Др Срђан Алексић – Неразумне рокове суђења плаћа Држава

Уставни суд Србије обавезује државу да бившим радницима друштвених предузећа исплати заостале зараде. Пaсивнo држaњe судoвa и вишeгoдишњe нeспрoвoђeњe извршeњa пoгoдуje дужнику нa штeту пoвeрилaцa. С oбзирoм на то дa je рeч o друштвeним прeдузeћимa, oднoснo прeдузeћимa чиjи je прeтeжни влaсник држaвa, oнa je уjeднo и oдгoвoрнa збoг тaквoг стaњa и дужнa дa прeдузмe кoнкрeтнe мeрe дa се то убудуће не догађа

Уставни суд Србије и Европски суд за људска права у Стразбурту заузели су став да одговорност за неисплаћене зараде бившим радницима од стране предузећа у друштвеном власништву сноси држава. Тако ће сви који су радили у друштвеним предузећима, односно предузећима са претежним учешћем државног капитала, а који нису успевали да наплате потраживања на име неисплаћених зарада у извршним поступцима што су више година водили пред српским судовима, ако поднесу уставну жалбу, морати да буду обештећени из буџета државе Србије.

У корист бивших радника нишког предузећа у стечају „Србијатранс“ Уставни суд Србије донео је током ове године десетак одлука, а више од девет хиљада радника друштвених предузећа који су евидентирани у Центру за социјални рад у Нишу потражују минимални износ за заостале зараде које се са припадајућим затезним каматама крећу од 500 хиљада до два милиона динара и према прелиминарној рачуници за обештећење бивших радника држава из свога буџета мора да обезбеди око 4,5 милијарди динара.

О овој великој обавези која пада на терет државног буџета разговарали смо са нишким адвокатом др Срђаном Алексићем који је оштећене раднике заступао пред надлежним судовима.

Цео текст је доступан претплатницима или у штампаном издању

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *