Знањем до будућности

Средства која се користе у производним погонима рафинерије, а која је НИС донирао Машинској школи „Панчево“ обезбедила су развој и унапређење квалитета процеса наставе у свим њеним елементима

Jедан од новијих смерова у оквиру средњошколског образовања настао је у жељи да се у оквиру једног образовног профила обједине знања из више области. Техничар мехатронике је образовни профил који омогућава праћење савремених токова науке и технологије и представља спој знања из области машинства, електротехнике, програмирања, аутоматике, роботике, односно информационих технологија уопште.

ОСИГУРАН РАД У СТРУЦИ То је смер неопходан у данашњим производним погонима и спада у ред оних који ученицима по завршетку средње школе осигуравају рад у струци. Услов је да стручне школе организују успешну практичну наставу, како би ђаци развили дефинисане компетенције.
Машинска школа „Панчево“ може да се похвали да је остварила стандарде у опреми која је потребна за одржавање квалитетне наставе. Уз подршку компаније НИС, кроз НИС-ов програм „Енергија знања“, у школи је почетком 2019. године адаптиран кабинет за мехатронику, опремљен савременом дидактичком опремом за извођење вежби и стицање практичних знања, којом се симулирају реални услови процесне индустрије. Она је модернизовала и унапредила образовни процес и за друге образовне профиле у оквиру ове средње школе.
Такође, у консултацији са инжењерима Рафинерије нафте у Панчеву, посредством програма „Енергија знања“, у Машинској школи је допуњен и прилагођен наставни програм за образовни профил техничар мехатронике, чиме су створене околности за школовање кадрова за потребе Рафинерије. Осим тога, компанија НИС је уручила још једну донацију школи у виду индустријске опреме из Рафинерије нафте у Панчеву, неопходне за успешну реализацију практичне наставе, уз помоћ које ће се ученици упознати са индустријским компонентама и припремити за рад у процесној индустрији.

ЗНАЊА ИЗ НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ Ненад Миленковић, професор електротехничке групе предмета у Машинској школи „Панчево“, каже да су донирана средства компаније НИС која се користе у производним погонима рафинерије обезбедила развој и унапређење квалитета процеса наставе у свим њеним елементима: планирању часова, њиховој реализацији, оцењивању и др.
„Резултат донације је већи квалитет практичне и стручно-теоријске наставе и огледа се у стицању знања и вештина из области нових технологија, стицању знања и вештина из области процесних постројења која раде са флуидима, већој заинтересованости и мотивацији ученика, обезбеђењу услова потребних за постизање компетенција предвиђених за образовни профил техничар мехатронике, стручном усавршавању наставника, остваривању захтева савременог образовања, као и бољој корелацији стручних предмета унутар образовног профила“, наводи Миленковић.
Професор Миленковић истиче и значај донације и у веома сложеним активностима која су пратила наставу на даљину, уведену због епидемије COVID-19, а која се огледала у богатству донираног материјала – шема, компонената, табела, софтвера за симулацију, контролу и праћење активности процеса и осталог.
Прилагођавање брзим технолошким променама неизбежно је у данашњем друштву и неминовно је да постанемо део њиховог тока. Начин за то је прилагођавање система образовања потребама тржишта, континуирано учење и овладавање новим технологијама. Машинска школа „Панчево“ је управо једна од оних од које очекујемо да нам формира кадрове за будућност.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *