Govor Slobodana Miloševića 2. oktobra 2000.

Priredio Uglješa Mrdić

Ne napadaju oni Srbiju zbog Miloševića, nego napadaju Miloševića zbog Srbije

Poštovani građani, pred drugi krug izbora želim da vas na ovaj način upoznam sa svojim viđenjem izbornih i političkih prilika u našoj zemlji, posebno u Srbiji. Kao što i sami znate, punu deceniju traju napori da se Balkansko poluostrvo stavi pod kontrolu nekih zapadnih sila. Veliki deo tog posla je obavljen uspostavljanjem marionetskih vlada u nekim zemljama, pretvaranjem tih zemalja u zemlje ograničenog suvereniteta, ili zemlje lišene svakog suvereniteta. Zbog našeg otpora takvoj sudbini za našu zemlju, mi smo bili izloženi svim pritiscima kojima u savremenom svetu ljudi mogu biti izloženi. Broj i intenzitet tih pritisaka umnožavao se kako je vreme prolazilo.
Svoje iskustvo u drugoj polovini dvadesetog veka koje velike sile imaju u rušenju vlada, izazivanju nemira, podsticanju građanskih ratova, kompromitovanju i likvidiranju boraca za nacionalnu slobodu, dovođenja država i naroda na rub siromaštva – sve je to primenjeno na našu zemlju i narod. Događaji koji su organizovani za naše izbore su, takođe, deo organizovane hajke na zemlju i narod, zato što su naša zemlja i narod barijera uspostavljanju potpune zapadne dominacije na Balkanskom poluostrvu.

OKUPACIJA I RASPARČAVANJE SRBIJE
U našoj javnosti je već dugo prisutna grupacija koja, pod imenom opozicione političke partije demokratske orijentacije, zastupa interese vlada koje su nosioci pritiska na Jugoslaviju, a posebno na Srbiju. Ta grupacija se na ovim izborima pojavila kao Demokratska opozicija Srbije. Njen stvarni šef nije njihov kandidat za predsednika države. Njihov dugogodišnji šef je predsednik Demokratske stranke i saradnik vojne alijanse koja je ratovala protiv naše zemlje. On svoju saradnju sa tom alijansom nije mogao ni da sakrije. Uostalom, čitavoj našoj javnosti je poznat njegov apel NATO-u, da se Srbija bombarduje onoliko nedelja koliko je neophodno da bi se njen otpor slomio. Na čelu tako organizovane grupacije na ovim izborima nalazi se, dakle, zastupnik vojske i vlada koje su nedavno ratovale protiv Jugoslavije. Zastupajući te interese, iz ove grupacije su našoj javnosti poslate poruke – da će sa njima na čelu Jugoslavija biti izvan svake opasnosti od rata i nasilja, da će doći do ekonomskog prosperiteta, vidno i brzo ostvarenog višeg standarda, takozvanog povratka Jugoslavije u međunarodne institucije, i tako dalje.
Poštovani građani, moja je dužnost da vas javno i na vreme upozorim da su ta obećanja lažna. I da stvari stoje obrnuto, jer upravo naša politika garantuje mir – a njihova samo trajne sukobe i nasilje. A evo zašto. Uspostavljanjem vlasti koju podržava, odnosno koju instalira zajednica zemalja okupljenih u NATO alijansi, Jugoslavija bi neizbežno postala zemlja čija bi se teritorija brzo rasparčala. To nisu samo namere NATO-a, to su i predizborna obećanja Demokratske opozicije Srbije. Od njihovih predstavnika smo čuli da će Sandžak dobiti autonomiju za koju se član njihove koalicije Sulejman Ugljanin, vođa separatističke muslimanske organizacije, zalaže već deset godina i koja faktički definitivno izdvaja Sandžak iz Srbije. Njihova su obećanja takođe vezana za davanje autonomije Vojvodini koja je takva da je ne samo izdvaja iz Srbije i Jugoslavije, već je, po svemu, čini sastavnim delom Mađarske. Na sličan način bi se odvojila od Srbije i druga područja, naročito neka njena rubna područja. Njihovo pripajanje susednim državama odavno je vruća tema tih država, koje stalno podstiču pripadnike manjina tih država u Jugoslaviji da daju svoj doprinos prisjedinjenju delova naše zemlje susednim državama.
U sklopu te politike rasparčavanja Jugoslavije, Kosovo bi bila prva žrtva. Njegov sadašnji status bi se proglasio za legalan i definitivan. To je prvi deo Srbije sa kojim bi ona morala da se oprosti, ne izražavajući, pri tom, čak ni nadu da će joj taj deo njene zemlje jednom moći da bude vraćen. Teritorija koja bi prestala da nosi ime Srbija bila bi okupirana od strane međunarodnih, američkih ili nekih trećih vojnih snaga, koju bi tu teritoriju tretirale kao vojni poligon i kao vlasništvo, kojim se raspolaže u skladu sa interesima sile, čija se vojska na njoj nalazi. Sliku tog raspolaganja i posledice tog raspolaganja, gledali smo već decenijama, a naročito, u ovoj deceniji u mnogim zemljama širom sveta, nažalost poslednjih godina i u Evropi, na primer na Kosovu, Republici Srpskoj, Makedoniji, u našem neposrednom okruženju.
Srpski narod bi snašla sudbina Kurda, sa perspektivom da budu istrebljeni brže jer ih je manje od Kurda i jer bi im kretanje bilo ograničeno na manji prostor nego što je onaj na kome se Kurdi već decenijama nalaze.
Što se tiče Crne Gore, njena sudbina bi bila prepuštena mafiji, čija bi pravila igre građani trebalo dobro da znaju. Svaka nedisciplina, a pogotovo svako protivljenje interesima mafije, stavlja vas na listu za odstrel koja isključuje pravo na svako pomilovanje.

Uspostavljanjem vlasti koju podržava, odnosno koju instalira zajednica zemalja okupljenih u NATO alijansi, Jugoslavija bi neizbežno postala zemlja čija bi se teritorija brzo rasparčala. U sklopu te politike rasparčavanja Jugoslavije, Kosovo bi bila prva žrtva. Njegov sadašnji status bi se proglasio za legalan i definitivan

SIROMAŠTVO I EKONOMSKA ZAVISNOST
Dao sam svoj prikaz o sudbini Jugoslavije u slučaju da se prihvati izbor NATO-a za našu zemlju, sa ciljem da upozorim i na to da bi u tom slučaju, osim gubitka zemlje i ponižavanja njenih građana, svi živeli pod neprekidnim nasiljem. Novi vlasnici državne teritorije nekadašnje Jugoslavije, kao i okupatori preostale srpske teritorije vršili bi, po prirodi stvari, teror nad stanovništvom, čiju su teritoriju okupirali. Sam srpski narod bi istovremeno vodio neprekidnu borbu za ponovno uspostavljanje srpske države i za svoje okupljanje u njoj. Oni ne žele mir i blagostanje na Balkanu, oni žele da ovo bude zona sykoba i ratova, koji bi im pružili alibi za trajno prisustvo.
Marionetska vlast, dakle, garantuje nasilje, mogući dugogodišnji rat – sve samo ne mir. A samo naša sopstvena vlast garantuje mir. Zatim, sve zemlje koje su se našle u statusu ograničenog suvereniteta, sa vladama pod uticajem stranih sila, vrtoglavom brzinom su postojale siromašne. I to na način koji isključuje nadu u pravednije i humanije socijalne odnose. Velika podela na većinu siromašnih i manjinu bogatih – to je slika Istočne Evrope već nekoliko godina, i nju svi možemo da vidimo. Ta slika ne bi mimoišla ni nas. I mi bismo, pod komandom i kontrolom vlasnika naše zemlje, brzo stekli ogromnu većinu veoma siromašnih, čija je perspektiva da iz tog siromaštva izađu veoma neizvesna i daleka. Manjina bogatih bila bi sastavljena od švercerske manjine, kojoj bi bilo dopušteno da bude bogata samo pod uslovom da bude u svakom pogledu lojalna komandi koja odlučuje o sudbini njihove zemlje. Javna i društvena svojina brzo bi se transformisale u privatnu, ali vlasnici te svojine, iz dosadašnjeg iskustva naših suseda, po pravilu bili bi stranci. Mali izuzeci bili bi isključivo oni, koji bi pravo na vlasništvo kupovali lojalnošću i pokornošću izmeštenu iz sfere elementarnog, i nacionalnog i ljudskog dostojanstva. Najveća nacionalna dobra u tim prilikama postaju vlasništvo stranaca, a oni koji su do sada njima upravljali, činili bi to, u ovim izmenjenim prilikama, kao službenici stranih firmi u sopstvenoj državi.

KRIMINAL I ROPSTVO
Uz nacionalno poniženje, rasturanje države i socijalnu bedu, nužno bi moralo da dođe do mnogih oblika socijalne patologije, među kojima bi kriminal bio prvi. To nije puka pretpostavka već iskustvo svih zemalja koje su prošle taj put, koji mi izbegavamo po svaku cenu. Prestonice evropskog kriminala već skoro decenijama nisu na Zapadu, kao što je nekada bilo, već na istoku Evrope. Našem narodu i ovaj sadašnji kriminal teško pada jer smo dugo, od Drugog svetskog rata do devedesetih godina živeli u društvu koje za kriminal tako reći nije znalo. A neki veći kriminal, koji se ne može izbeći u društvu koje bismo postali, gubljenjem suvereniteta i velikog dela teritorije, taj veći kriminal bi bio za naš mali i na kriminal nenaviknuti narod, opasan kao što je za društvo i njegove građane opasan rat.
Neslobodne zemlje ukidaju pravo građana koji u njima žive da slobodno izraze svoje mišljenje, jer bi se to mišljenje, pre svega sukobilo sa neslobodom. A o ispoljavanju volje, razume se, tek o tome nema ni govora. Manifestovanje volje dopušteno je samo u vidu farse, ispoljavaju ga samo skutonoše stranih gazda. A njihova simulacija slobode volje, služi kao pokriće okupatoru da je uspostavio demokratiju, u čije ime je zaposeo i teritoriju tuđe zemlje.
Naročito želim da naglasim, zbog mladih ljudi, intelektualaca, naučnih radnika, da su zemlje lišene suvereniteta po pravilu lišene i prava na stvaralaštvo, a naročito na stvaralaštvo u oblasti nauke. Veliki centri, velike moći, finansiraju naučno stvaralaštvo, kontrolišu domašaje i odlučuju o primeni njegovih rezultata.
Zavisne države, ukoliko imaju naučne laboratorije i naučne institute, nemaju ih kao samostalne subjekte, već kao ispostave centrala koja im kontroliše sve, a naročito domašaje u stvaralačkom mišljenju i radu. Ti domašaji se moraju kretati u granicama, koje u okupiranu zemlju i okupirani narod neće uneti seme pobune ili emancipacije.

Srpski narod bi snašla sudbina Kurda, sa perspektivom da budu istrebljeni brže jer ih je manje od Kurda i jer bi im kretanje bilo ograničeno na manji prostor nego što je onaj na kome se Kurdi već decenijama nalaze

ISTORIJSKA ODGOVORNOST NARODA
U ovom trenutku, pred drugi krug izbora, zbog sumnje Demokratske opozicije Srbije da može da ostvari rezultat koji im je potreban, pripadnici vrha DOS-a, novcem unesenim u zemlju, potkupljuju, ucenjuju i zastrašuju građane i organizuju štrajkove, nemire i nasilje, ne bi li zaustavili proizvodnju, svaki rad i svaku aktivnost. Sve, razume se, sa ciljem da u Srbiji stane život i sa obrazloženjem da taj život može ponovo da počne, i da se odvija uspešno i dobro, kada počnu da ga organizuju oni koji ovde zastupaju okupatorske namere, planove i interese.
Naša je zemlja suverena država, ima svoj zakon, svoj Ustav, svoje institucije. Srbija je dužna, a i zaslužila je da se odbrani od invazije, koja joj je pripremljena kroz razne oblike subverzije. A građani su dužni da znaju da učešćem u subverziji, kojoj je cilj spoljna dominacija nad njihovom zemljom, odnosno okupacija njihove zemlje, snose istorijsku odgovornost za ukidanje prava svojoj zemlji da postoji, ali snose odgovornost i za gubljenje kontrole nad sopstvenim životom i životom svoje dece. I mnogih drugih ljudi.
Smatrao sam kao svoju dužnost da upozorim građane naše zemlje, na posledice aktivnosti koje finansiraju i podržavaju vlade NATO alijanse. Građani mogu da mi veruju, a i ne moraju da mi veruju. Moja je želja da se u moja upozorenja ne uvere kasno, da se ne uvere tek onda kada bude teško da se isprave greške koje su građani u svojoj naivnosti, površnosti ili zabludi sami učinili. Pa će se te greške teško otklanjati, a neke možda neće moći nikada da se otklone.
Moj motiv da izrazim svoje mišljenje, na ovaj način, nije uopšte lične prirode. Dva puta sam biran za predsednika Srbije i jednom za predsednika Jugoslavije. Valjda bi svakom posle ovih deset godina trebalo da bude jasno da oni ne napadaju Srbiju zbog Miloševića, nego napadaju Miloševića zbog Srbije. Moja savest u tom pogledu je savršeno mirna. Moja savest, međutim, ne bi bila ni najmanje mirna ako svom narodu ne bih, posle svih ovih godina na njegovom čelu, rekao šta mislim o njegovoj sudbini, ako bi mu tu sudbinu nametnuo neko drugi, makar i tako što bi narodu objašnjavao kako je takvu sudbinu izabrao sam. Ta zabluda da bira sam ono što za njega bira neko drugi, najopasnija je zabluda i glavni je razlog moje odluke da se obratim građanima Jugoslavije.
Hvala.


25 коментара

 1. Ne znam da li se Slobodana Miloševića sada više plaše nego ranije? Čini mi se, da po načinu na koji ga napadaju i po postupanju prema istinitosti njegovih izrečenih riječi, ose postaju sve agresivnije. Mora da je savjest nemirna i to previše.
  Predadosmo čovjeka na Vidovdan. Predadosmo čovjeka Evropi… Na Vidovdan ga odvedoše.
  Evropa nam ga je vratila mrtvog, a on i dalje govori, ali kroz strah onih koji ga svaki dan optužuju, ne bi li sačuvali vlast i ubjedili sebe da su uradili ispravnu stvar.

 2. Do sada se sve obistinilo sta je pokojni Predsjednik Milosevic rekao samo dali ce se na tome stati ili ce mo dozivjeti sudbinu kurda sto je sve vise izvjesno ako se ovako nastavi.Sta je slicno izmedju posleratne vlasti i ovih zutalja, i jedni i drugi si svjesni izdajnicke politike prema svome narodu i drzavi a i dalje uporni na tom planu istrajavaju.
  Danas u drzavi Srbiji ali ne samo u Srbiji ima na stotine organizacija i udruzenja kojima je cilj od zastite zivotinja do zastita seksualnog opredeljenja a oni koji su zaduzeni za zstitu drzave i naroda najopasniji su po njenu bezbjednost.
  Narod je navodno umoran od svih ovih dogadjaja a u zvanicnim institucijama drzave u Akademiji i na kraju u Crkvi nema nijednog valjanog predstavnika koji bi pozvao na suprotno od ovoga sto zvanicna vlast radi, znaci kolektivna nezainteresovanost.
  Crkva poziva na nekakvi ekumenizam, cak za to imaju citave organizacije i profesori teologije,specijaliste, koji su vise u vazduhu od silnih putovanja nego na molitvi i polako ali sigurno urusava se i zadnja i jedina srpska svijetla tacka u citavoj njenoj istroriji.
  Vojska se sprema na profesionalizam u stavri za totalni nestanak tako da ce mo u buducnosti voditi odbranbene ratove po formuli koliko para toliko i odbrane a kakva odbraba tolika i drzava.Posto je sveopsta zainteresovanost za srpstvo i drzavu sviju njenih gradjana toliko u usponu da se stice utisak da i ovolika kolika je danas prevelika.
  Na kulturnom planu smo odavno nepoznanica za nas same a citav nas kulturni i obrazovni prostor pokriven je od konteinera do pjevacica turbo folka ukrasenih vajarskim djelima plasticne hirurgije.
  Sta jedan narod moze ocekivati od ovakve drzave kojoj se nalazi u jednom ovakvom stanj sa svojim institucijama koje su takva kave su,nista dobro, polako ali sigurno nestajemo istoriski i bioloski jednom rijecju srpska nacija je kolektivno oboljela od Aids ili kako mi kazemo Sida.

 3. Slobo zlatousti, nema Srbija usi da te cuje, a ugradili joj i vestacko srce jer navodno joj je staro srpsko srce bilo bolesno.

 4. Figura Slobodana Milosevica kao srpskog rodoljuba i drzavnika nastavlja da raste uprkost napora da se to sprijeci. Sve vise Srba izrazava svoje kajanje sto ga nijesu poslusali.
  Kad se uzmu u obzir prilike pod kojima je vodio Srbiju, tesko je ne imat duboko postovanje prema njemu. Milosevic je bio potpuno usamljen u odbrani Srpstva od najezde Nato- horda.
  Pokusao je da spase Krajinu sa diplomatijom sto mu nije uspjelo zbog prevare i podvale od Tudjmana (podrzanog od Amerike, Vatikana i Njemacke).
  U Bosni je nasao protivnike u tri mocne internacionale : jevrejske, muslimanske i katolicke. Uspjeo je preko svakog ocekivanja da spasi sto se moglo spasit: RS.
  Odbacio je Rambouillet ultimatom da pristane na okupaciju Srbije, iako je mirno mogao da primi milijone dolara i da se povuce sa vlasti, u nekoj trecoj zemlji.
  Izvojevao je rezoluciju UN-a 1244, poslije 78 dana bombardovanja,(Nato je tada pokusao da ga ubije bombama zajedno sa porodicom) koja potvrdjuje ne-dvosmisleno da je KiM integralni djeo Srbije.
  Pucem 5og Oktobra (organizovanom od CIA kroz Budimpestu) bio je svrgnut sa vlasti od individua koji su uvjeravali narod da ce postovat ustav Jugoslavije (Srbije) koi stipulise da nasim gradjanima moze bit sudjeno samo u Srbiji.
  Bio je predat Nato-sudu, na Vidovdan sledece godine u lisicama- da bi bio ponizen.
  U Hagu se ponasao na naj-dostojanstveniji nacin, nikad ne trazeci nikakvu milost i sa prihvacivanjem pune odgovornosti. Sve optuzbe je raskrinkao (oko Kosova) da su morali da mu namecu i bosanske dogadjaje nad kojim nije imao kontrolu.
  Poceo je velicanstveno svoju odbranu sa odbranom Srpstva .Tad je bio ubijen u zatvoru.
  Nijemu se bila dala mogucnost da pozove ni jednog svojeg svjedoka. Pred smrt Nato-sud mu je odbio i medjunarodnu ljekarsku pomoc.
  Srpski satrapi nijesu dozvolili da mu familija prisustvuje sahrani.
  Napadi popraceni psovkama, postaju redji i eventualno ce nestati (kad presuse pare i privilegije koje se za to dobivaju). Milosevic je moralno porazio te satrape sa njegovom zadnjom porukom Srpskom Narodu.Procitao im je mentalitet i namjere, duse oni nijesu imali.
  I Karadjordje ,i knez Lazar su imali svoje mrzioce, kad su dali zivot za svoj rod. Ali, ko ih sad sjeca?
  Doznao sam dosta kasno (ali sa zadovoljstvom) da je Slobodan Milosevic bio poreklom Crnogorac.
  Njegos i Marko Miljanov bi bili ponosni sa njim.

  5
  1
 5. Све нам је рекао, нисмо га чули
  Све нам је показао, нисмо видели
  Издали смо га, остао нам је веран
  Док је страдао, страдали смо заједно са њим
  Васкрсао је, васкрснућемо и ми…

  Нека ти је вечна слава и хвала!!!

  5
  1
 6. Све је рекао! Слободан Милошевић је био и остао наш велики државник, патриота, Србин, бранилац отаџбине, легенда, недостижан за ове кртице,бескичмењаке, полтроне,црве , нељуде, који се сад шепуре.

  Слобо легендо!

 7. Ma ljubili bi Slobu noge,samo da oteramo ova goveda. . .

 8. Vizionarski i istorijski govor Slobodana Miloševića … Bio je inteligentan i sve predivdeo Znao je šta sve donosi novi svetski poredak … Harizmatičan i iskusan političar kome se verovalo … Opominjao, upozoravao … Nije bio pohlepan ni ni novac ni na vlast … Borio se za opstanak i samostalnost zemlje … Nije delio ljude po nacionalnoj i verskoj pripadnosti … Krenuli su 5. oktobra 2000. godine, da gu likvidiraju, rušili sve pred sobom … On sam protiv svih …Izdali su ga oni kojima je verovao i koji su bili dužni da štite državu i poredak … Bilo je to i tada jasno, danas posle deset godina, sasvim … Čast onima koji su ostali uz njega žrtvujući svoju slobodu radi istine … Ovi menjaju državno uređenje i sve ide nepovratno i neumitno u propast, zemlja više nema međunarodni ugled, rasparčava se, nestaje sve što je pedeset godina stvarano i izgrađivano, preduzeća, školstvo, zdravstvo … Nema više socijalne oravde, brige za čoveka …
  Danas, ne znamo da li imamo državu, ne znamo njene granice, institucije postoje samo na papiru, imamo 5 procenata nenormalno bogatih i 95 procenata siromašnih, imamo narodne kuhinje, uništenu privredu, milion nezaposlenih, preko 700 hiljada građana koji žive životom koji nije dostojan čoveka, školstvo koje se plaća, zdravstvo koje se plaća, kriminal svih vrsta i na sve strane, bogate političare i siromašne birače … I, imamo vođe “revolucije” koji su se u međuvremeno mnogo obogatili …
  Peti oktobar je bio izdaja i velika prevara naroda …
  Sve što je Slobodan Milošević napisao i izgovorio tog 02. oktobra 2000. godine, ostvarilo se … Još nismo svesni toga …
  Slobo, počivaj u miru, ovi ti nisu ni do kolena …

 9. Nikada nisam glasao Slobodana Miloševića. Nisam glasao naravno ni DOS ni SRS,glasao sam tada Voju Mihajlovića(SPO),nije mi žao.
  Sada bih prvi put glasao Slobu,ali ne ispred izdajnika iz SPS,koji su praktično deo vrhovnog zla ovog naroda Demokratske stranke.
  Glasao bih Slobu i Vučelića ali kao predstavnike običnih građana.
  Uostalom i ja sam tako dobio izbore u Valjevu kao grupa građana.
  Moj sajt http://www.pobedava.org
  Sloboda se ipak piše i pisaće se sa N.
  dr Slobodan M. Gvozdenović
  Valjevo.

 10. Da li je ovo izvorni govor Slobodana Milosevica, ili je autor dodao i po nesto svoje u textu?

  Unapred hvala.

  • slušao govor, preneseno tačno, ništa dodato, ko ima mozga i tada je mogao da zaključi isto…ko je kao indijanac sluđeno gledao u “đinđuve i stakliće” s kojim su mahali zapadni monstrumi, i nadao se menadžerskoj poziciji i soma-i-po jura minimum, taj sada zeva i pita se šta to bi…

 11. Poštovani Saša,
  u pitanju je autentični govor, koji je samo ponegde, gde je to bilo neophodno, lektorisan.
  Uredništvo

 12. bio sam mali u to vreme ali znam od svojih roditelja da si poslao hrane i pica u najtezim trenucima nasem narodu i meni u R.srpskoj HVALA TI SRPSKI NAROD CE TE SE SECATI…

 13. Na anketu ko je kriv za desavanja u Beogradu povodom Parade srama,bruke i gadjenja odgovorio sam da je to vlada i to zato sto u ponudjenim odgovorima nije bilo onoga koga ja smatram odgovornim.Predsednik,vlada i ostala vladajuca buljumenta nisu sami sebe izabrali i postavili na doticne polozaje vec ih je izabrao “demokreatorski”narod Srbije.Pa sta sad hocete? Imate sto ste trazili pa sad gledajte i trpite,odnosno uzivajte u blagostanju koje su vam doneli dosmanlije.Gladni ste? Pa lupajte u serpe,to ce vam utoliti glad. Niste istinito informisani? Palite i to bele parafinske svece jer ce vas to prosvet(l)iti i bolje informisati.Nezaposleni ste? Ma nema veze,sve ce se to resiti kad ON (Slobodan Milosevic) ode,silni milioni dolara i evra ce se sa svih strana slivati u Srbiju.
  Petooktobarci kada su rusili i palili Beograd nisu bili huligani nego “nenasilni demokratski gradjani”,huligani su samo oni koji ostave neku poruku na fasadi neke zgrade a koja se ne svidja petooktobarskoj vlasti.
  Niste ga slusali a govorio je kao prorok sto se u svemu i obistinilo ali nazalost sve nije zavrseno. Znate li sta srpski narod na to kaze:posle ….. nema kajanja.

  Mozda ovo sto sam napisao i ne prilici za publikaciju ovog profila kao ni za njeme citaoce ali ipak smatram da ce uvideti na sta ciljam i na koji deo gradjana se odnosi.
  PS: 5.Oktobra 2000 godine nisam bio u Beogradu i u tome nisam ucestvovao niti bi ucestvovao sto sa ponosom izjavljujem.Vi koji ste aktivno ucestvovali vidim ovih dana cime se ponosite.I jos nesto,gde je sad “Otpor” ili je on bio kreiran samo za ONa vremena.Ali oni koji pokusavaju da osvetlaju OBRAZ srpstvu ili nastoje da otrgnu od zaborava na neke davne istorijske godine za vlastokratore su fasisti.Upamet se narode,nedajte da vas opet prevare!

 14. Na anketu ko je kriv za desavanja u Beogradu povodom Parade srama,bruke i gadjenja odgovorio sam da je to vlada i to zato sto u ponudjenim odgovorima nije bilo onoga koga ja smatram odgovornim.Predsednik,vlada i ostala vladajuca buljumenta nisu sami sebe izabrali i postavili na doticne polozaje vec ih je izabrao “demokreatorski”narod Srbije.Pa sta sad hocete? Imate sto ste trazili pa sad gledajte i trpite,odnosno uzivajte u blagostanju koje su vam doneli dosmanlije.Gladni ste? Pa lupajte u serpe,to ce vam utoliti glad. Niste istinito informisani? Palite i to bele parafinske svece jer ce vas to prosvet(l)iti i bolje informisati.Nezaposleni ste? Ma nema veze,sve ce se to resiti kad ON (Slobodan Milosevic) ode,silni milioni dolara i evra ce se sa svih strana slivati u Srbiju.
  Petooktobarci kada su rusili i palili Beograd nisu bili huligani nego “nenasilni demokratski gradjani”,huligani su samo oni koji ostave neku poruku na fasadi neke zgrade a koja se ne svidja petooktobarskoj vlasti.
  Niste ga slusali a govorio je kao prorok sto se u svemu i obistinilo ali nazalost sve nije zavrseno. Znate li sta srpski narod na to kaze:posle ….. nema kajanja.

  Mozda ovo sto sam napisao i ne prilici za publikaciju ovog profila kao ni za njene citaoce ali ipak smatram da ce uvideti na sta ciljam i na koji deo gradjana se odnosi.
  PS: 5.Oktobra 2000 godine nisam bio u Beogradu i u tome nisam ucestvovao niti bih ucestvovao, sto sa ponosom izjavljujem.Vi koji ste aktivno ucestvovali vidim ovih dana cime se ponosite.I jos nesto,gde je sad “Otpor” ili je on bio kreiran samo za ONa vremena.Ali oni koji pokusavaju da osvetlaju OBRAZ srpstvu ili nastoje da otrgnu od zaborava na neke davne istorijske godine za vlastokratore su fasisti.Upamet se narode,nedajte da vas opet prevare!

 15. Sta reci danas? Ovaj govor sam procitao u vojsci,u vojnim novinama koje smo tada dobijali 2000 godine. Ja sam i tada verovao u sve sto je rekao a danas i da ne govorim, danas se sve to i obistinilo. On je bio nadprosecna inteligentnost jednog drzavnika i znao je osnovni cilj svih neprijatelja . Ovaj govor ce uci u udzbenike srpske istorije.Mora neko pametan doci da povede ovu izmrcvarenu zemlju i izlaganu od ovih huligana.Znao je koga mu spremaju za naslednike i na koji nacin(sa ogromnim parama za izdaju)..oni to cak sta vise i ne kriju.SLOBODAN MILOSEVIC JE JEDNA NEPONOVLJIVA I ISTORIJSKA LICNOST ZA KOJOM CE SRBI KROZ VEKOVE PRICATI POZITIVNO I ZALITI ZA NJOM!

 16. Mislim, dosta je u pravu , medjutim nije u pravu sto se tice rata – vala dok je on bio ratovali smo non-stop, eto, da je mogao da se uzdrzi od tog nasilja i dalje bi on vladao….

 17. @predrag – Ratovalo se jer su tako htele strane vlade, jer su one napravile taj rat. Ni za ratove Sloba nije kriv jer su nam oni bili nametnuti.

 18. Хвала ти што си створио Р.Српску
  Хвала ти што си пробудио национални понос
  Хвала ти што си бранио Српство у Хагу
  Хвали ти што ниси прихватио срамни Рамбује
  Хвала ти за резолуцију 1244 која нам је и данас ослонац
  Хвала ти што си увјек мислио на своје Србе из Црне Горе који те никад неће заборавити

  С поштовањем

 19. Na kraju dodje narodu iz dupeta u glavu al’ jos je suvise retko pa se mucka!
  K’o juce da je bilo, rulja urnebesno urlice po ulicama, suzbija svaki pokusaj bilo kakvog razgovora preko interneta u vezi hapsenja Slobodana Milosevica kriveci ga za sve i ko zna jos sta.
  Danas se vidi stidljivi predvodnici tadasnje rulje se polako javljaju i skoro puzeci priznaju da su uradili i odradili najvecu glupost i stetu prvo Srbiji a onda i samima sebi.
  Da svi ste vi na neki nacin prevareni od nekoga ali ponajvise od samih sebe jer ste shvatili da ste obicna stoka koja je terana i tamo i ovamo da bi na kraju zavrsila kao pecenica … na trpezi vlasnika te stoke, drkse receno danasnje vlasti.
  Da nije bilo vas, da bas vas, koji danas zalopojno kukate za izgubljenim vremenom i zivotom ovakva banda nikada nebi mogla da zasedne na celo Srbije ali neizzivljeni su svugde dobrodosli jer u glavnom nikada ne razmisljaju vec vec hrle nezasito ne znajuci ni gde idu niti odakle dolaze poput Mike Spiljka iz starih dobrih vremena.
  Unistili ste jednog postenog coveka kome je Srbija bila u srcu a doveli ste pijavice kojih se lako necete moci osloboditi ali trazili ste pa sad trpite.
  Unistenjem Slobe unistili ste i Srbiju jer jedno bez drugog ne ide.
  “Kucu” ste srusili a da ozidate drugu ne umete nit hocete.
  Zivite bolje nego do 5-tog Oktobra? Malo morgen kako bi u svoje vreme Sloba rekao. A moj pokojni deda Spasoje; posle kise netreba kabanica ili posle j**nja nema kajanja. Zivi s onim sto si zasluzio!!

 20. Slušao sam njegove reči u Areni tog 2 oktobra, i setio se oktobra 1998 kada mi je na vojnoj vežbi gde je pozivana rezerva PVO, rečeno od komandanta diviziona ,,Sledeći put kada vidimo bićemo u ratu, nadajte se skorom viđenju”. Već tada se znalo da je Rambuje samo ,,opravdanje” za javno mnenje zapadnih zemalja čije su vojske trebale da učestvuju u terorističkom pohodu čiji je prvenstveni cilj bio politički, odnosno pokazivanje celom svetu a pre svega tzv. nesvrstanim i neutralnim zemljama da je na snazi pravilo ,,Ko nije sa nama protiv nas je!”. Ovde se često zaboravlja osnovno pravilo istorije ,,Rat zavisi od jedne, a mir od obe strane”.

 21. Iako su se tih dana po ulicama Beograda culi zvuci pistaljki,serpi i lonaca, jos uvijek pamtim ove rijeci i jos nisam zaboravio ovaj govor.

 22. Ispisane stranice govora Slobodana Milosevica jedino je stivo od drugog svetskog rata koje ce ispisivati istoriju Srbije.

  Sve ostalo do danasnjeg dana je naj blaze receno Srbija u ambisu i naj tuznija i naj crnja strana Srbije i to demokratska.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *