BORIS BRATINA Političke partije su prevaziđene i kod nas i u svetu

Razgovarala Ana Radmilović

Nedavno se „SNP 1389“ ujedinio sa „Našima“. Da li ovo ujedinjenje predstavlja početak grupisanja svih većih patriotskih organizacija u jedan front?
Mi smo još ranije uputili poziv svim patriotskim organizacijama da se priključe „Pokretu“ i za sada smo našli zajednički jezik sa „Našima“ iz Aranđelovca, što nije bilo teško budući da sa njima sarađujemo već nekoliko godina. Tokom te saradnje rodila se ideja o ujedinjenju. To je početak opšteg ujedinjenja na srpskoj patriotskoj sceni.

Da li je ovo ujedinjenje povećalo broj novih članova vaše dve organizacije?
Da. I, uopšte, mi mislimo da će ovo ujedinjenje dati vetar u leđa i nama, ali i svima onima koji sede zatvoreni u kućama i misle dobro svojoj zemlji. Želimo da im postavimo pitanje da li oni misle da je to najbolji način da se izbore za Srbiju. Mi se ujedinjujemo ne samo u borbi protiv režima, već i zbog akutnih nevolja srpske nacije kao što su: gubljenje teritorije i stanovništva, ulazak u EU i NATO i, konačno, zaživljavanje neoliberalnog kapitalizma, koji nije ništa drugo do dinosaurus na umoru. Ujedinjavanjem oko ovih pitanja nastojali smo da ostavimo po strani sve ideološke razlike između levice i desnice, partizana i četnika, i drugih naših deoba. U ovom času čak i ne insistiramo na tome kako bi trebalo da izgleda državno uređenje Srbije posle smene režima, da li naša zemlja treba da bude republika ili kraljevina… Neka to, demokratski, odluče ljudi na referendumu. Sada je najvažnije izbeći to da Srbija postane član EU, ne zato što smatramo da je ideja Evrope sama po sebi loša, već zato što mislimo da je sama Evropa izneverila glavnu ideju Evrope, a to je sloboda (i naravno pravda, jer one jedna bez druge ne idu). Da se tako izrazim, u Evropi nema više ničeg evropskog, ni individualnosti, ni ideje slobodnog građanina, ni javnosti, a kamoli jednakosti i bratstva. Stoga, nipošto ne želimo da Srbija krene putem koji se  u našem aktuelnom političkom miljeu sa svih strana promoviše. Nekim ljudima strpljenje je došlo do kraja, i oni osećaju sav besmisao današnjeg političkog sistema u Srbiji. To i nije politički sistem nego sistem zatvorenih informacija interesnih grupa. Srbija je izgubila javnost, postoje samo interesne grupe koje rade za održavanje režima. A režim radi za interese Zapada. Takođe, nema ni levice ni desnice, jer su sputani svi izvori održanja i svi tokovi polja političkog. Politika je implodirala, ostala je samo travestija.

Da li će „Naši 1389“ ipak na kraju postati politička partija ili će, verujući u snagu ulice i strah svakog režima od iste, ostati pokret o kojem se mnogo priča, a uvek malo zna?
„SNP – Naši 1389“ smatra da su političke partije izgubile svoju političku ulogu i da su, kao takve, prevaziđene i ovde i u svetu. Alternativa partijama su razni pokreti koji se rukovode idejama slobode i pravde. Savremeni demokratski sistem ne može da izdrži opterećenje političkim partijama, a partije su u savremenoj demokratiji postale samo interesne grupe. Nije u pitanju samo Srbija, to je tako svuda u svetu. Mi ćemo u jednom trenutku verovatno postati politička partija, ali samo da bismo uništili politički sistem zasnovan na partijama. Pogledajte, danas u Srbiji postoji klasa od oko 30.000 ljudi (nju čine uglavnom funkcioneri ove ili one stranke, na raznim nivoima vlasti), koja se u potpunosti odvojila od naroda, koja stvara privid odgovarajućeg javnog mnjenja i vodi Srbiju u propast. Da, mi ćemo najverovatnije postati partija, ali da bismo se suprotstavili sistemu u celini. FUCK THE SYSTEM! U svom političkom delovanju „SNP Naši 1389“ će se u slobodnoj Srbiji zalagati isključivo za imperativni mandat – mandat u kojem ste u svakom trenutku smenjivi. I inače, mi se zalažemo za neposrednu demokratiju, što je osnovni smisao starostavne slovenske i srpske sabornosti, a imperativni mandat je njen par ekselans izraz. To se možda može nekome učiniti čudnim. Neposredna demokratija vladala je u staroj Grčkoj, ali već početkom 19. veka Hegel odustaje od te ideje: nema više antičkog polisa, države su prevelike i nije moguće neposredno učešće svih građana u političkom životu. Kada je reč o imperativnom mandatu, jedan od razloga zašto ta institucija nikada nije zaživela kod nas, mada je predviđena Ustavom iz 1946. godine, je taj što ju je bilo teško i skupo organizovati. Rasprostranjenost i široka dostupnost informatičke tehnologije savremenom čoveku i državi ukida taj problem i otvara mogućnosti za potpuno ostvarenje neposredne demokratije. Konačno, ostavimo narodu da odluči da li će prihvatiti koncept za koji se mi zalažemo, ili će smatrati da su mu i dalje potrebne političke partije u budućnosti. Lično, nisam u to uveren, jer iako ima časnih ljudi u partijama, njih je beskrajno malo i upleteni su u razne afere. To i nije moguće drugačije: sistem političkih partija je kao takav koruptivan. Naravno da ne idealizujemo svoj pokret; mi ćemo biti dobri Srbiji samo dotle dok ne postanemo isti kao oni – i sami podležemo opozivu za koji se zalažemo.

Vi ste prema rečima pojedinih medija „ultradesničari“, a pričate stvari koje bi trebalo da govori levica?
Mi se zalažemo za srpsku sabornost, koja je postojala pre mnogo vekova, pre svake levice. Mi smo kao stari Grci, demokrate, a ne levica ili desnica. Ne robujemo onim što je Marks napisao, jer kada bismo robovali tada bi istina bila da stalno treba da gledamo na Zapad, pošto su oni „najviše odmakli u pređenim etapama istorijskog razvoja“, a mi ostali ćemo bez njih i njihovog vođstva da odumremo. Oficijelna zapadnoevropska levica jeste levica fiktivnog neoliberalnog tržišta, koje pljačka ceo svet koristeći vojnu moć NATO-a. Mi ne možemo biti ni desnica, jer je Srbima dozlogrdilo da ih neko pljačka, svakome lično od nas i svima zajedno. Lično, opravdavam sve vrste vlasništva, i lično i privatno i državno i kolektivno – to su samo različiti načini na koje će se ljudi dogovoriti da nešto rade, ali dosta je bilo pljačke. Takođe, zalažemo se za reviziju svih ugovora o privatizaciji od kad je ona počela u Srbiji, dakle od devedesetih godina naovamo.

U Evropi nema više ničeg evropskog, ni individualnosti, ni ideje slobodnog građanina, ni javnosti, a kamoli jednakosti i bratstva

Prete vam zabranom. Nedavno je i sam predsednik Srbije izrazio „nadu da će sud doneti ispravnu odluku i zabraniti ultradesničarske i nacionalističke organizacije“. Da li vas to plaši?
Čuju se najave da ćemo do kraja ove godine biti zabranjeni. To je jedna divljačka zabrana u kojoj vas kadija tuži i sudi vam. „SNP Naši 1389“ nigde u javnosti, osim na retkim pravim mestima, ne može da dobije priliku da se predstavi i da narod doista proceni šta mi radimo. Medijski prostor Srbije i takozvano javno mnjenje koje on formira potpuno su glatki i zatvoreni. Mediji nas, a posebno B92, kvalifikuju kao ultradesničare, a nigde ne možemo da se branimo od te optužbe tako da nas narod čuje. Ali, mi smo nezaustavljivi i nikad se nećemo prodati.

Nazivaju vas i fašistima.Verovatno postoji i jedan ne mali broj ljudi koji vas tako i doživljava… Da li ćete nekoga tužiti za sve to?
Mi smo upravo spremili tužbu protiv B92, koju ćemo podići svakako pre gej-parade (ovih dana zakazane za 10. oktobar) i svakako ćemo se truditi da dobijemo veliku globu za tu tužbu. „Naši 1389“ nije ni pod čijom kapom, nema nikakve partije iza nas i – nas će zabraniti, ali nam u javnosti neće dozvoliti da kažemo makar jednu reč u svoju odbranu. I kako onda nazvati režim u kojem je to tako? Šta je to ako ne ultradesničarski atlantistički? To su ozbiljne optužbe za koje B92 nema ni jedan jedini dokaz, niti može da ga obezbedi. Zato ćemo ih tužiti. Mi naprosto nismo ultradesničarska organizacija. Nismo naravno ni „ultralevičarska“. Mi smo ultrasrpska organizacija. Ne mrzimo homoseksualce, smatramo da su to bolesni ljudi (jer, ako se ne radi o biološkom poremećaju, reč je o narcističkoj neurozi), a bolesnim ljudima ne treba dozvoliti javne procesije. To nije politika. Kao ni Zukorlić, koji danas propagira secesiju još jednog dela srpske teritorije. U ime koje to vere? Nas zabranjuju bez reči, bez prilike da na sudu dokažemo svoju „vinost“ ili nevinost. Ivanu Ivanoviću („Naši“)  stalno prete gubitkom posla. Igora Marinkovića („SNP 1389“) sa posla vazda izbacuju, Njega i Vacića („SNP 1389“) stalno hapse… za delikt mišljenja! To se nad nama sprovodi.
Nazivaju nas paralelno fašistima, paralelno nas hapse, paralelno nam prete na poslu i paralelno ne možemo dobiti reč u javnosti. Negde zaista priželjkujemo da nas režim zabrani. Mi zabranu nećemo prihvatiti i zato – neka nas odmah pohapse i neka onda objasne narodu zašto. Mi smo spremni da istrpimo i zabranu i posledice.

Pomenuli ste homoseksualce i kako ih „SNP Naši 1389“ ne mrzi, ali ipak mislite da je „parada ponosa“ procesija bolesnika i da je takve skupove potrebno zabraniti.
Daleko više prava da održe paradu imaju invalidi, kojima naši partijci pokušavaju da se dodvore obećanjima o navodnim radnim mestima. To je licemerno. Gde su naše lepe devojke da se zaljube u invalide sa ratišta, gde su naši muškarci da se zaljube u ženu kojoj je lice unakaženo, a koja je nekad bila lepa? Ti ljudi su marginalizovani i trpe najgoru diskriminaciju. Ne homoseksualci. Homoseksualcima ne treba ići niz dlaku i dozvoljavati im da iživljavaju svoj egzibicionizam.
Sa druge strane, poslednjih deset godina Srbija stalno trpi propagiranje pederastije kao merila normalnosti. A ako ste protiv, treba vas oterati u koncentracione logore zajedno sa prvosrbijancima koji valjda svi imaju brade do stomaka i jedu gibanicu? Dakle, mi ćemo se, kao i svakog puta, suprotstaviti paradi srama na sebi svojstven način. Kao i prošle godine, učestvovaćemo u njenom sprečavanju. Posebno ponavljamo poziv građanstvu da fotografiše sve učesnike ove parade, a mi ćemo potom otkupiti fotografije i oblepićemo ceo grad, tako da mogu svi skupa da budu ponosni i gledaju „u sliku svog lika“.

To je pretnja?
Da, to je pretnja. Mi ćemo to zaista uraditi.

Sa kim „SNP 1389“ može da se ujedini i oko kakve ideje?
Mi se ne možemo ujedinjavati oko neke nejasne i apstraktne ideje „svesrpstva“. Mi smo ponudili jasnu deklaraciju za koju smatramo da iznosi interese srpskog naroda. Prva tačka te deklaracije  je neulazak u EU. Navodna činjenica da bi više od 50 % stanovnika Srbije ušlo u EU (ako je verovati Kancelariji za evropske integracije, a ja nešto nisam sklon da im verujem) ne znači da svi ti ljudi podržavaju ideologiju EU. Mi znamo oko čega možemo da se ujedinimo, oko neulaska u EU i NATO, oko saradnje sa Rusijom i zamljama BRIK-a i uopšte, sa svim onim zemljama i organizacijama koje se odupiru NATO-u. Nama ne smeta ako je neko rojalist, ili misli da neki oblik tržišne privrede treba da egzistira u Srbiji. U ovom trenutku ključan je neulazak u EU, jer se u suprotnom gubimo kao suverena država, kao ekonomski i politički subjekt.
Nama nikakvi fondovi iz EU ne mogu pomoći, može nam pomoći samo znanje i ekonomija proizvodnje, a ne ekonomija kvazitržišnog mešetarenja (liberalni kapitalizam). Srbija hoće da gradi i pravi, a ne da mešetari. Devedesete godine su u Srbiji donele ekonomske mešetare, a od dve hiljadite imamo i političke. Da li nam je danas gore nego devedesetih? „Naši 1389“ je pokret koji, dakle, hoće da sarađuje sa organizacijama koje su antiglobalističke, koje su protiv EU i naravno protiv NATO. Bez obzira odakle su te organizacije, sa jednim izuzetkom: naš globalni i antiglobalistički pokret neće predvoditi niko ko dolazi iz zemalja EU ili NATO-a.

Da li bi to značilo da bi prihvatili saradnju nekih semitskih organizacija, pod uslovom da ne dolaze iz zemalja EU ili su članice NATO alijanse?
Prva bitna kvalifikacija fašizma je rasizam, a mi nismo rasisti, pa samim tim nismo ni nacisti, niti fašisti. Mi bismo sarađivali i sa našim Romima i sa američkim crncima ili latinoamerikancima. Mi nismo antisemiti, ali jesmo anticionisti.

___________________

Boris Bratina je asistent na filozofiji nauke, ontologiji i savremenoj filozofiji na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Prištini i član je upravnog odbora „SNP 1389“.

16 коментара

 1. U poslednjih 20 godina prvi put da cujem svezu i novu politicku misao. Samo napred!!!

 2. sam kupila novi Pecat, odlican je, ali moje misljenje je da ste intervju o ujedinjenju trebali da uradite sa Ivanom Ivanovicem – NASI, jer ipak je on vodeca licnost pokreta, uz duzno postovanje svima, a i mislim da bi daleko bolje to odradio.

  Puno pozdrava iz Krusevca od Milene.

 3. odlicno, konacno da neko pusti patriote da kazu sta misle!

 4. Zbog cega su anticionisti? Cionizam je jevrejski novovekovni nacionalno-oslobodilacki pokret koji se temelji na istim principima, prakticno, kao i nas legitimitet po pitanju Kosova. To je nasa stara zemlja, jedan od nasih najvaznijih kulturnih centara, i svojevrsna simbolicko-vrednosno-emocionalna ‘licna karta’ i novovekovnog srpskog nacionalnog pokreta, koji se formirao u potpunosti izvan Kosova. Dakle, kao sto mi smatramo kosovo nasim, tako i Jevreji smatraju svojim Jerusalim.

  Osim toga, upravo su izrealski CIONISTI evo, vec dve decenije, jedna od retkih politickih struja u svetu koja Srbima ne staje na muku, i razume nas vise nego vecina ostalih. U Jersusalem post je lakse objaviti normalan tekst o Balkanu i srbiji nego u Politici.

  Osim toga, “anticionizam” je svojevrsna sifra za antisemitizam. U slucaju levice to ne mora da bude tako, i verujem da Bratina i nije antisemita, ali je navivno i politicki nepismeno odan tom trecesvetskom konceptu levice, koji sa evropskom istorijom nema mnogo zajednickog, ne razume uzase Holokausta i cesto se nadje na antisemitskim pozicijama iz cistog neznanja (recimo, Martin Luter King je jako zamerao pojedinim vodjama crnackog otpora u SAD sezdesetih sto tako lako i opasno nasedaju na antisemitsku propagandu, u trenutku dok Jevreji GINU za njihova prava na Jugu, mislim na aktiviste Civil Rights Movement).

  Ista stvar i sa Venecuelom, Cavez iz cistog neznanja i neosetljivosti na evropske traume drugim svetskim ratom (jer je na drugom kraju planete) moze da kaze da je Gaza jednaka Ausvicu.

  Ali sa druge strane, daleko su opasniji oni otvoreni antisemiti koji se kriju iza narodske popularnosti Comskog, Caveza i ekipe, koja nije antisemitska (u smislu neke mrznje prema Jevrejima kao narodu) ali svojom jednostranom osudom Izraela de fakto podrzava arapski ekstremizam, koji ima nacisticku notu.

  Bratini bi bilo bolje da malo prouci ko se borio na strani Arapa a ko na strani Jevreja tokom borbe za drzavu Izrael. Medju Arapima su bile bivse ustase i esesovci, a medju Izraelcima jevrejski paryizani i cetnici, srpski saborci i sapatnici iz Jasenovca.

  Ova nenormalna izjava sluzi samo za zabadanje trna u zdravu nogu srpsko-izraelskog prijateljstva. I stvara podozrenje tamo gde ne sme da ga bude.

  I trebao bi (Bratina) da se podseti ko je bio Giovanni Gentile, i kako je zavrsio. Kad zelis da doruckujes sa djavolom pa da ga posaljes kuci to se obicno ne zavrsi dobro. Djentile je zeleo da bude liberal medju fasistima, a Bratina bi da promovise hip alterglobalizam i modernost medju zatucanim primitivcima koji hoce da rehabilituju Ljotica. KAKO ja da podrzim ovaj novi pokret, kad jedan njegov deo (ti “Nasi” i ta zamlata Ivan Ivanovic) evo pre par meseci svega pokrecu inicijativu za rehabiliticaju nacistickog sluge Dimitrija Ljotica. Mislim, KO JE onda izdajnik koji zasluzuje osudu, ako Ljotic to nije. Podsecam, kvisling koji je kokosario na NEMACKOJ hrani i dzebani, hapsio komuniste i ravnogorce, okupljao basibozuk da jurisa na Staljingrad i cuvao ledja NDH u Istri tokom pada Italije?

  Odakle pravo onda tim Nasima da galame da su ovi danas izdajnici (jesu), dok podrzavaju daleko goreg izdajnika Dimitrija Ljotica?

  I dok Bratina to ne resi, neka nam ne pametuje sa svojim praznim pamfleticima iz alter-global brosura sa jeftinijim ulaznicama, jer ovo (sa Ljoticem) je DALEKO ozbiljniji politicki i vrednosni prekrsaj i niko normalan iza toga stati nece.

  A u medjuvremenu, neka ne svadja Srbe i Jevreje i neka prvo nauci sta je cionizam a ne da ovde zvuci kao Dejan Lucic i slicni primitivci.

 5. Antifasista opet da cikne do nebesa ,jer neko ne voli Cijoniste, i ponavlja svoj uobicajni verbalni proliv.
  Prema njemu, najvaznija je stvar da Srbi bjesomucno traze ‘fasiste’ u njihovim redovima, a kako da ih raspoznamo? Pa,jasno, ako su protiv cionizma sto implicira anti-semitizam, nacizam i sve grehove Hitlera. Ako ih nema ,onda znaci da nijesmo efikasni u potraznji. Treba ih onda izmisliti, jer kako bi on mogao da se on herojski bori protiv toga zla? Zaboravite Srbi za probleme Srpstva, i ukljucite se u borbu protiv anti-semitizma, bez obzira da su bas ovi ‘Semiti’ bili odgovorni za vasu propast.
  Covjek ovo ponavlja bez ikakvoga stida.

 6. Covek koji tumaci Levinasa, dozvoljava sebi ovako krvožedan naci-diskurs, katastrofa. Zablude i opasnosti identitetnog mišljenja koje glumata da misli sebe. Kakav kvazi-intelektualizam među primitivcima, kvazi-aktivizam među intelektualcima! Zapadno-evropska kritika liberalnog kapitalizma pervertirana u domaće šovinističke svrhe. Jeziv karneval.No, verujem da nema nikakvu budućnost. Običan afekat.
  Zašto antiglobalizam mora da ima ovako užasno lice, lice destrukcije, neljubavi? Verujem da to nije jedini način.

 7. @Tereza, smirite se , vama ocigledno nedostaje ljubav(nik)

 8. Politicke partije su prevazidjene, veliki brat preuzeo brigu, suverenitet Srbije prevazidjen,teritorije drzave prevazidjene, brakovi *unapredjeni*-prevazidjeni….kakva je to *poruka*..?

  Međutim, ako uskoro ministar Vestervele dođe zajedno (jer, prošlog puta nije smeo) sa svojim „suprugom“ Mihelom u Beograd, da bi, na primer, od predsednika Srbije zahtevao da prizna „nezavisnost“ Sandžaka, ili autonomiju Mađara u Vojvodini – red je da ga naš predsednik, premijer i njegovi ministri, takođe dočekaju sa svojim suprugama na autentičan „europejski“ način. Jer, dok političari vode važne i sudbinske razgovore, „supruga“ nemačkog ministra i supruge naših političara, sigurno će imati o čemu da pričaju: o garderobi, o novim frizurama, da razmene po koji recept o piškotama, vanilicama, o „panj torti“, najnovijim dijetama, o kvalitetnoj šminki i intimnom rublju, uobičajenim „ženskim stvarima“, itd… Aleksandar Djaja…insert
  ………………………………………………………
  „Kuda ideš, svete moj“ – pitala se „Korni grupa“ u svom čuvenom hitu, još 1975. godine, kada je bilo nezamislivo da u posetu predsedniku Titu dođe, na primer, nemački gej vicekancelar, preteći mu da će ga Evropa „izopštiti“ iz svojih redova, ako se ne odrekne dela jugoslovenske teritorije! Međutim, to je uistinu bilo sasvim drugo vreme

 9. Petre, verovatno vama nedostaje ljubav(nik/nica) jer vam je to prvo palo na pamet. Ja ne kritikujem jer sam frustrirana (kao što imate predrasudu kada je žena u pitanju), nego iz budnosti. Krajnji primitivizam je to što mislite da je u penisu lek za smirenje, da bi falusni sedativ mogao uspavati moju kritičku svest.
  Ovo društvo se mora demaskulinizirati, postati mekše, manje erektirano, inače će propasti, implodirati od suviška fašističkih testosterona. Što se filozofoida (destrukcije) Drugog tiče, očigledno je da upravo viškom agresivnosti i militantnošću pokušava da potisne svoju drugu, nežniju prirodu (ženskastko trepkanje u oko 6. minuta i 20 sekundi, kao i dalje, a podrhtavanje glasa oko 7. minuta i 14 sekundi u klipu o ujedinjenju Nečijih i 1398 na http://www.youtube.com/watch?v=S2ANm0kD-k8), te je latencija homoseksualizma evidentna.
  Tu se kao pujda sa FUCK THE SYSTEM! Kakva bljutava, lažna subverzivnost. Kao mi smo k’o stari Grci: ljigavo uvlačenje, draškanje anusa inače nemalom srpskom egu. (Heteroseksualni kao stari Grci?) The Exploited sa šajkačama gostuju u Atini, a Draža u auditorijumu mljacka sočnu gibanicu, dok mu pod miškom svitak ”Homogene Srbije”?!
  U Srbiji zbog ovakvih patriota, zapravo, nema više ničeg ljudskog (ne nužno evropskog), ni individualnosti, ni ideje slobodnog građanina, ni javnosti, a kamoli jednakosti i bratstva. Ako si patriota, onda voli građane svoje zemlje, konkretno, ma kakvih opredeljenja (seksualnih, ili drugih) bili, a ne, apstraktno, kao neku ideliziranu, steroidnu predstavu o srpstvu koja nikada i nije bila istorijski realizovana.

 10. Zasto je srpstvo tako ruzna rec u Terezinom recniku?
  I jos kaze ” nikada istorijski realizovana” . Ccc, ccc. Bice da je Tereza dobila prekomernu dozu “Ahneseri” seruma pa je frustrirana sto vise nije od koristi ” Gospodaru Seriksu”.

 11. hm, hmm Terezinka, Terezinka se je zvala, Terezinka se je zvala…ali, naravno nevidim nista ruzno kod tereze, kako to vidi Senka, niti mogu da *volim sve gradjane*jer, hm, hmm ima nesto sto *se ne voli*..kao na primer *gradjani, sugradjani typ*…..*The Exploited sa šajkačama gostuju u Atini, a Draža u auditorijumu mljacka sočnu gibanicu, dok mu pod miškom svitak ”Homogene Srbije”?!*

 12. @Tereza,
  Vi ste izgleda zaboravili dobar djeo srpskoga recnika. Vas komentar je tako pretrpan stranim izrazima da je (sem vase ljutnje na mene) prilicno nerazumljiv. Jedna bujica nerazumljivih rijeci i sklopa recenica sa kojima imate ociglednu namjeru da uvrijedite.
  Vi ste sami upleli ‘neljubav’ u vas komentar, da bi poslje izrazili jednu najcistiju mrznju prema meni. Vas problem je izgleda da ste isuvise dugo diskutirali sa Lune-icom.
  (P.S. kako vidim da volite engleski, saljem vam jednu pomirujucu poruku na njemu :”No hard feelings, baby”)

 13. “Kao mi smo k’o stari Grci: ljigavo uvlačenje, draškanje anusa inače nemalom srpskom egu. (Heteroseksualni kao stari Grci?)”

  Vasa izjava u kojoj Grke identifikujete sa homoseksualizmom i ocito svodite na isti, govori o stepenu Vase nekulture, posebno politicke. Za Vas su stari Grci pre svega homoseksualci a citavo bogatstvo njihove neposredne demokratske prakse (izrazeno u institucijama kao sto su eklesia (skupstina) i agora npr) ocito smatrate irelevantnim. U skladu sa tim, verovatno i citavog Sokrata svodite na homoseksualca i njegov odnos prema Ksantipi. To je “krajnji primitivizam”, da citiram Vas licno.

  “Ovo društvo se mora demaskulinizirati, postati mekše, manje erektirano, inače će propasti, implodirati od suviška fašističkih testosterona.”

  Naprotiv, ovo drustvo shvaceno kao postmoderno drustvo, tacnije muski deo njegove populacije, mora se maskulinizOVATI (a ne demaskulinizIRATI),jer od navale gejeva i vas koji se borite za njhova navodno ugrozena ljudska prava ne moze da se dise. Sve koji ih ne podrzavamo proglasavate za fasiste. Zanimljivo je da pri tom izgleda da ne znate podatak da je Hitlerov obracun sa SA jedinicama (tzv. “noc dugih nozeva”) predstavljao obracun upravo sa homoseksualcima unutar nacistickih redova. Najblagonaklonije Vas takodje upucujem na studiju “Muske fantazije” Klausa Tevelajta, gde cete naci minucioznu analizu fasisticke muske psihe, pa Vi sami procenite da li je i u kojoj meri upravo ona homoseksualna.

  “Što se filozofoida (destrukcije) Drugog tiče, očigledno je da upravo viškom agresivnosti i militantnošću pokušava da potisne svoju drugu, nežniju prirodu (ženskastko trepkanje u oko 6. minuta i 20 sekundi, kao i dalje, a podrhtavanje glasa oko 7. minuta i 14 sekundi u klipu o ujedinjenju Nečijih i 1398 na http://www.youtube.com/watch?v=S2ANm0kD-k8), te je latencija homoseksualizma evidentna.”

  Konacno, kada vec insistirate na psihoanalitickom tumacenju, tako izrazita zainteresovanost za gospodina Bratinu i pseudo-analiticko (neuroticno?) proucavanje jednog obicnog snimka, te vreme i paznja koje ste tome posvetili, skupa sa kolicinom agresije koju tom prilikom ispoljavate prema coveku koga ne poznajete, svedoci da je kod Vas erotska zelja evidentna. Ili, sto bi nas narod jednostavnije rekao: “Svak’ se cese tamo gde ga svrbi”.

 14. Izvinjavam se ostalima na duzini posta, ali naprosto je nedopustivo sopstvenu zlovolju, rdjavu ideologiju i frustraciju ma koje vrste, zaodenute u laznu ucenost prodavati kao kriticku svest.

 15. Ovako je nastao i fasizam.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *