На вртешки банкарског рулета

Кредити у „швајцарцима“

Банке су грађанима штедро нудиле кредите са страном клаузулом, пре свега у швајцарским францима, а да су сав ризик таквих аранжмана сносили само корисници кредита. Многи су тако остали без имовине коју им је банка узела и будзашто препродала

Ништа боље није могло да опише муку грађана задужених у швајцарским францима од једног недавног исељења из стана на Новом Београду. Као да је тај случај „прелио чашу“ у ионако затегнутој ситуацији око ових кредита која је попримила и политички карактер. Иначе, не би се председник Србије Александар Вучић тек тако, изненада, појавио међу штрајкачима задуженим у швајцарској валути, а који су већ седам дана протестовали испред Врховног касационог суда (ВКС) у Београду, како би их убедио да престану с протестом јер ће се држава потрудити да им помогне.

СТАВ ВРХОВНОГ КАСАЦИОНОГ СУДА Грађани су протестовали испред ВКС тражећи да овај суд „донесе став о кредитима“.
И ВКС је овог уторка заузео став, према којем је ништавна одредба уговора уколико банка није доставила доказ да се и сама задужила у тој валути за пласман одобрених средстава.
Уговор о кредиту производи правно дејство и након утврђења ништавности клаузуле о индексацији дуга применом курса ЦХФ.
„У том случају, уговор ће се извршити конверзијом уз очување једнакости узајамних давања – тржишне вредности датог кредита утврђене на основу курса евра на дан закључења уговора и исплату камате у висини одређеној уговорима о кредиту исте врсте и трајања, закљученим са валутном клаузулом у еврима између истог даваоца кредита и других корисника кредита чије се дуговање утврђује применом курса евра“, наводи се у ставу ВКС.
ВКС је указао да ће у парничном поступку у коме се одлучује о правној ваљаности уговора о кредиту, односно уговорне клаузуле о индексацији дуга у ЦХФ, суд на предлог тужиоца (корисника кредита) одредити привремену меру којом се даваоцу кредита (банци) забрањује реализација средстава обезбеђења и извршење уговорне обавезе корисника кредита, уколико већ није покренуто извршење ради реализације средстава обезбеђења.
То значи да ће на предлог задуженог грађанина суд издати привремену меру којом се банци забрањује активирање хипотеке.
У случају када је поступак извршења, ради реализације средстава обезбеђења дуга из кредита већ покренут, суд, односно јавни извршитељ ће на захтев извршног дужника одложити извршење без полагања јемства, навео је ВКС.
Одлука ВКС обавезује судије Врховног касационог суда, док ће нижестепени судови моћи да доносе и супротне одлуке, али ће по ревизији случајеви доћи у ВКС.

Цео текст је доступан претплатницима или у штампаном издању

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *