Srpsko pitanje u Crnoj Gori

Piše Rajo Vojinović

Samo jasnim nacionalnim razdvajanjem Crnogoraca i Srba moguće je obezbijediti opstanak Srba na tom prostoru i crnogorski ideološki projekat učiniti dugoročno neodrživim

Naša intelektualna elita, čast rijetkim izuzecima, nakon raspada Jugoslavije tumara po ruševinama dva prethodna vijeka srpske istorije šireći komemorativno-defetističku psihologiju. S jedne strane, ona još uvijek robuje ideološkim stereotipima minulih vremena, a s druge strane, njen značajan dio se denacionalizuje i šićardžijsko-konvertitski prilagođava politici globalnih centara moći. Kod nas Srba se iz javne svijesti, naročito u intelektualnim krugovima, bezmalo izgubio osjećaj lične odgovornosti za opšte dobro. Među srpskim intelektualcima sve je manje Kočića, da u najtežem trenutku saopšte vjeru u nacionalnu ideju: „Gore nad nama srpsko je nebo/ Na njemu srpski sjedi Bog/ Oko njeg Srbi anđeli stoje/ Dvore Srbina Gospoda svog“.

Romantičari iz Vojvodine, a među njima posebno Laza Kostić Kostić – zaneseni dalekim ehom crnogorskih bojeva s Turcima, koji su za njih bili dostojni pjesničke hvale i prekora obrenovićevskoj Srbiji što ne čini „juriš za brata svog“ - zaslužni su što je stvoren mit o Crnoj Gori kao Srpskoj Sparti

ROMANTIČARSKI MIT O CRNOJ GORI
U epohi nacionalnog romantizma stvoren je mit o Crnoj Gori kao „Srpskoj Sparti“. Njegovi tvorci su naši romantičari iz Vojvodine, koja je, kao što znamo, tada  bila u sastavu Austrougarske monarhije. Radičević, Zmaj, Jakšić, Kostić… ko će ih sve pobrojati! To se događalo u periodu kada su Srbijom vladali Obrenovići, koji su, s jedne strane, bili sve samo ne romantičari i koji su, s druge strane, u spoljnoj politici bili okrenuti Austriji. Naši pjesnici iz „Srpske Atine“ stoga nijesu imali povjerenja u  Obrenoviće. Isto kao što i mi danas ne vjerujemo zvaničnom Beogradu koji vodi politiku dodvoravanja onima što su nas bombardovali i što i dalje nemilosrdno gaze po našim nacionalnim interesima. Obrenovići, opet, nijesu mogli imati oslon na Rusiju iz prostog razloga što je ruska politika na Balkanu u to vrijeme bila probugarska, što je direktno ugrožavalo srpske nacionalne interese u Staroj Srbiji. Knjaževina Crna Gora je, međutim, sve do Majskog prevrata i dolaska Petra Karađorđevića na presto, bila naslonjena upravo na Rusiju. Sanstefanski mirovni ugovor, potpisan u korist Bugara, a na štetu Srba, čija korekcija je obavljena na Berlinskom kongresu kada su i Srbija i Crna Gora stekle međunarodno priznanje, pokazao je svu složenost međunarodne pozicije Srbije toga vremena.
U takvim okolnostima Crna Gora je srpskim romantičarima iz Vojvodine bila logična inspiracija. S njom nijesu imali fizičkog dodira u mjeri koja bi im otkrila svu njenu suštinu i njenu vancivilizacijsku golotinju, pa ju je daleki eho njenih bojeva s Turcima činio dostojnom njihove pjesničke hvale i prekora obrenovićevskoj Srbiji što ne čini „juriš za brata svog“. Srpski romantičari su Crnu Goru tada okovali u zvijezde. Ona je za njih bila „ponosito st’jenje“, „pokosovski zbjeg“, „srpske krune drago kamenje“. Lovćen je postao „Olimp Srpstva“, a Crnogorci „zatočnici kosovske misli“. I taj površni romantičarski stereotip kod naše intelektualne elite traje do naših dana. Naši intelektualci danas se čude šta se to desilo sa „Srpskom Spartom“, kako je moguće da se ona odriče Kosova i predaka, srpskog jezika i ćirilice, kako je moguće da je Srpska Crkva na njenom tlu izložena gonjenju? Njihov odgovor na ta pitanja je isuviše površan i on glasi: uzrok je Đukanovićeva vlast, koja je korumpirana i ucijenjena od strane svjetskih moćnika. Problem je, nažalost, mnogo dublji. Takva Đukanovićeva vlast nije uzrok nego je posledica.
Valjalo bi se zamisliti nad činjenicom da najznačajniji Srbi tih vremena iz crnogorskog najbližeg okruženja nijesu nimalo romantičarski doživljavali Crnu Goru i Crnogorce. Stefan Mitrov Ljubiša, na primjer, kad piše o Crnogorcima, piše o njihovoj krađi i prekrađi crkvenih zvona po Paštrovićima. Arhimandrit Nićifor Dučić je proglašenje Crne Gore za knjaževinu 1851. okarakterisao riječima: „Eto nove nesreće srpskome narodu!“ Nekoliko decenija kasnije Jovan Dučić je o svom trošku u Trebinju podigao spomenik Njegošu, ali u njegovim djelima nećete naći ni slova u slavu Crne Gore. To nije slučajno. Nijedan Bokelj, nijedan Hercegovac, nijedan Paštrović niti Brđanin nije ostavio pisani trag o Crnoj Gori i Crnogorcima koji bi bio podudaran sa stavovima srpskih romantičara iz Vojvodine. Jedan od rijetkih znamenitih Srba koji je zapazio tu činjenicu i javno o njoj progovorio jeste Miloš Crnjanski.

I sam Njegoš, koji je „Gorskim vijencem“ „prestvorio kosovsku legendu i Kosovo popeo za još jedno nebo“, ostavio je pisane tragove o plemenskom zlu crnogorskom

O Crnoj Gori i Crnogorcima niko nije objektivnije pisao od Svetog Petra Cetinjskoga. „Vi ste od Boga odstupili i straha božija izgubili, vi ste grehotu i sramotu zaboravili, vi za dušu i poštenje ne mislite, vi se ne možete krvi bratske nasititi, vaša slava, vaše poštenje, vaša pohvala i dika i vaše junaštvo stoji u vašu domaću rat i neslogu, u koju svoju najvišu sreću i radost nahodite“, pisao je cetinjski čudotvorac Katunjanima maja 1822. godine uz gorki zaključak da „istini i pošten čovjek ne ima među ovim narodom mjesta“. Ovim tonom pisane su sve njegove poslanice. Da bi razumjeli šta se danas događa sa Crnom Gorom neophodno je dati pošten odgovor na sledeće pitanje: Jesu li ovi ljudi kojima se na ovakav način obraćao Sveti Petar Cetinjski bili bliži razbojnicima, ili zatočnicima kosovske misli? I sam Njegoš, koji je „Gorskim vijencem“ „prestvorio kosovsku legendu i Kosovo popeo za još jedno nebo“ (M. Bećković), ostavio je pisane tragove o plemenskom zlu crnogorskome. Tako on u pismu proti Georgiju Nikolajeviću iz 1850. piše o posledicama crnogorske izopštenosti iz civilizacije: „Ta svešteni edem da je ovakva sudbina postigla, bi se već zla prepunio i zlom otrovao. Crnu Goru je svakojako zlo pratilo, u njoj malo poprijed nije smio ni Evropejac svobodno ući, nego su se krijući uvukovali, kao što se kradom uvukuju po konopima u brodove trgovačke evropejski pacovi te se preseljavaju iz Evrope u Ameriku… Crna Gora je samo zlo kako je zli narok goni, i ja koji sam njen sin ne mogu joj ime proizreći što se neću zgroziti“.

Njegošev naslednik Danilo odgovoran je za stvaranje crnogorske nacije. U cilju realizacije te svoje namjere ovaj knjaz nije birao metode. Počeli su krvavi progoni neistomišljenika i zatiranja čitavih bratstava i porodica

ZATIRANJE SRPSKOG IDENTITETA
U takvoj, dakle, Crnoj Gori Njegoševom nasledniku Danilu je godinu dana kasnije palo na pamet da pravi državu i da se proglasi za svjetovnog vladara. Uzalud ga je narodni pametar Sula Radov upozoravao: „Gospodare, što će brod u kamenicu“? I to je, a ne  komunistička revolucija (kako to stereotipno misli naša intelektualna elita), bio ključni trenutak u stvaranju crnogorske nacije.     U cilju realizacije te svoje namjere Zeko Maniti (tako su knjaza Danila zvali podanici) nije birao metode. Počeli su krvavi progoni neistomišljenika i zatiranja čitavih bratstava i porodica. I danas se u Crnoj Gori dobro pamte njegovi zločinački pohodi na Kuče i Bjelopavliće, kao i zatiranje bjelopavlićkog bratstva Kadića, u režiji njegovog brata vojvode Mirka Petrovića. Marko Miljanov je u djelu „Pleme Kuči u narodnoj pjesmi i priči“ zapisao kako su kučki nevoljnici polovćenskim ubicama koji su im klali starce, žene i djecu u kolijevkama, dovikivali iz zbjegova: „Ne udri brata Srbina, Crnogorče, crn ti obraz ka ti i jest, mimo braće“. Vasojevićki vojvoda Miljan Vukov Vešović, piše 12. decembra 1870. kraljevskom namjesniku u Srbiji Jovanu Ristiću: „Knjaz opravdano sumnja i drži da sam ja most između Srbije i Crne Gore“. Isti taj knjaz, i kasnije kralj Nikola, gonio je stanovništvo novopripojenih teritorija da nosi crnogorsku dvorsku nošnju sa kapama na kojima je pisalo N. I (Nikola Prvi), da „zbore“ podlovćenskim katunskim govorom, a Srpsku gimnaziju u Pljevljima, osnovanu pod turskom okupacijom 1901. je odmah, nakon uspostavljanja crnogorske vlasti 1913. preimenovao u Kraljevsku crnogorsku državnu gimnaziju. Sintagmu „terazijski Crnogorci“, koju danas obilato eksploatišu Đukanović i njegovi ideološki saborci u Podgorici, prvi je upotrebio upravo knjaz Nikola u vrijeme tzv. „Bombaške afere“s početka dvadesetog vijeka. Šta je sve to, ako nije utjerivanje crnogorske posebnosti u odnosu na ostale Srbe?
Istina, ta danilovsko-nikolinska državotvornost jeste bila utemeljena na  srpskom narodnosnom osjećanju, ali isto tako i još više na ideologiji podlovćenskog nadsrpstva, koja je oblikovana upravo na matrici srpskog nacionalnog romantizma iz Vojvodine. Cilj je bio obezbjeđivanje prednosti za cetinjski u odnosu na beogradski dvor, u trenutku neminovnog ujedinjenja Srba u jednu državu. Zbog toga je Nikola stalno govorio da Crna Gora ima istorijsko pravo na „prvjenstvo u Srpstvu“. Tu ideologiju, koja je kasnije prerasla u mentalitetsku osobinu značajnog dijela stanovništva Crne Gore, najbolje je definisao Milovan Đilas u romanu „Crna Gora“ sledećim riječima:  „Srbin sam Crnogorac. Srbin sam jer sam Crnogorac. Nijesam Crnogorac što sam Srbin, nego Srbin što sam Crnogorac. Mi Crnogorci, mi smo so Srpstva“. A pošto su so Srpstva, to onda logično znači i da moraju biti povlašćeni u Srpstvu, štaviše da je njihovo neotuđivo pravo da vladaju Srpstvom! To je bila suština ideologije cetinjskog dvora – interes lične vlasti iznad svake realnosti. Kakva pretencioznost, kakva megalomanska ambicija! Nijesu, dakle, Crnogorci sami po sebi bili nosioci kosovskog zavjeta, nego su takvi bili zbog toga što je u datom istorijskom trenutku tako htio njihov Gospodar. Jer, Crnogorci se, budući da nikad u istoriji nijesu uspjeli da uspostave građanski sistem vrijednosti, bez Gospodara ne mogu ni zamisliti. Zato se nikad u crnogorskoj istoriji nije desila smjena vlasti na izborima. Ta psihologija  lako se u naše vrijeme, uz podrazumijevajuću pripomoć inostranih centara moći, pretvorila u svoju suprotnost. Od nadsrba do antisrba – to je putanja istorijskog klatna današnjih crnogorskih konvertita.
1918. naši preci su samovoljno ukinuli crnogorsku državu, zbog toga što im je istorijsko iskustvo nedvosmisleno pokazalo da je crnogorska državotvorna ideja – ideja civilizacijske nemoći. Ta Crna Gora nije, prije svega, imala ekonomsku podlogu državnog suvereniteta, pa se kao takva zaista i pokazala kao „brod u kamenicu“. Samim tim ona nije mogla imati odgovore na ključna civilizacijska pitanja toga vremena. Ona je bila zaostala i totalitarna tvorevina, bez institucija, osuđena na civilizacijsko nazadovanje. Sve to je, a ne nikakva „beogradska velikosrpska zavjera“, dovelo do njenog urušavanja. Uostalom, sve to se jasno vidi iz teksta odluka Podgoričke skupštine. Takva civilizacijska nemoć ideje cetinjske državotvornosti učinila je nemogućim i proces prirodnog formiranja crnogorske nacije, pa je njeno oblikovanje u dvadesetom vijeku, iz svima znanih razloga, nastavljeno revolucionarnim komunističkim nasiljem obnavljanja iste takve Crne Gore, sa snažnim i beskompromisnim otklonom od vjekovne srpske integralističke tradicije. Pasja groblja i Zidani mostovi su logičan nastavak utjerivanja crnogorske posebnosti iz vremena Zeka Manitoga. Logičnu kulminaciju tog nasilja doživljavamo danas, kada je crnogorska država krenula u proces konačnog uobličavanja crnogorskog na bazi brutalnog zatiranja srpskog identiteta, po obrascu: crnogorska država-crnogorska nacija-crnogorski jezik-crnogorska crkva.

„Srbin sam Crnogorac. Srbin sam jer sam Crnogorac. Nijesam Crnogorac što sam Srbin, nego Srbin što sam Crnogorac. Mi Crnogorci, mi smo so Srpstva“: Milovan Đilas u romanu „Crna Gora“

DINARSKI KOZARI I NOVOCRNOGORCI
Dobra je, ali bojim se i parolaška, poruka predsjednika naše matične države da Srbija treba da bude lider u regionu. Srbija zaista može da bude lider u regionu, ali to nikako ne može biti sve dok bude vodila ovakvu politiku prema srpskom narodu van njenih granica. Regionalnu snagu Srbiji danas mogu dati jedino Srbi van njenih granica, jer samo preko njih u ovakvim okolnostima ona može ostvarivati snažan regionalni uticaj. Postojanje Republike Srpske, kao i trećine stanovništva srpske nacionalne pripadnosti i dvotrećinski većinske srpske jezičke zajednice u Crnoj Gori, samo po sebi znači da Srbija drži ključ regionalne stabilnosti u svojim rukama. Srpski potencijal u nametnutom crnogorskom državnom okviru, kao što pokazuju ove brojke, izuzetno je veliki, ništa manji od srpskog potencijala u nametnutoj BiH. Odrekne li se, ne daj Bože, Srbija svoga naroda u Crnoj Gori i Republici Srpskoj, ni sama neće imati budućnosti. U toj varijanti nastaviće se dalje komadanje srpskih etničkih teritorija i svođenje Srbije na nekadašnji beogradski pašaluk. Takva Srbija bila bi beznačajna i nemoćna državna tvorevina. I u toj priči leži istorijska odgovornost naše intelektualne elite. Stoga je po našu nacionalnu budućnost mnogo opasna priča istaknutog člana SANU, koji Srbe van sliva tri Morave posprdno naziva dinarskim kozarima. Na taj način on liječi njegove golootočke frustracije i srpsko ime svodi na Pomoravlje. Iako ima istine u njegovim tvrdnjama da su dinarski Srbi u dvadesetom vijeku nanijeli mnogo problema Srbiji, ništa manju važnost od te istine nema činjenica ko tu istinu saopštava. Nijesu li ti Dinarci bili njegovi ideološki istomišljenici, saborci i drugovi? Ne bi li onda bilo logično da je on bio njihov protivnik, a ne saborac i jednomišljenik? Bog nam je svjedok, ne voli on Pomoravlje više od bilo koga od nas ovdje prisutnih. Njegovi lični životni porazi su nažalost i naši nacionalni porazi, pa bi bar zbog naših potomaka bilo dobro da on i njemu slični konačno priznaju da su poraženi i da se suoče sa svojim ideološkim zabludama. Zar primjer Crne Gore najbolje ne pokazuje kuda vodi odlazak iz jedne u drugu krajnost?
Milo Lompar, profesor na Filološkom fakultetu u Beogradu, u nedavnom intervjuu Srpskom radiju iz Podgorice govorio je o zatiranju srpskog jezičkog identiteta u Crnoj Gori i tom prilikom kazao da „Srbi više ne nose odgovornost za Crnu Goru. Žao mi je što je to tako, ali to su činjenice i posledica istorijskog ishoda“. On potpuno opravdano donosi sud da „ne treba ulaziti u prava drugih. Prava drugih su njihova. Oni treba o njima da brinu i to nije srpska briga. Srpska briga je da Srbi brinu za sebe“. Lompar je tada rekao i ovo: „Važno je da se univerzalizuje problem. Vrlo često će to političari izneveriti – takav je posao političara. Oni su predviđeni da izneveravaju ono što u njih ulažemo, ali pitanje treba neprekidno obnavljati“. Upravo tako: srpska intelektualna elita, ne samo u Crnoj Gori nego na svesrpskom prostoru, srpsko pitanje u Crnoj Gori mora postaviti na ovaj način i samim tim izvršiti pritisak na našu političku elitu da isto to pitanje postavi na isti način. A da bi se to desilo, prethodno je potrebno da ona prevrednuje više nego površne pseudoromantičarske sudove o Crnoj Gori i njenoj prošlosti, da ih oslobodi nikolinsko-đilasovskih ideoloških okova, da shvati da je cijepanje naroda u Crnoj Gori na dvije antagonizirane nacionalne zajednice, srpsku i crnogorsku, rezultat istorijskog procesa, te da Srbi u Crnoj Gori danas žive pod okupacijom svoje dojučerašnje braće i da im prijeti nasilna asimilacija. Samo jasnim nacionalnim razdvajanjem te dvije zajednice moguće je obezbijediti opstanak Srba na tom prostoru i crnogorski ideološki projekat učiniti dugoročno neodrživim. Besplodna citatologija istorijskih izvora,  koji pokazuju da su svi Crnogorci prije 1945. bili Srbi i ubjeđivanje današnjih Crnogoraca da su i oni Srbi, ideolozima novocrnogorstva samo daje dodatni zamah, daje im alibi kako mi Srbi, eto, ugrožavamo njihovu nacionalnu samobitnost. Njih u ovom slučaju istina ne zanima. To je jednako jalov posao kao što bi bio jalov posao ubjeđivanje Bošnjaka da su i oni Srbi.

31 коментара

 1. Prognani Srbi iz Hrvatske traže pomoć EU

  BEOGRAD – Predstavnici izbegličkih udruženja i zavičajnih klubova Srba iz Hrvatske potpisali su danas peticiju kojom od organa i institucija EU traže da ne dozvole zatvaranje Poglavlja 23. o ljudskim pravima i prijem Hrvatske, dok ne reši statusna, imovinska i druga stečena prava izbeglih i prognanih Srba.

  U ime 404.000 prognanih i izbeglih Srba iz Hrvatske peticiju su potpisali predstavnici više desetina udruženja okupljenih u Koaliciju i Asocijaciju, krovne organizacije koje su i pokrenule ovu akciju.

  Prvi put, njima su se pridružili i predstavnici drugih organizacija Srba poreklom iz Hrvatske koji ni 15 godina po okončanju oružanih sukoba ne mogu da ostvare imovinska i druga prava u Hrvatskoj.

  U dokumentu se apeluje na EU da ne potpiše ugovor o pristupanju sa Vladom u Zagrebu, dok Hrvatska ne prestane sa diksriminacijom i “ne dostigne evropske standarde u poštovanju statusnih, stanarskih i drugih imovinskih i stečenih prava” svojih građana srpske nacionalnosti.

  Peticija sa ovim zahtevima, uz pismo o namerama, u kojem će detaljnije biti objašnjena sva otvorena pitanja Srba iz Hrvatske, biće upućena ambasadama 27 zemalja članica EU, Evropskoj komisiji, Savetu Evrope, Evropskom parlamentu, OEBS-u i UNHCR-u.

  U peticiji se traži sveobuhvatno, trajno i pravično rešenje 12 otvorenih pitanja Srba iz Hrvatske i to na načelu jednakopravnosti i u skladu sa međunarodnim ugovorima koje su prihvatile vlasti u Zagrebu.

  Prognani i izbegli Srbi iz Hrvatske zahtevaju: povratak uzurpirane pokretne i nepokretne imovine, kao i obnovu imovine uništene u ratu i terorističkim akcijama i njeno vraćanje u pređašnje stanje.

  Zahtevaju, takođe, pravičnu naknadu za uništenu, oštećenu i nestalu pokretnu i nepokretnu imovinu, povratak oduzetog stanarskog porava ili pravičnu naknadu bez ikakvog uslovljavanja i ograničavanja.

  Za povratnike koji su pristali na Program stambenog zbrinjavanja, traže da im se omoguće isti uslovi otkupa kao ostalim građanima.

  Pored toga, srpski prognanici i izbeglice iz Hrvatske zahtevaju isplatu zaostalih penzija i konvalidaciju radnog staža stečenog 1991/95. (za vreme bivše RSK) uz priznate doprinose.

  Prema peticiji, ne nameravaju da odustanu ni od zahteva za isplatu devizne i dinarske štednje i novčane naknade za to što im nije bilo dozvoljeno učešće u privatizaciji kao drugim građanima Hrvatske.

  Prognani Srbi zahtevaju i reviziju presuda za ratne zločine donetih u odsustvu okrivljenih, pošteno i ujednačeno procesuiranje ratnih zločina i prestanak etnički motivisanih suđenja, a insistiraju i na brzom završetku procesa ekshumacije i identifikacije nestalih osoba.

  Predsednik Koalicije izbegličkih udruženja u Srbiji Miodrag Linta najavio je da će ovi dokumenti biti poslati i nadležnim organima Srbije, kao i vodećim ličnostima i predstavnicima Srba u Hrvatskoj od kojih očekuju da podrže i pomognu njihovu realizaciju.

  On je podsetio da je Hrvatska 30. juna ove godine dobila saglasnost od EU da otvori pregovaračko Poglavlje 23. o uspostavljanju evropskih standarda u oblasti pravosuđa i temeljnih ljudskih prava.

  “To je učinjeno, a da rešenje naših pitanja uopšte nije bilo predmet razgovora između Unije i Hrvatske”, istakao je Linta.

  On je ukazao da vlasti u Zagrebu procenjuju da će Poglavlje 23. biti zatvoreno u februaru ili martu, pregovori završeni u junu, a potom i potpisan ugovor o pristupanju Hrvatske Evropskoj uniji.

  “Time bi rešenje naših problema bilo svedeno na nulu”, rekao je on i objasnio da je cilj peticije i pisma o namerama da to spreči.

  Predsednik Asocijacije izbegličkih i drugih udruženja Milojko Budimir je ocenio da su srpski prognanici ponovo izigrani kada je otvoreno Poglavlje 23. o ljudskim pravima.

  On je naveo da vlasti u Zagrebu, sada planiraju novi rok od šest meseci u kome povratnici mogu podneti zahtev za stambeno zbrinjavanje.

  Podsetivši da su svi rokovi odavno probijeni, on je istakao da program zbrinjavanja ne može biti zamena za oduzeta stanarska prava, kuće i uzurpirana imanja i poručio: “Ne trebaju nama nikakvi novi rokovi, niti humanitarna pomoć, već samo da nam se vrati ono što je naše”.

  Srbima prognanim iz Hrvatske nezakonito je oduzeto oko 42.000 stanova, a vrednost njihove uništene, opljačkane i uzurpirane imovine procenjena je na oko 30 milijardi evra.

 2. Europska unija i Amerika centar sotonizma na sve načine želi uništiti srpski narod nesmemo to dozvoliti.Ući u savez sa Rusijom jedini je garant da će srpski narod preživeti. Najbolji Srbin kojeg sada imamo je Dodik drugo su sve nesrbi, petokolonaši i vazali zapada . Srpski se narod treba pokazati zrelim , ljubavlju i potomstvom osigurati našu Republiku Srpsku , Srbiju, Vojvodinu , Srpsku Crnu Goru i staru Srbiju ( Makedonija ) kao trajnu državu Srpskog naroda.Srpski narod mora naučiti lekciju od šiftara “ čije su ovce onoga je i livada “ niskim natalitetom jedincima i sa dvoje dece gubimo teritoriju za teritorijom i to će se nastaviti. U Hrvatskoj delom zbog proterivanja ali puno većim delom zbog izumiranja izgubljen je srpski teritorij i ljudstvo. Nekada su Srbi bili 30 % hrvatske. To piše u hrvatskim novinama Gospodarski list a danas ? Samo hrpa nemoćnih bakica i dekica bez potomstva. Kosovo smo isto tako izgubili kao i Makedoniju. U Crnoj Gori Srbi prizovite se pameti i svaki par minimalno petero dece i nedajte se. Republika Srpska će kao i Kosovo i Hrvatska biti izgubljena baš zbog velike površine a premalog broja srba. BH federacija na istoj površini godišnje ima oko 25.000 beba a Srpska od 10.000 do 11.000 i sve je jasno da bi zadržali taj teritorij moramo imati minimalno beba kao i druga polovica države. U Vojvodini isto tako Srbi treba da puno više rađaju jer samo ako brojčano ojačaju mogu spriječiti secesiju. Znači ako si rodoljub, srbin, srpkinja prihvatite se ljubavi i pobjedimo neprijatelje njihovim oružjem visokim NATALTETOM.

  1
  1
 3. Za Srbina koji je kao prošao Ljepu njihovu sa srpskom zastavom.Teška laž da je lagodno sam vozio Hrvatskom sa srpskom zastavom Gebelsova propaganda .Ubili bi ga HSP-ovci ako ne i ostali.Ovaj HSP-ov Danijel Srb je prekršteni Srbin kakovih je puna Hrvatska a ti su najglasniji i najradikalniji prema Srbima. Mrze ono od čega su se zbog svog kukavičluka odvojili pa sad veličaju tuđu vjeru i narod misleći da su nešto postali. Imate bezbroj primjera Severina Vučković katolkinja a 98 % Vučkovića u Hrvatskoj pravoslavni Srbi. Ili Popovići , Jovići, Petrovići, Zorčići, Manojlovići, Putnikovići itd. Sve Srbin do Srbina a sad Hrvati i katolici ustvari ulizice koje pravi Hrvati cjene manje od poštenog Srbina. Dovoljno je baciti pogled na fejs što srpskije prezime to veći Hrvat. A grkokatolici sa Žumberka su čisti srbi kojima je vjera grkokatolička bila samo usputna stanica za prelazak na katoličku. Pogledajte grkokatoličku svetinju u Pribiću ili u Zagrebu totalno neodržavano , devastirano i zapušteno . To nam dovoljno govori o daljnjoj namjeri i jedinoj da se iz grkokatolicizma pređe u čisti katolicizam i da se Srbi pretvore u velike Hrvate kod većine hrvatskih srba to je uspjelo a uspijeva i dalje jer Srbija niti najmanje ne štiti svoju manjinu u Hrvatskoj.

 4. O naftovodu kroz Srbiju
  Što nebi krak naftovoda išao iz Srbije u Republiku Srpsku ako nas već Rusi smatraju braćom pa se iz Srpske ovajali Kraci za Hrvatsku i Sarajevo ? To bi znatno ojačalo Republiku Srpsku i Rusi bi dokazali da ne pričaju prazne priče. Hrvati su naftovod odbijali do zadnjega i sad im Rusi ne smiju dozvoliti da biraju. Ali pošto su Rusi i Srbi najnaivniji narodi i ništa nisu naučili iz niz poraza ništa me ne može iznenaditi.

 5. Ovaj clanak je provokativan i zasluzice vecu paznju.
  Kao Crnogorcu, Vojinovicev tekst mi je od vanrednoga interesa. Moj otac, koji je bio clan te “Velike Narodne Skupstine” koja je proglasila ujedinjenje sa Srbijom, bi se bio potpuno slozio sa ovim Vojinovicevim :
  “Jer, Crnogorci se, budući da nikad u istoriji nijesu uspjeli da uspostave građanski sistem vrijednosti, bez Gospodara ne mogu ni zamisliti”
  Njegova, i tadasnje omladine na celu sa Markom Dakovicem i Lazarom Damjanovicem, je bila da se razbije to nase prokletstvo ujedinjenjem sa jednom stvarnom drzavom. Kako je ispalo, komunisti su imali sasvim druge namjere i -upropastili tu ideju.
  Nikad nijesam doznao tekst deklaracije te Narodne Skupstine. Ako ga neko od citalaca ima, zamolio bih ga da mi ukaze link gdje bih ga dobio (zahvaljujem se unaprijed).

 6. Nemanja Kusturica

  Muslimanima Bosne a i Kosova bih poručio većina nas smo poreklom pravoslavni Srbi samo su naši preci pod PRITISKOM primili Islam. Sad je normalno da se vraćamo svojoj veri pradedovskoj pravoslavnoj kad pritiska nema . Najbolje rešenje za ceo Balkan.

 7. Prvo bjehu ljudi i junaci pa sinovi ljudi i junaka i tako dalje pise Beckovic ,lijepo je citati istoriju narocito ako je istinita a mi kao narod nijesmo bas spremini da se mnogo suocavamo sa istinom a istoriskom narocito.
  Niko tako ne voli diktatore kao nas narod pa i nije cudo sto su pojedini vladali i preko pedeset godina ka Crnogorski Knjaz i kasnije Kralj Nikola I.Ispjevane su pjesme o njegovom junastvu i “cojstvu” a posto je bio izuzetno ruzan covjek njegovu suprugu su proglasili ljepoticom dakle sve naj.Koliko je neduznih glava skinuo to znaju oni koji su bili u njegovom okruzenju a najvise su ga obozavali oni koje je najvise terorisao i proganjao.Za vrieme njegove vladavine sto se moze vidjeti u dopisivanju izmedju Vuka Karadzica i Vuka Vrcevica crnogorci znaci oni iz Katunske Nahije su uglavnom pljackali po primorju hranu a najlakse je bilo ukrasti vola ili kravu to su najvecim dijelom radili po Grblju i to proglasili za obicaj, da momak ako se hoce zeniti mora da ukrade vola iz Grblja.
  Tako je jednom prilikom prijed Prvog Svjetskog Rat ujak kralja Nikole isao u pohode u Grbalj za snabdijevanje hrane ili bolje reci u kradju ,a to se desilo u Gornjem Grblju selo Pelinovo iz kojeg je i pisac ovih redova.Pelinski Most i Velji Mlin tako se nekad zvalo danasnje mjesto Radanovici u kojm su iza prvog rat porodica Radanovic ogradila PRVU KUCUI pa se to mjesto i danas tako zove medjutim za ovu pricu to nije vazno koliko je vazan Velji Mlin koji je danas kafana sa istim nazivom.Dakle Velji mlin kojih je na tom podrucju bilo dosta, a Gbelj je bio za taj dio jedan od vaznijih proizvodjaca hrane.Mlin je radio i danju i nocu tako je jednom prilikom starom Voin Djukic kada je isao da pusti vodu iz jaze vidio svijetlo u stvari ferao na krovu svoje kuce u Pelinovu koja je nesto izvise vazdusne linije oko 800 metar,brzo je ostavio meljavu i sa svoim rodjakom koji mu je pomagao u poslu potrcao da spasi sta se spasiti moze ,posto je predpostavio o cemu se radi.Kada je dosao kuci u selo Pelinovo lopovi su vec bili obavili posao ali nijesu daleko umakli tako da su ih pristigl izvise crkve Svetog Djordja to se mjesto zove Latkov Krs nekih 300 metara od kuce ,uhvatili su ujaka Kralja Nikole Martinovica i svezali mu rep od vola okolo vrata i tako je ovaj kradljivac zavrsio zivot.Medjutim ovdje se prica ne zavrsava slijedi osveta koja se desila godinu ipo iza ovog dogadjaja a desilo se tako sto su pri povratku iz Kotora crnogorci cekali u zasjedu kod Przicinih kuca to je danas povise tunela u Kotor nekad se islo starim putem,posto je Joko Djukic isao sa jos dvoicom iz Kotora naravno pjeski ovi su da bi bili sigurni jednog od dvoice pratioca Joka Markova Djukica podplatili tako da je Przica kad su se primakli oznacenom mjestu da bi dao signal napadacima upitao Joka ” a Joko kao ono bjese” sto je bila lozinka i znak za napad,oni zapucase bilo ih je troica i smrtno rane Joka Markova Djukica koji onako smrtno uspje jednog da pogodi i rani a oni drugi se razbjezase ,Joko Markov je nakon dva ili tri dana umro od zadobijenih rana.Medjutim tu prici nije kraj,ona se nastavlja kada se crnogorska vojska spremala ds odstupa i prilikom postrojavanja na Obilica Poljanu Kralj Nikola se rukovao i darivao savkog vojnika zlatnim Napoleonom,posto mi iz primorja nijesmo imali drzave nego smo bili u satva Austrougarske Monarhije dobrovoljci su isli u Crnogorsku iSrpsku Vojsku,tako je prvi rodjak od Voina Djukica Djuro Novakov Djukic sa jos jednim svoim Djukicem otisao da odstupa sa Crnogorskom Vojskom ,prilikom rukovanja upita ih Kralj nikola a vi junaci odakle ste oni odgovorise iz Grblja a odakle iz Grblja oni rekose selo Pelinovo a kao se zovete Djukici odgovorise oni kralj produzi dalje bez pozdrava i Napoleona.
  ovo je samo jedan od priloga za istoriju koju niko ne pise ali je narod zna,pa neko drugom prilikom o pljackama po Grblju crnogorske vojske u Prvom Svjetskom Ratu i ljubavnim avanturama mladog knjaza sa Andjom Sopta i drugim stvarima koje se ne zaboravljaju iako nijesu zapisane .

  1
  1
 8. Nastavi li Srpski narod ovako neće nam trebati niti Beogradski pašaluk sve naše bit će Velika Albanija.Srpski se narod treba pokazati zrelim , ljubavlju i potomstvom osigurati našu Republiku Srpsku , Srbiju, Vojvodinu , Srpsku Crnu Goru i staru Srbiju ( Makedonija ) kao trajnu državu Srpskog naroda.Srpski narod mora naučiti lekciju od šiftara “ čije su ovce onoga je i livada “ niskim natalitetom jedincima i sa dvoje dece gubimo teritoriju za teritorijom i to će se nastaviti. U Hrvatskoj delom zbog proterivanja ali puno većim delom zbog izumiranja izgubljen je srpski teritorij i ljudstvo. Nekada su Srbi bili 30 % hrvatske. To piše u hrvatskim novinama Gospodarski list a danas ? Samo hrpa nemoćnih bakica i dekica bez potomstva. Kosovo smo isto tako izgubili kao i Makedoniju. U Crnoj Gori Srbi prizovite se pameti i svaki par minimalno petero dece i nedajte se. Republika Srpska će kao i Kosovo i Hrvatska biti izgubljena baš zbog velike površine a premalog broja srba. BH federacija na istoj površini godišnje ima oko 25.000 beba a Srpska od 10.000 do 11.000 i sve je jasno da bi zadržali taj teritorij moramo imati minimalno beba kao i druga polovica države. U Vojvodini isto tako Srbi treba da puno više rađaju jer samo ako brojčano ojačaju mogu spriječiti secesiju. Znači ako si rodoljub, srbin, srpkinja prihvatite se ljubavi i pobjedimo neprijatelje njihovim oružjem visokim NATALTETOM.

 9. Поткрепљено, јасно и лепо господин Војиновић и прошли пут, али и овај пут(мало ублажено!) каже. Не може се бити полутан , час вино час вода, час Србин час Црногорац(монтенегриста), што је често пракса. Или си Србин или ниси. Оваква пат позиција одговара миловцима да врше пропаганду, уцене и притиске да преведу Србе у нову нацију. Имали смо пример Килибарде(великосрбина) који је “часно” и “поштено” променуо нацију, инереса ради.
  Једино , трајно решење је да се зна ,ко је ко!
  п.с. врло је занимљиво образложено и тачно запажање господина Војиновића, да ове поделе не датирају од последњих пар деценија.

 10. Zanimljivo sto kaze Nikola Zec, ali malo nevjerovatno. Kralj Nikola je bio tirjanin,tacno, ali “ruzan”?. Pa ,postoje njegove fotografije kao i one od njegove kraljice Milene, koje cisto demantuju Zeca. Ovo, da su Martinovici krali volove po Grblju, izgleda kao zabavno, iako ne bas vjerovatno. Martinovici nijesu imali potrebu za to.

 11. Za Petra ,trebala bi masta velikog pisca i rezisera pa sve ovo izmislitu i sva ova mjesta nabrojati,sto se tice ljepote to je stvar licnog ukusa ,a sto se tice Martinovica ovdje je bila rijec o ujcevini ne o citavom brastvu,drugo ako sumnjate u moje iskaze postoje knjiga umrlihu gradjana u koje je ovo zapisano za vrijeme Austrougarske Monarhije mjesna kancelarija Radanovici koje su se pisale cirilicom i na srpskom jeziku a Austrougarska je bila okupaciona sila 100 godina.
  Danas zivimo u Republici Crnoj Gori gdje se prakticno zabranjuje srpski jezik i pismo a Crna gora kao drzava se po svemu ponasa gore nego Austrougarska koja je mora se priznati bila okupaciona i diktatorska ali nije cinjela ovo sto cini komunisticka republika Crna Goras i danas nezavisna Crna Gora.
  Gospodine Petre do sadas smo imali 17 raznih okupatora ali ovakvih pljackasa i primitivaca nijesmo jos imali ,jedino sto me umiruje je to da ce mo se i njih osloboditi jer drzava zasnovana na nemoralu kradji izdajstvu drogi i anti srpstu nemoze opstati iako se to nekome cini da je moguce,isti je tako Kralj Nikola mislio da ce biti kralj svijuh srba pa kada je doslo da se srpstvo brani napustio je Cetinje a slavu Crne Gore i srpstva spasio je Janko Vukotic na Mojkovcu a kraj ostao dozivotno zatocen od Francuske iako su komunisti sirili lazi da su mu Karadjordjevici zabranili povratak u Crnu Goru.Ako mislite da izmisljam narocito o zatocenju Kralja Nikole procitajte kniigu Dr Zivanovica Kraljevinja i knjezevina Crna Gora pa ce te naci neke stvari koje su vjerodostojne lutanja i mozemo reci izdajstva Kralja Nikole.
  Istorija se pise znate dobro kako ali ima i one koja nije napisana i kao sto znate ima istine iza istine,pobjednici pisu istoriju, ali samo istinita je vjerodostojna je prava,jedan vo manje ili vise nije tragicno samo sam htio navesti uslove zivota i u Crnoj Gori i na primorju ,manje hvale a vise istine svima nam treba sto se Crnogorske istorije tice u poslednjih sto godin JE CISTA LAZ I PROPAGANDA i iz nje se nemoze nista nauciti nego jedino primjer kako se ona ne pise a i to je poucno .Zivi bili i kraljevskoj porodici vratite on sto pripada u Crnoj Gori i ne samo njoj nego i svima onima kojima je republika Crna Gora otela i drzava Crna Gora otela a do danas nije vratila,pa kada se to pocne desavati mozda ce se ovaj ukradeni vo i zaboraviti ako ga se iko do danas sjeca sem par ljudi kojima je ova prica poznata a od mene slucajno publikovana.

  1
  1
 12. Za Nikolu Zeca,
  Nema potrebe da se osjecate uvrijedjeni, jer, sto se tice Crne Gore, potpuno se slazem sa vama. Ja tamo ne zivim vec decenijama godina, iz razloga koje vi dobro poznajete. Moja zadnja posjeta tamo, se desila prije nekih sest godina i kad sam doznao da je ta fukara priznala nezavisnost Kosova, donio sam odluku da se nikad vise tamo ne vratim. Izdali su sve za sto su se moji predci borili. Ja to ne oprastam. Pozdrav

  1
  1
 13. *kraljevskim* porodicama niko nista ne duguje, upravo su one stekle sve otimacinom i globom, takvo zlo nesme da se ponovi, i to je razlog razdora, reinkarnacija *monarhija*, koje cerece svaka svoje…!!

 14. Kraljevskim porodicama niko nista ne duguje,evo recimo jedan primjer :Dvorac u Miloceru je platila i gradila svojim novcem porodica Karadjirdjevic i to se zna, koliko mi je poznato nijesu nikom u Pastrovicima ostali duzni jer doskoro je bilo ljudi koji su bili svjedoci toga vremena i to znali.Medjutim posto su dosli “oslododioci” stvari su se izmijenile u citavoj Kraljevini Jugoslaviji koja je postala “sretno i zadovoljno drustvo” tako da tu srecu i zadovoljstvo i danas uzivamo i osjecamo,neki su iseljeni neki pobijeni a neki jednostavno ostavljeni na ledini,dok su se drugi uselili u tudje kuce dvorce, i za to je vjerovatno kriva monarhija.
  Moze covjke da se kriticki osvrne i na Petrovice i na Obrenovice i na Karadjirdjevice i da ubija ono sta su nam ostavili Nemanjici i pokusa sahraniti to je bilo i Crnoj Gori a nedavno procitah i u jednom selu u Srbiji,naravno nijesu nam dostupni arhivi kao Lunetu pa smo uskraceni za dobrocinstav i sve drugo stvari koje su nam “oslobodioci” donijeli do danas.To sve najbolje vidimo iz izjava “heroja” Jova Kapicica ali u neku ruku nije on ni tako los, prica covjek stabi uradio da je moga i ako bi mogao,sto su njegove zelje ostale neispunjene neka zali on i oni koji su njegovog misljenja.
  Najvise se nasmijem kada jedan komunista napada Cercila i krivi njega za neke neuspjehe il pogresne poteze u Jugoslaviji a istovremeno se jos uvjek kune Broz a hvali Stanjina.
  Naravno da se moramo zapitati dali oni ziv jos u 48 godini kada se islo u zatvor i za takve stavri koje nemaju nikakve veze ni sa Rusijom ni sa komunizmo,zadnja zrtva takve politike je moj preminuli mjestanin Savo S,kojega je policajac sa prezimenom Kankaras poslao u zatvor danas mislim da je ili je bio u skupstini grada Tivta Predsjednik Skupstine Opstine ili tako nesto . A sta je ovaj covjek uradio protiv drzave Jugoslavije mislim da je to bila 1989 godina ili 90,rekao je u kafani da mu se donese racun ispisan crvenim lapisom i za to je dobio 6 mjeseci zatvora i iz toga pravnog sistema je izrasla demokratska Crna Gora.Jos da dodam covjek u maldosti odbolovao djecju paralizi sto se dobro dalo primjetiti.Da je samo ovo zlocin komunisticke vlast ponavljam vlasti pa je dosta.
  Posto Lune vidim da imate dostupne arhive volio bih da mi kazete naravno ako znate iz tih vasih arhiva nesto o Sestoj Lickoj Brigadi i pokolju koji se desio u Teslicu i Majevcu gdje prosle subote Mitropolit Amfilohije i episkop Vasilije sahranise 23 posmrtna ostatka Kraljeve Vojske Otazbinskog rata 1941 – 45 poznata u narodu pod imenom Cetnici i da nijeste kojim slucajem tu bili prisutni.
  Ja sam licno razgovarao sa nekima koji su tu prezivjeli streljanje u stvari imali srecu da je u trenutku kada je bila spremna komanda za izvrsenje dotrcao jedan srbin komandant i sprijecio da i zadnji zarobljenik bude ubijen ime tog komandanta cu doznati,medjutim tu je pobijeno 800 borac iz Crne Gore Boke i Brda da im se do skora nije smjelo grobno mjesto obiljeziti ali ipak hrabri ljudi uspjese da to kolo smrti pocnu odmtavati i pogubljene pocnu sahranivati.
  Kako rekoh bar sam licno poznavao desetak koji su prezivjeli tu Golgotu kod nas poznatu pod imenom Zli put i ni kod jednog prezivjelog ni kod mog pokojnog oca ne vidjeh revansizma u bilo kom smislu rijeci a kod mnogih drugih koji su bili na drugoj strani u stvari Partizani na sve nacine i u medijima i u razgovoru hoce posto poto da se i grob ljudima zatre,dakle ovdje se ne radi o borbi tokom rata nego o pravu pojedinca da zna gdje mu je ocev ili bratski grob i da to mjesto obiljezi. Naravnom vlasti one komunisticke i ove danasnje u Srbiji Crnoj Gori i Republici Srpskoj pravo na grob ubijenima ne smatraju za civilizaciski cin a cekaju poziv u evropu,dali zbog toga ne treba da se vrati monarhija nego Broz i njegova bjelosvjetska kopilad a ima ih podosta.

  1
  1
 15. dvorac Milocer gradila porodica Karadjordjevic *svojim novcem*..xa, xa…nisam bio prisutan, ja sam ako nemate nista protiv rodjen posle Drugog svetskog rata..arhivu *moju*nemam, a internet koliko vidim koristite, samo napred..mislim, okupatora i njegove sluge i tako to…sta je tu sporno…? Zakasnio advokat i sudija u selo Vranic, a cetnicma..(kako ih zovemo) zurili..?….tesko..jedan od primera..

  http://www.znaci.net/00001/22.htm

  1
  1
 16. Lune, vidi se da ste rodjeni poslije drugog svjetskog rata. Vaspitani ste naravno sa istorijom od “sedam ofanziva” i titoistickim pseudo-marksizmom koji sa malo znanja hoce da objasni sve. Za vasu marksisticku informaciju, kad se kaze da je Milocer sagradjen sa licnim parama kraljice Marije, podrazumijeva se da pare nijesu dosle iz drzavne kase. A vi sad nastavljajte da vjerujete (ako hocete) da je svaka privatna imovina -pljacka, i nista vise. U tome vas niko nece sprijecit.
  P.S. Kako se ono po marksisticki zove, kad “ljubicica bijela” uziva sva dobra kneza Pavla i jos citavo ostrvo Brijoni? ‘Dobro zaradjena narodna imovina’?

  3
  1
 17. Posle ovako inspirativnog teksat, samo mogu da dam podršku g. Vojinoviću, posebno ako planira da predloži istrebljenje svih onih koji srbi nisu. Mislim da je to logična pruka ovoga teksat koji sve osim srba konačno demistifikuje kao obične lopove i fukaru, zlo i talog ljudske vrste. Na dalje predlažem, da se naslednicima pomenutog autora teksat obezbedi ekskluzivitet produženja vrste kako bi bilo više ovakvih pravih srba.

 18. Vas odgovor je *tocan*..monarhija globi, pljacka..,tudji rad i rezultate tudjeg rada, a onda se trtoguzi po Miloceru, Bledu, itd, itd… ako nemate nista protiv, dodajte jos dve *ofanzive*..jednu..mojih dedova, Solunski front, pre *druge ture monarhije*..1941-1945,hm,i jednu *ofanzivu*posle Drugog sv rata.. hmm…1990-1995. godine…ovu, poslednju mi *nisu pricali*, bio sam na *licinom mestu* dobrovoljac !!

  1
  1
 19. Мики , истина боли, и одкуда ти то да г. Вијиновић предлаже истгребљење и сл. Само зато што говори истину, руши стереотипе, и зато што се залаже за права Срба која су угрожена у садашњој Црној Гори, само што га ниси прогласио за државног непријатеља, терористу!?
  Проблем је што ексклузивитет имају баш ти Црногорци-срби који су час тамо-час амо, што је шизофрена ситуација.
  Господин Војиновић се критички осврће на историју Ц.Г. са правом, на садашњост која је неизвесна.Поента његовог текста је позив на заједничку одбрану Срба и србства у Црној Гори , јер су тамошњи Срби угрожени од Миловог режима.
  Ништа страшно, и Печат се својим чланцима критички осврће на историју и пређашње режиме у Србији, па зашто би била поштеђена и србска Црна Гора , критичког размишљања.
  И династија Карађорђевића и Петровића, су некада биле арогантне, осионе према свом народу, сујетне итд. Чињеница да је у пасошу Краља Николе писало да је Србин, као што је чињеница да се највећи део православног становништва који су отишли у емиграцију из Црне Горе у периоду пре и током Другог светког рата, да су се са поносом тада и сада изјашњавали као Срби. Чињеница је и да се као Срби изјашњавају херцеговци, а само који километар ка Никшићу у Црној Гори, већ поделе, па има и Срба и Црногораца!!!

  Истине ради у интервју патријарха Иринеја приликом избора за Србског патријарха, рекао је да у Црној Гори живе Срби…, као што каже и владика Амфилохије приликом сваке беседе! Ипак црквени архиви су јасни, истинити, па зато и црквени великодостојници тако и кажу, тврде, с правом!
  Само би непријатељ Срба и Србије могао да замери инсистирању Срба у Црној Гори да се поштује њихов идентитет, права, језик,традиција. Сигурно им неће замерити Црногорци који су за србство, у противном и нису за србство.
  И добро је што су е организовали Срби у Црној Гори, кад постоји Матица Срба , Србско књижевно удружење, и друга удружења Срба у Србији,и Р. Српској, зашто би Црна Гора била изузетак.Наравно да Срби у Ц.Г. неће пристати никад да су мањина, али у овој тешкој ситуацији најнормалније је да се огрганизују у србска удружења. А то што ртежим, тј. држава Ц.Г. суфинансира “Национално вијеће Срба” у Ц. Г. , па Србима и припада део прихода од државе Ц.Г. , и треба та средстрва искориситити за добробит свих Срба у Ц.Г.

  Сваком Црногорцу који је за србство неби требали да сметају Срби, а ако им сметају Срби и србство , онда су они на Миловој новоцрногорској latinskoj страни, која ево уводи новоцрногорски језик, нововцрногоску цркву, новоцрногорску историију, која је антисрбска.
  Никога не треба посебно убеђивати да има србске корене, нека се изјане како хоће, и као Црногорци,а ако не они, можда ће њихова деца схватити да су Срби.
  Црногорци који су признали некакву независност Косова, нису сигурно за србство!

  1
  1
 20. Inace, sto se tice *predodzbe o Brijunima*, hm, hmm da se *zamjetiti*, da nisu nasledila Brozova dijeca..da su, ostavljeni.*zajednickom atacestviju* na raspolaganje, moze se reci da je to bilo mnogo moralnije, sa obzirom na *podrijetlo* kako *njihovog* tako i *Njegovog* novca*.Naravno, *obitelj* je isla u skolu, zivela, zivi i danas od svog obrazovanja i rada…*kao sav normalan svet*, za raliku od *bastinika*, nepostojece, abdicirane, dezertirane monarhije, ukinute monarhije..koja dok mi *tipkamo*, neosnovano gricka tesku narodnu muku, nelegalnom, bez skupstinske odluke *apanazom*..?

  1
  1
 21. hm, hmm…*sitna knjiga pise*
  …………………………
  Kraljevina Jugoslavija je nastojala da politikom agrarne reforme i merama kolonizacije utiče na izmenu etničke slike Kosova i Metohije.[26] Beogradska vlada je započela opsežan program kolonizacije Kosova, dajući prednost Srbima, a posebno bivšim vojnicima ili pripadnicima četničkih odreda.[27] Na Kosovo i Metohiju je planski kolonizivano oko 65.000 nealbanskog stanovništva sa raznih krajeva Jugoslavije.[26] Bilo je i oduzimanja zemlje od Albanaca, što dovodi do pobuna čitavih sela, i intervencije vojske. U međuratnom periodu (1918-1941), koji je trajao 23 godine, na Kosovu je skoro osamnaest godina bila uspostavljena vojna uprava.[28]
  ……………………………………………………….

  1
  1
 22. pozajmljen komentar..
  …………………
  stara komunjara [neregisrovani] (01. 11. 2010, 11:45:10)
  ……………………………………………….
  Nisu isti

  *Drug je Tito krao i nama je dao.
  Ovi kradu a nama ne dadu! *

  1
  1
 23. Srpsko pitanje u Srpskoj Crnoj Gori jedno je od najvažnijih srpskih pitanja uopšte pored nataliteta. Preci današnjih Crnogoraca ponosili su se svojim srpstvom . U njihovo vreme oni su se smatrali delom Srbije baš kao Šumadija . Znači jedan region sa svojim specifičnostima ali po osjećaju Srbi po veri pravoslavci. Tada smo se i poštovali ali danas ne mogu da poštujem crnogorca koji se odvojio od braće srba kad im je najteže. Danas ne želim za prijatelja crnogorca koji mi je u stvari neprijatelj i koji je razorio zajednicu 2 bratska naroda.Tek kad se pošteni crnogorci ponovno osete srbima i počnu da rade na ujedinjenju sa otađbinom Srbijom tek tada će reći gde ste braćo Srbi.

  1
  1
 24. Praznovjerje daje ploda u praznim glavama,izopacene ideologija zasnovana na masovnim ubistvima i pokusaju vadjenja korijenja u nekim praznim glavama dalo je nazalost i negativnog odraza na nacionalnom a narocito na duhovnom planu,visevjekovna borba i zlo koje je dolazilo iz Male Azije a u novije doba iz Evrope pokusalo je da zatamni nase iskonsko bice i nase vjerovanje koje se nece ugasiti ne zato sto mi to hocemo nego kako narod kaze sudbina je takva ili bolje reci Bog nece dati.
  Dali i sam prirodni prostor na to utice nije iskljuceno,pogledajte sve nase koji su u zadnjih 100 godina napustili te brdovite krajeve u 99% slucajeva su svjesni o cemu se radi iseljavanje je ucinilo svoje isto po principu kada jednu bastu stalno koristite za rasad i svaki puta kada biljku izvadite odnosite sa korijenjem i dio zemlje a zemlje malo i pocne da nestaje ,tako se slicno i ovdje desilo ali nade ima i mora je biti ako nijesmo svi antihristi.
  Juce ili prekjuce nocu neki devtnaesto godisnjak zapalio srpsku zastavu i da ga covjek pita ciju je zapalio odmah bi vam odgovorio i zasto ,a samo do juce to je bila zastava Crne Gore i u doba Kralja Nikole a on bi rekao da je velik crnogorac i da je za kralja,ista slika i prilika onih ludaka koji srusise crkvu na Lovcenu srusise amanet a pozivaju se na lovcen i u pjesmama “lovcen nam je oltar sveti u njega smo svi zakleti” niko to ne ponavlja kao ova druzina okupljena oko fasisoidnog Ranka Krivokapica i druzina okolo Mirasa,naravno kada uporedite ove danas i one koji su to radili sedamdesetih u stvari krajem sesetih svi ce reci rsazlika je velika a razlike nema ista ideologija isti ucitelji.
  Danas u manastiru na Cetinje imamo jedne od najvecih svetinja u Hriscanstvu ,Ruka Jovana Krstitelja ,Cestice Casnoga Krsta ,Civot Svetog Patra i sva druga znamenja i uspomene ,a do juce a mozda i sjutra jedan mali dio jurisa kao bijesni psi ili kamenjem ili na ucenike Bogoslovije ,kako ovo objasniti nego odbozenje dijela naroda koji je vaspitavan tako kako je i to su posledice koje ce se samim ciniocima vratiti jer grijeh koji cine nije mali.
  Nas Bog ne treba nego mi Njega,a ovakve zabludjele sinove ni mi ni Bog hoce ,ali neka im je Isti na pomoci.

 25. Чини ми се да се назире циљ и методи режима у Ц.Г. у остварању црногорског пројекта!…
  Приликом посете патријарха Иринеја ,Вујановић је тражио(молио) да се призна Црногорска нација!? Чудно, или се преиспитују неки црногорци, или нема довољно грађана који се изјашњавају као Црногорци , итд.

  Зато сада и раде по систему ТОПЛО-ХЛАДНО , јер се приближава ПОПИС становништва у Црној Гори(пролеће 2011). Циљ им је да преведу што више грађана у нову новоцрногорску нацију. Па се појављује Вујановић тобож мек, па онда тврђи Ђукановић, Вуковић, и екстремни Кривокапић, а ту је кад затреба и цвикераш са златним оквирима, Свето Маровић, кварни демагог и лицемер( и квази-бизнисмени,спортисти). Сад ће они разним притисцима(манипулацијама), укидањем српског језика, српске историје, наметања нових термина , да врше притиске на Србе и друге,…а могуће је и кривотворење ПОПИСА( па, крали су и на референдуму), чак су спремни и да избаце одредницу у Попису у вези изјашњавања о нацији!!!
  Све ће покушати са циљем да поправе(направе) резултат Пописа(2011), јер им је битно да се већина од хришћана у Црној Гори изјасне као Црногорци. Јер како ствари стоје Црногораца има или исто као Срба или су можда у мањини, а привид о ВЕЋИНИ се прави тако што се по разним питањима удружују Црногорци, муслимани-бошњаци, шиптари,хрвати и други, па су као већина.

  Значи ,врло је могуће да им се преиспитује део црногорске нација, па на све начине покушавају да побољшају резултат, јер је ако би се на овом ПОИПИСУ на пролеће 2011 више(или исти број) хишћанских грађана Црне Горе изјаснили као СРБИ, него као Црногоци, самим тим пао би у воду цео пројекат Црногорске Државе, са већином Црногораца по нацији!!!Што би значило да је Ц.Г више српска држава него новоцрногорска. Наравно , нису они наивни , па ће сва средства да употребе да би направили резултат , који им одговара.
  Е због тога велику улогу имају и национална удружења Срба у Црној Гори и Србији и др., као и медији, часописи(што већ чини Печат,…), који треба да разбију стеротипе и да подрже наш народ , који је под константним притиском(без обзира на резултат П.)!

  Ипак ,без обзира на све, треба рачунати да ће се увек један већи број грађана у Црној Гори изјашњавати као Црногорци, који инсистирају да нам нису блиски(да имају различиту историју , идентитет,..) и који немају баш симпатије према Србима. Треба поштовати њихово опредељење, ипак, можда ће њихови наследници једног дана схватити своје србско порекло и прадедовско име!

  Извињавам се што сам мало н био активији и опширнији у писању коментара!Поздрав!

 26. Ovo je jedan od izuzetno dobrih osvrta na Crnogorsko pitanje, i ko su Crnogorci? Cak ni u vreme Zeke Manitoga, pa i kasnije u vreme njegovog naslednika Nikole, svetske enciklopedije i druga literature ne opisuje Crnu Goru kao drzavu Crnogoraca, vec kao drzavu Srba u kojoj zive iskljucivo Srbi. Kako je Zeko Mahniti dosao do vlasti najbolje se to moze procitati u meoarima Karlja Nikole. On sam opisuje taj dogadjaj, recima da se umalo njegov otac i stric mu Pero Tomov nisu za mal te veceri iskasapili. Tek posle 1945 se otvara pitanje Crnogorsko. Danasnji Crnogorci su i de fakto proizvod politike Kominterne. Nikola Petrovic je imao dosta probelama sa sinovima. Jos i danas se zna da je Nikola dobro drzao pod kontrolom kceri, ali dotle su mu sinovi obojica bili pravi razbojnici. Pa su tako cak i cobanice u Crnoj Gori silovali. Ocigledno da su bili povukli genezu od Nikoline ucejvine, a bogami i od samoga Danila. Zato je u Crnoj Gori u vreme vladavine kralja Nikole, ime Janko Vukotic bilo od najveceg ugleda, a ne samoga vladara. U spomenutim memoarima se tacno obelezavauju crte samoga njegovog katraktera. Bio je dvolican i kontraverzan. On knjazu Aleksandru Obrenovicu pise da za ujedinjenje Srpstva ce sve zrtvovati, pa cak ce njemu i obican vojnik pred satore biti, samo da se Srpstvo ujedini. Dok knjazu od Srbije Mihailu Obrenovicu on pise:

  Ah u dio nama pade,
  Vazda rvat s pram krvnika,
  A na glai mesto krune,
  Nosit vijemac mucenika.

  Ali kada se posle balkanskih ratova ukazala prilika da on i zaista dokaze ono sto je ranije govorio. Na ispunjenje zaveta nije tada ni pomislajo. Tu prevrtljivu prirodu su izgleda dobro poznavali ondasnji narodni prvaci Crne Gore, kao i kriminalnu prirodu njegovih sinova, te su zato na Podgorickoj skupstini ukinuli dinastiju Petrovica. Da se kasnije nije dogodila 1945, crnogorsko pitanje nikada ne bi doslo do ponovnog izrazaja.

  Vrlo je interesantna ova tema o podvojenosti u Crnoj Gori jos od davnina. Spomenuse se ovde i Bjelopavlici, koje kako izgleda za malo Danilo nije istrebio. Sreo sam jednog drugog Crnogorca iz Bjeplopavlica u Torontu, koji me bese pozvao na kafu da mi objasni pitanje Crnogorsko, i zasto se njegov djed piaso kao Srbin a on kao Crnogorac!? Los je pedagog, pa su mu i objasnjenja bila sasvim kontradiktorna i iluzorna. U stilu jednog pseudointelekualca, onakvog kakvog je samo mogao izroditi sistem koji se vlasti dokopao posle 1945. U jednom momentu mi je pokusao objasniti da mi Srbi koji nismo iz Crne Gore u upste ne poznajemo Crnogorce. Dodajuci pri tome da od Crnogoraca nema pokvarenijih i prevrtljivijih ljudi na svetu. Nas se razgovor zavrsio tada, mojom konstatciom, da upravo zbog toga nas dvojica nemamo sta vise da diskutujemo posto su Crnnogorci izopacena nacija. Ostalo mi je simptomatiocno da je se on tada kleo u Djilasa kao oca te Crnogorske nacije. Podsetio sam ga da sam Djilas konstatuje u delu “Vlast” da su Crnogorci Srbi. Nisam citao spomenuti roman Djilasov, ali sta bi tek taj i svaki drugi Crnogorac imao da kaze i na tu Djilasovu konstatciju da su Crnogorci jedan od vaznih zacina u citavom srpstvu? A oni Crnogorci ga smatraju za njohovog oca. Ono u istinu nije cudo da se losi sinovi ponekada dignu i protiv dobrog oca. Ali kada je otac poput Djilasa? E bogami tu ima svega.

 27. JOS JEDNO STRADANJE TROBOJKE

  U predhodnom komentaru, sam greskom izostavio i ovaj podatak. Godine 1941. neki stanovnici Zagreba su izvrsili juris na jedno diplomatsko predstavnistvo, skinuli zastavu i zapalili je, jer su u njoj prepoznali srpsku trobojku. Zastava jeste bila srpska, ali je zgrada bila Sekule Drljevica, ambasada u Zagrebu. Drljevic je uspostavio bio odlicne “diplomatske odnose” kao sto to cini Milo sa NDK, sa NDH. Interesantan je bio moj sagovornik Crnogorac iz Toronta, u pokusajima da mi dokaze kako Drljevic nikoga nije mrzio, samo je smatrao Crnogorce, da su posebni plemenski narod, koji je ponikao na tlu Crne Gore, i kojih ima veoma malo, ali takva im je sudbina da budu malobrojni, posto su kako mi je sam rekao, Crnogorci veoma pokivareni i prevrtljivi. Nisam Sekulololog, i zaista ne znam, a pravo budi receno i neinteresuje me bas toliko da znam, sta je Drljevic mislio o Crnogorcima. veoravtno kao i njegovi danasnji sledbenici.

 28. Nikola,
  vidim da si u prilogu od 22.10.2010 godine, koji si postavio pomenuo Przice i meni nepoznat i malo nejasan podatak
  “Medjutim ovdje se prica ne zavrsava slijedi osveta koja se desila godinu ipo iza ovog dogadjaja a desilo se tako sto su pri povratku iz Kotora crnogorci cekali u zasjedu kod Przicinih kuca to je danas povise tunela u Kotor nekad se islo starim putem,posto je Joko Djukic isao sa jos dvoicom iz Kotora naravno pjeski ovi su da bi bili sigurni jednog od dvoice pratioca Joka Markova Djukica podplatili tako da je Przica kad su se primakli oznacenom mjestu da bi dao signal napadacima upitao Joka “ a Joko kao ono bjese“ sto je bila lozinka i znak za napad,oni zapucase bilo ih je troica i smrtno rane Joka Markova Djukica .”

  Pojasni mi i potkrjepi sta znaci
  “desilo se zasjeda kod Przickih kuca” i
  “jednog od dvoice pratioca Joka Markova Djukica podplatili tako da je Przica kad su se primakli oznacenom mjestu da bi dao signal napadacima upitao Joka “ a Joko kao ono bjese“ sto je bila lozinka i znak za napad,oni zapucase bilo ih je troica i smrtno rane Joka Markova Djukica”.

  Mozes li mi pojasniti dali je neko od Przica to uradio?Ako jeste kako se zvao? Mozda si nespretno napisao “zasjeda kod Przica”tj”jednog od dvojice su potplatili i Przica je upitao Joka, “a Joko kako ono bjese”

  Znas da nikada nisam bjezao od istine zato mi ovo pojasni da znam jer ovo me bas zbunilo i iznenadilo, cekam tvoj odgovor.
  Pozdrav Branko Przica

 29. Gore nad nama srpsko je nebo,

  Na njemu srpski sedi Bog,

  Oko njeg’ Srbi anđeli lebde:
  
Dvore Srbina Gospoda svog!
  PETAR KOCIC
  NEKA SE NAUCE ONI KOJI NEZNAJU STO SU
  SRBIN JE SRBIN I BICE SRBIN
  DILAS NIJE SRBIN ON JE CRNOGORAC ON JE UBIJO SRBE

 30. Da li sam ja jedina koja vidi nevjerovatne slicnosti doticnog knjaza i sadasnjeg sistema u CG? Dva brata koja haraju Crnom Gorom i nevjerovatno preklapanje vezano za to koliko su tacno imali godina kad su dosli na celo drzave.. I zeko mali i zeko veliki?

  2
  1

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *