjanstvo ili ako hoćeš preciznije akademsko gradjanstvo
  Po tvojim navodima, ispada da obrazovano gradjanstvo u Iranu postoji(“skoncentrisano”) u severnom Tehranu.

  *iranski sektaški šijizam
  Ovakvi navodi su stalno prisutni u tvom izlaganju. Konsultuj nekog obrazovanog coveka(npr. sociloga), pa neka ti objasni da siitizam nije sekta.

 37. *antikomunisticki ustipci saborci* protiv…??

  Исламска декларација, је назив књиге коју је објавио Алија Изетбеговић 1969-70. а поновно објављена 1990. године у Сарајеву. Књига представља виђење Алије Изетбеговиће ислама и модернизације. Поднаслов књиге је “Један програм исламизације муслимана и муслиманских народа”.

  Изетбеговић је идеолог панисламизму, који је приступио организацији „Млади Муслимани“ између 1941 и 1947, пре него што га Титов режим није илегизовао. Ова књига је касније коришћена против њега и других панисламиста на суђењу 1983. године, кода је осуђен на 13 година затворске казне за “напад на социјализам”, и “жељу да се гради Исламска држава у Босни”. Казна је касније редукована, а Изетбеговић је 1988. године пуштен на слободу.

  Књига је преведена на арапски и у Кувајту је продана у 100.000 примерака.

 38. Političko svjesni ti si enigma i za sociologiju, a i za psihologiju. Tebe ne bi mogao izliječiti ni doktor Lalović. Pa ti si podvojena ličnost lune=političko (ne)svjesni. Kad sam preporučio intelektualnom pigmejcu i moralnom liputancu sa govornom manom (hm, hmm) ti si se našao prozvan zato što je političko svjesni=intelektualni pigmejac.
  Pa što ne odgovori na pitanja intelektualni pigmejcu? Što ponovo plasiraš jeftinu demagogiju? Ja da gledam Lunetove gluposti, pa te gluposti nek’ gledaju Brozovi zaludjenici i mentalno zakržljali Brozovi nikad neizliječeni pioniri.
  O Srbijo na šta si spala da intelektualni pigmejci i moralni liputanci relativizuju dželata srpskog naroda Aliju Izetbegovića. Pa isti ti pigmejci i liputanci od Alije Izetbegovića “napraviše” žrtvu, od čovjeka koji je bio dokazani nacista u 2.sv.ratu, od idiota koji je bio glavni autor i naredbodavac klanja Srba u BiH tokom ’92-’95.
  O Srbijo šta si dočekala, da mentalno zakržljali pigmejci relativizuju ulogu iranskih dželata!
  E ovo je tipičan primjer ustaško-komunističkog saveza prenesenog, odnosno nastavljenog danas.
  Gledaj i čitaj na ovom forumu srpski narode kako komunistički intelektualni pigmejac brani nacistu i ustašu Aliju Izetbegovića.
  I na kraju jedna poruka intelektualnim pigmejcima i političko izoštreno svjesnim, a ta poruka su stihovi pjesme legendarnog Bore Čorbe: “TITO JE VAŠ, A VI STE TITOVI I JA VAM NISAM ZATO KRIV”!
  I naravno inelekualnim pigmejcima i moralnim liputancima “Srećan put u Iran”!

 39. Politicki svesni

  *Kad sam preporučio intelektualnom pigmejcu i moralnom liputancu sa govornom manom (hm, hmm) ti si se našao prozvan zato što je političko svjesni=intelektualni pigmejac.
  Nisam se nasao prozvanim. Samo konstatujem tu izjavu kao jos jednu u nizu na osnovu kojih se moze zakljuciti o kontradikciji izmedju reci(komentator „Srpsko Sarajevo“ kaze:“Zaista zle namjere u komentarisanju s moje strane nije bilo”) i ponasanja komentatora “Srpsko Sarajkevo”. Sa nastavljanjem vredjanja od strane ovog komentatora, pokazuje se da sam bio u pravu.Da sam se osetio prozvanim i shvatio navode doticnog komentatora licno, bio bih mnogo ostriji.Svakom njegovo (domace) vaspitanje.

  *relativizuju dželata srpskog naroda Aliju Izetbegovića. Pa isti ti pigmejci i liputanci od Alije Izetbegovića „napraviše“ žrtvu, od čovjeka koji je bio dokazani nacista u 2.sv.ratu, od idiota koji je bio glavni autor i naredbodavac klanja Srba u BiH tokom ’92-’95.
  Ne komentarisem Izetbegovica, niti relativiuzujem njegovu politiku; on nije tema intervjua, osim za SS koji se stalno vraca na to.

  *(“SS”)Izetbegović je svoje nacističko djelo „Islamska deklaracija“ napisao inspirisan upravo Iranskom islamskom revolucijom.
  *(Lunetov navod)Исламска декларација, је назив књиге коју је објавио Алија Изетбеговић 1969-70.
  Nova kontradikcija “SS”, ovoga puta na nivou cinjenica, a usled uplitanja emocija logicko zakljucivanje. Ako je knjiga objavljena 1969-1970., onda sigurno nije bila inspirisana iranskom islamskom revolucijom koja se zbila deset godina kasnije(1979).

  *I naravno inelekualnim pigmejcima i moralnim liputancima „Srećan put u Iran“!
  I tebi u US.

 40. Srpsko sarajevo..nije enigma…hm, hmm

  BOGATIĆ – OSNIVAČKA SEDNICA 23.02.2011.

  Danas je i u Bogatiću održana osnivačka sednica i formiran komitet. Presrećni smo jer ovo je treći komitet k…
  Saznaj više
  KOCELjEVA – OSNIVAČKA SEDNICA 23.02.2011.

  Danas je u Mačvi održana još jedna osnivačka sednica. I u opštini Koceljeva je formiran komitet. Ovo je prvi…
  Saznaj više
  VLADIMIRCI – OSNIVAČKA SEDNICA 23.02.2011.

  Danas je u opštini Vladimirci održana osnivačka sednica i formiran komitet. Atmosfera je bila „nabijena“ emo…
  Saznaj više
  DOLjEVAC – OSNIVAČKA SEDNICA

  Danas je u Doljevcu održana osnivačka sednica i formiran komitet. Momenat uručenja partijske zastave predsed…
  Saznaj više
  LESKOVAC – OSNIVAČKA SEDNICA

  I u gradu Leskovcu je danas održana osnivačka sednica i formiran komitet. Dokazali smo da nije važno gde se …
  Saznaj više
  ŽITORAĐA – OSNIVAČKA SEDNICA 21.02.2011.

  Danas je održana osnivačka sednica i formiran komitet i u opštini Žitorađa. Izabrano je predsedništvo i član…
  Saznaj više
  SREMSKA MITROVICA – OSNIVAČKA SEDNICA

  Danas je u mestu Laćarak kod Sremske Mitrovice održana osnivačka sednica i formiran komitet. Sala je bila pu…

 41. Alo bukvalni nije ovo forum o bontonu. Svaku pomenutu kvalifikaciju si zaslužio. A sad se da zaključiti da se patetično vadiš kako si ti “drveni advokat” a ustvari si podvojena ličnost. Pa ko “parmak” forsiraš represivnu toleranciju (u jednom smjeru).
  Komentariši postavljenja pitanja!
  Narodne izreke su kao slike, i one govore više od hiljadu riječi i tebe u potpunosti opisuje još jedna narodna izreka: “Što je babi milo, u snu joj se snilo”. Pa si jedva dočeko da kao “nadješ” mi kontradikciju vezano za Izetbegovićevu deklaraciju koju ti relativizaciješ. Pa da čitaš nešto više od Vikipedije sigurno bi našao Homeinijevu knjigu Islam i vlast (Islamska vlast) koja je pisana u egzilu i koja je postala manifest Iranske revolucije. E paralelno sa ovom knjigom Alija je pod mentorstvom Homeinija pisao svoju Islamsku deklaraciju koju ti relativizuješ, i Izetbegovićeva deklaracija je 80% prepisano Homeinijevog manifesta. I još nešto Izetbegović je bio bakljonoša Kalifata u Evropi. A pošto si ti ograničen ko balkon, i pošto si ti sujetni i iskompleksirani demagog, koji ne zna nigdje maći od Vikipedije ovo ti sigurno neće ništa značiti, al’ eto barem ćeš imati opet materijal za treniranje svojih jeftinih i demagoških analiza.

 42. Srbija nije *cekala* Srpsko Sarajevo..imala je i pametnijeg posla od dolaska *naci demokrata svih entiteta* kao volite da *se* nazivate..jer, Srbija je nezavisna drzava, RS je nezavisna drzava i bilo bi lepo da se *nemesamo* u unutrasnje poslove !!!jedni dugima *sa losim namerama *!!!
  ———————————————————————————————————————————–
  Gadafijevi jugoslovenski prijatelji

  Zemlje bivše Jugosavije imaju dugodišnje odnose s Libijom i njenim liderom Moamerom Gadafijem što su prethodnih godina pokušali da iskoriste za proširenje svojih poslovnih aktivnosti, piše list Ekonomist (The Economist) na svojoj internet stranici
  s
  Tadić i Gadafi

  “Zemlje bivše Jugoslavije imaju duge, čak i prisne odnose s Gadafijem. On je na vlasti toliko dugo da je među slikama objavljenim u štampi i njegova slika s Titom koji je umro 1980”, navodi se u tekstu na internet stranici Ekonomista uz koji je objavljena i slika Gadafija i Josipa Broza iz 1973. U tekstu “Gadafijevi jugoslovenski prijatelji” piše da se od širenja protesa u Libiji balkanska štampa i korisnici Fejsbuka zabavljaju pronalaženjem slika Moamera Gadafija s bivšim ili aktuelnim liderima država iz regiona – Stjepanom Mesićem, Harisom Silajdžićem, Borisom Tadićem i Bedžetom Pacolijem.
  “U godinama rata u Jugoslaviji, Gadafi je bio nepokolebljivo odan tadašnjem srpskom lideru Slobodanu Miloševiću. On je čak bio uz pravoslavne Srbe protiv bosanskih i kosovskih muslimana”, piše Ekonomist na svojoj internet strani.
  List navodi da su odnosi Srbije i Libije ostali snažni, “zapravo, toliko snažni da je srpski ministar odbrane Dragan Šutanovac bio primoran da kao ‘totalnu glupst’ opiše navode da su srpski vojni avioni bombardovali demonstrante koji su protestovali protiv Gadafija”.
  Između Libije i zemalja bivše Jugoslavija postoje i snažne poslovne veza. Zemlje iz regiona su u proteklih nekoliko godina pokušavale da prošire poslovne aktivnosti u Libiji i drugim severnoafirčkim zemljama koristeći veze iz Pokreta nesvrstanih.
  Srbija je zainteresovana za prodaju oružja i izgradnju vojnih fabrika i bolnica, Bosanci su u građevinarstvu preko velikih kompanija Energoinvest i Hidrogradnja, dok je u oktobru zabeleženo da u Libiji radi devet hrvatskih preduzeća s oko 500 radnika.
  “Ali ne provode se svi dobro”, ocenjuje Ekonomist navodeći da je u Libiju prošle godine Pacoli poveo veliku grupu ljudi s Kosova u nastojanju da ubedi Gadafija da napusti prosrpski stav i prizna Kosovo.
  “U jednom trenutku je cela grupa odletela usred pustinje da se sretne s libijskim vođom. Po dolasku im je Gadafi naredio da igraju i pevaju, a kada su iscrpli repertoar, njegov pomoćnik im je prigovorio”, piše list.
  “Na kraju im je dobri pukovnik rekao da mogu prestati, pre nego što ih je pustio s rečima koje se svode na to da on nikada neće priznati Kosovo sve dok su njihovi lideri američke marionete. Time su poniženi Kosovari otišli kući”, navodi Ekonomist.
  Šta god da se desi s Libijom, hrvatske turističke agencije će trljati ruke, navodi list, pošto će desetine hiljada turista izabrati bezbedan odmor na hrvatskim plažama umesto Egipta i Tunisa.

 43. Politicki svesni

  *nije ovo forum o bontonu.
  Sto ne znaci da bontona ne treba da bude na forumu. Svako od nas svoje domace vaspitanje nosi svuda sa sobom.

  *(u BIH)smiješ slušati koju god hoćeš vrstu muzike i glasno koliko god hoćeš, dozvoljena je konzumacija alkohola i još mnogo toga
  Sve sto sam naveo kroz svoje dosadasnje komentare vise je nego ocigledno, posebno za osobu koja ljudska prava i slobode definise na ovakav nacin.

 44. Modus operandi ljudi iz sjene

  Da bismo mogli prosuditi pravu narav bilo koje revolucije moramo poznavati sile koje djeluju iz sjene, kao i njihove ciljeve, uz metode postizanja istih. Ovih bismo dana trebali, više od bilo čega, proučavati modus operandi (načina djelovanja) isturenog čovjeka rotšildskih cionista, milijardera i financijera – Georgea Sorosa.

  Na svojoj web stranici Soros sebe opisuje kai “istaknuti međunarodni pobornik demokratskoh ideja i ciljeva već više od 30 godina …. Njegova filantropska organizacija Zaklade Otvorenog društva podupire demokraciju i ljudska prava u preko 70 zemalja.” Hm, kako da se izrazim? Mmmmm… istina je ipak ponešto drugačija. U skladu s Orvelovskom tehnikom organizacijama se dodjeljuje naziv koji daju privid da one predstavljaju jednu stvar iako zapravo nastoje postizati suprotno.

  Zaklade Otvorenog Društva Georgea Sorosa odličan su primjer budući da potiču i manipuliraju onime što izgleda poput “narodnih revolucija” s ciljem postizanja režima u službi interesa globalne klike koju Soros tako očigledno predstavlja. Mreža otvorenih društva ovog potrčka dinastije Rothschild i Mossada, a uz to i financijera Baracka Obame, poznata je po planiranji i provedbi “obojenih revolucija” u istočnoj europi poput one u Gruziji i Ukrajini.

  On je također bio upleten, zajedno s ljudima kao što su suosnivači Trilateralne komisije bigniew u ustanke drugih naroda, poput “baršunaste” revolucije u republici Češkoj i “tulipanske” revolucije u Kirgistanu. Isto su pokušali u Iranu poslije zadnjih predsjedničkih izbora 2009., ali u tome nisu dokraja uspjeli. Razabiremo li i tu Egipatske nijanse?

  Ovo je narančasta revolucija u Ukrajini 2004., s ciljem svrgnuća novoustaličnog predsjednika Viktora Janukovića nakon navodno namještenih izbora. Tko je Ukrajinski predsjednik danas? Viktor Januković. Neš ti revolucije. Godinu dana ranije imali smo “ružičastu revoluciju” u bivšoj sovjetskoj republici Gruziji, i opet u Sorosovoj produkciji. Na kraju, a to traje i danas, čovjek koji je postao predsjednik bio je Sorosev/Brzezinkijev klon Mihail Saakašvili. On je zamijenio Edvarda nakon “narodnog ustanka”.

  Saakašvilija su drugi pripremali i obučavali za namijenjenu mu ulogu.

  Soroseva ustanova Otvoreno društvo obučavala je i financirala gruzijske studente u umijeću masovnih prosvjeda te je davala financijska sredstva oporbenoj TV postaji koja je pokrenula demostracije. Zaza Gačečiladze, glavni urednik gruzijskog lista na engleskom jeziku kaže: “Ovo je vlada opčeprihvaćeno mišljenje da je g. Soros osoba koja je splanirala svrgavanje Ševardnadzea,”

  Veliki izrael

  I tako danas dolazimo do zbivanja na Srednjem istoku. Prvo smo imali pobunu u Tunisu, kojom se nakon 23 godine vladavine htjelo maknuti s vlasti diktatora Zinea El Abidinea. Daleko mu lijepa kuća, is svim drugim diktatorima i tiranaijama u sjevernoj Africi i na Srednjem istoku, ali o kakvoj se igri radi, vidjet ćemo tek kada saznamo tko će ga naposljetku zamijeniti. Narodu Tunisa i šireg arapskog svijet dogrdile su korupcija, vrtoglave cijene osnovnih životnih namirnica, nezaposlenost, siromaštvo i gušenje slobode izražavanja. Njihova je pobuna sasvim razumljiva i odavno očekivana. No, upravo je zato važno dobro se upoznati s načinom na koji se svijetom upravlja i manipulira te s kakvim ciljem. Bez toga su ljudi, ne samo ljudi koji prosvjeduju, male nejake bebe.

  Treba istaknuti nekoliko činjenica:

 45. Ovaj Lune sin komunista i mrzitelj svega što je srpsko a jugonostalgičar i psihički bolesnik neka proba osnovati komitet u svojoj Hrvatskoj . Srbiju su dosta uništili komunisti pod hrvatom Brozom zatrli se za sva vremena . Srpski komunisti ustvari divljaci , čobani i naivci nasjeli su na lukavu politiku Hrvata Josipa Broza .Koji je uz njihovu pomoć osakatio Srbiju odvajanjem Makedonije , Crne Gore , Vojvodine i Kosova a takovo nešto nije dozvolio Srbima u Hrvatskoj zašto ? Pa normalno zato jer je već tada radio na ideji velike Hrvatske .Koja je u posljednjem ratu izvršila genocid nad preostalim Srbima u Krajini i potpuno otela njihove vekovne prostore . Hrvatska koja je uvek bila na strani gubitnika i fašista najviše je izvukla iz zajedničke države na račun Srba . Kada je Baranja ,Međimurje Istra , Dalmacija i otoci bilo pod vlašću Hrvata . Ne nikada dok im to glupi Srbi nisu osvojili i platili svojom krvlju . Što su naivci dobili za nagradu , gubitak svojih stoljetnih teritorija , pljuvanje od strane fašističkih saveznika , cepanje Srbije . I na kraju ponovno komunisti baš u tom srpskom narodu tko to ponovno za račun Vatikana i zapada sije sjeme zla među naivni srpski narod ……Lune ti ?

 46. Ta, nemoj te kasti ??!!..Lune, je sin komunista ne samo komuniste, i sam komunista po ubedjenju, nije rodjen u Hrvatskoj, nikada nije ziveo u Hrvtaskoj, posleratna je genracija dece, porodica sa vise visoko obrazovanih ljudi. Ako je Jugoslavija problem nju znamo nisu ni smislili ni stvorili komunisti,i nje vise nema, nego neke danas vidimo budale .Te dokazane budale, primitivni ljudi, niske pre svega *nacionalne svesti* su spremne da po proklamovanoj definiciji..*ceracemo se jos*..idu do mesne zajednice u kojoj ce konacno da ostvare svoje *odavno ucrvljane snove*. Ne samo Jugoslavija, bilo koja zemlja, u kojoj orcaju inostrani placenici, poput ustasa i cetnika..i *srpskih ustasa*,a, to su u stvari fekalni produkti Stojadinovica, Cvetkovica, Nedica…nemoze da napreduje.

  Nacisti, ratni profiteri, kako oni pobegli pacovskim kanalima 1945.godine, tako i njihovi potomci 1990-1995.godine, NATO svescu su *istisnuli* pojam sta je to Srbin, Srpkinja, Srpsko drustvo, Srpska drzava…i u opste su operisani od *srpska istorija, kultura sport knjizevnost*. Gleao sam ih godinama, leti, o bozicu,,,ubuceni u skaj, sarene kosulje i bluze.sareni .*ko kanarinci*,,,

  ( Ta Lalo, po ocu sam Srbin iz Hrvatske, po Majci Sremac,,, srbi,a ti si…hm, hmm, kako videdu se *frajkor p . . . a*)

 47. Ta Lalo, Hrvatska je imala *sudionike* u tom gnusnom *zlocinackom poduhvatu*, proterivanju i pljackanju Srba..izdajom ustupljene teritorije RSK..od bandita Momcila Djujica, preko *Srpske cikaske, pardon cetnicke mreze*, sa Tomislavom Karadjordjevicem i delom SPC..koja je *spasla Srbe i Srpkinje, dovela ih pod *svoje krilo* u Srbiju*..kao beskucnike, naravno sa izuzetkom..naftasa, duvandzija..kafedzija,..zejtindzija…itd, itd..koji su, komunicirali, popunjavali asortiman,razmenjivali robu sa *ustasam* i *turcima*, a pomerale, mesta kontakta *od sentilja do sentilja* kako su sami zvali svoj punkt..

  vi neki, naravno niste komunisti, niti mozete da budete posto ste radili ukratko gore pomenute radnje..a, po sistemu *drste lopova*..odlazete *susret* sa vlastitim narodom…

 48. Da su Srbi u bosni vodili ovakve polemike 1991 Republike Srpske nebi ni bilo.Ja kao seljak cime se dicim vidim da u pokusaju nametanja misljenja od strane nekih DRUGOVA nema nista.Izvinite ali svako ima pravo na svoje misljenje jos ako je to osetio na svojoj kozi.Nego brate Srbine iz srpske pozdravlja te SRBIN iz Paljanske brigade sa Trebevica i Jahorine.Avgust -Januar ’92. [Carapan].

 49. Ta lalo, ti i dalje tvrdis da je Broz pozvao papu u Nis, a pravoslavce u *ekumenologe*…? a mene guras u taj *vas* *udruzeni rad u oltaru*…*frajkor fukaro* jedna !!

 50. Misljenje DRUGOVA je da treba, pojacati bezbednost na granicnim prelazima. pojacati kontrolu, jer *petriote-GOSPODA*..nasrcu na Srbiju…pa je sve srBsko, Sarajevo, bageri…skrivanje ubica i krimunalaca…a, zamajavanje sa visokim pravoslavnim i patriotskim temama vise *ne pali*. Vas *bratski* odnos prema Srbiji je identican kao i Hrvatski, Crnogorski…razvlacenje Srbije, trzista,..!!!

 51. Bager zuta mafija..!!

  * Neke od ukradenih mašina su završile na Kosovu, dok se za druge pretpostavlja da su prodate u Bosni i Hercegovini.*

 52. Srbija mora da se posveti, obaranju *drustvenog i politickog ambijenta*..i poruke nazalost doktora nauka..* kome je do postenja neka ide u crkvu* (Zoran Djindjic)..koji je to porucio sa najviseg mesta..*katedre, govornice Skupstine Srbije*,a, vidimo DS i ostale clanice *internacionale* to revnosno sprovode.. to je pod broj 1. A sve drugo, o cemu blogujete je samo *patriotski paravan* za…navedeno *zuti bager i zuti No 1*

 53. Politicki svesni

  (Za “Srpsko Sarajevo”) Dnevni list “Alo” (4.5.2011.) pise o tome ko je izdavao pasose teroristima i ko su oni bili(=Vehabije, saveznici US, a ne Irana):
  “Osama bio kod Alije 1994.

  Osama bin Laden sreo se s liderom bosanskih muslimana Alijom Izetbegovićem u Sarajevu 1994, što najbolje govori o tome da su prsti njegove terorističke organizacije bili upleteni i u građanski rat u BiH. Novinari austrijskog magazina „Špigl“ slučajno su naleteli na Bin Ladena u Sarajevu, a on im je pošto im je dao posetnicu rekao da „u Bosnu dovodi muslimanske dobrovoljce te da ima pasoš BiH“. Ambasada BiH u Beču je izdala pasoš Bin Ladenu 1993, a skandal povodom toga je izbio nakon terorističkih napada Al Kaide na Njujork i Vašington 11. septembra 2001.”

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *