Postovi ‘tamo i ovde’

  • Film 2001-2010 Poslednji trzaji pred smrt
    Piše Vladislav Panov Jedna od tekovina nove, „demokratski slobodne“ kapitalističke Srbije je ta što su kultura, a sa njom i filmska umetnost i produkcija, gurnuti pod tepih, na potpunu marginu, i da su suštinski prepuštene sebi. Što se tiče filma, to znači sledeće: deset godina nove vlasti nije donelo našem filmu ništa Još jednom se pokazalo da filmska...
    ? januar 20th, 2011 11:01